celek-uzky

O konstelacích

Na těchto stránkách popisuji detailně metodu systemických konstelací.
Vlevo najdete seznam speciálních článků o jednotlivých aspektech konstelační metody.
Na další stránce pak naleznete texty o experimentálních formách konstelací.

Co jsou systemické konstelace?

Odborně řečeno jsou rodinné nebo systemické konstelace poradenská metoda, používaná v oblasti osobního rozvoje, terapie, ale i v mnoha jiných oblastech – tak například v podnikovém poradenství. Konstelace je nejlépe zažít. Je totiž docela těžké tuto novou metodu osobního rozvoje popsat pro někoho, kdo seminář konstelací nezažil. Ale protože máte samozřejmě právo na to, vědět předem, o co vlastně jde, zde tři definice:

1. Konstelace jsou pohled na celek. Všichni jsme členové nějakých systémů (celků). Rodiny, partnerského vztahu, kolektivu v naší práci, firmy nebo i státu. V systemických konstelacích se zabýváme celým tímto systémem. Je totiž stále víc patrné, že k pochopení toho, co se nám a kolem nás děje, je nutné dívat se na celek a nikoliv na jednotlivé individuální problémy.
Tím můžeme pochopit souvislosti.

2. Konstelace jsou změna vnitřního obrazu reality. Každý z nás se řídí ve svém životě vnitřními obrazy, které ho buďto podporují nebo brzdí, dávají sílu nebo oslabují, určují to, co vnímá a jak to vnímá. V konstelacích pracujeme s těmito obrazy a dáváme jim prostor pro vývoj a větší harmonii. To ovšem neznamená, že to, co se ukazuje v konstelacích, je “správnější pravda”, nebo “reálnější skutečnost”. Je to jiný, alternativní obraz mé “vnitřní” reality, na který, když ho přijmu jako “také možný”, reaguje mé okolí jinak a já mám na výběr – zůstat ve starém, nebo se rozšířit o nové.
Tím tedy můžeme změnit i věci, které leží mimo nás.

3. Konstelace jsou spojení se z životem. Moderní přístup vědy k základům naší existence nás učí, že nic neexistuje ojediněle. Od subatomárních částic přes molekuly, prvoky, rostliny až k člověku, složitým sociálním strukturám, naší planetě a galaxiím je vše propojeno se vším. Konstelace nám dávají možnost zažít pocit sounáležitosti. Dostat se k našim kořenům a předkům.
Zde přijmeme naši podstatu a tím se spojíme s vnitřním zdrojem síly.

(Pokračování viz “Další kapitoly”)

Home2

Další kapitoly:

Pro ty, kteří ještě nikdy nebyli na semináři konstelací.
Informace najdete zde.

Pokus o vysvětlení onoho poněkud záhadného působení konstelací.
Informace najdete zde.

…a co nelze. Možnosti a hranice konstelační metody.
Informace najdete zde.

Občasné problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu semináře nebo i po něm.
Další informace zde.

Kdy je potřeba být obezřetný a pro koho  konstelace opravdu nejsou vhodné.
Informace najdete zde.

Někdy je lepší, si vlastní konstelaci ani nestavět.
Proč je tomu tak vysvětluji zde.

O konstelacích se někdy vypráví opravdové báchorky.
O některých pojednávám zde. 

…Abyste věděli, s čím můžete počítat.
Informace zde.