Vycvik2

Konstelace, rituál a drama - začátek 19. února 2021

Konstelační seberozvojový výcvik nabízím v ČR jako jeden z prvních už od roku 2004. Od té doby prošlo mými jednoročními výcviky několik stovek absolventů a můj výcvik se v průběhu těch let změnil. Od roku 2018 se také, v souladu s novým směrem, jmenuje „Konstelace, rituál a drama“.

Důraz v tomto novém formátu leží především na osobnostním rozvoji, dále pak na rozvoji intuice a výrazu, prožití a zapojení těla. Méně pak na terapii. To znamená, že podobně jako v mé ostatní práci se do konstelací dostávají prvky z šamanismu, malé i větší rituály, zenově krátké intervence (tak zvaná „ristretta“), nebo třeba i dramatické prvky z antického divadla.

Další akcent leží na aktivitě a vlastní iniciativě každého z účastníků a na společném objevování nových možností konstelací. Jsem totiž přesvědčen, že na prahu třetího tisíciletí, při vstupu do „esenciální duše” již netřeba guruů a koučů, netřeba rozdělování na ty, co „ví“, a na ty, kteří údajně „neví“ a tak se nechají vést.

Podstatně důležitější je odvaha každého z nás, objevovat neznámé cesty a dosud neodkryté možnosti a vytvářet tak změny nejen v nás samých, ale také v celé společnosti a světě, jehož jsme součástí. Proto je můj výcvik vlastně “náš výcvik” – kolektivní cesta k seberozvoji a plnému prožívání úžasného života.

2021 startuje již šestnáctý ročník tohoto netradičního konstelačního výcviku.

Začínáme v pátek 19. února 2021 v modřanském DVANu, další setkání pak budou následovat přibližně každý měsíc. Rozpis výcviku najdete pod “Termíny” pod tímto textem.  Těšíme se již nyní na zájemce.

V případě, že se chcete přihlásit, poprosíme o pečlivé vyplnění tohoto dotazníku.

Více o výcviku "Konstelace, rituál, drama 2021"

Náš výcvik je koncipován tak, aby zajistil nejen vybavení účastníků praktickými znalostmi a dovednostmi, ale aby jim otevřel i tak zvané mytologické vnímání. Tento druh vnímání považuji za hlavní podmínku úspěšné a ne-manipulativní konstelační práce. Výcvik trvá přibližně jeden rok a obsahuje ca. 220 hodin výuky. Pro závěrečnou certifikaci je potřeba získat během výcviku minimálně 20 hodin vlastní aktivní praxe a několik supervizí (bude při nástupu do výcviku upřesněno). Je ovšem též možné, celý výcvik absolvovat jako seberozvojový proces , který nemusí končit žádnou certifikací - například, pokud nechcete používat konstelace jako způsob obživy.

Teoretická a praktická (konstelační) náplň výcviku (výběr):
• Základní konstelační zákonitosti a pravidla
• Definice a specifika různých systémů - co lze a co nelze konstelovat
• Vedení úvodního rozhovoru s klientem
• Jak se orientovat v jednotlivých zápletkách a používat uvolňující věty?
• Rizika a hranice konstelační práce - jak pracovat bezpečně pro klienty i pro konsteláře
• Různé typy konstelací (např. finanční, konstelace v byznysu, konstelace se značkami a figurkami, konstelace zdravotních symptomů, vnitřní dítě v konstelacích a pod.)
• Co dělat v případě náhlého otevření traumatu a jiných psychospirituálních krizí
• Základy psychiatrické diagnostiky (abychom rozeznali rizika práce)

A dále:
Hledání syntézy rituální, dramaticko-divadelní a konstelační práce a jejich společných průniků. Část výcviku bude probíhat "na prknech, jež znamenají svět" - tedy v divadelním prostředí. V další části půjdeme na různá "silová" místa, kde budeme zkoumat vliv "genia loci" na to, co se v konstelacích a rituálech děje. Budeme se také zaobírat účinkem řeči, gest, držení těla a různých kontaktních mezilidských interakcí. Prozkoumáme hru, hravost a inspirovanou improvizaci, osobní mýtus a sen, zkusíme i astro- a karma-konstelace. Výcvik obsahuje také řádově desítky cvičení a malých rituálů.

Certifikace
Při splnění podmínek výcviku (ne větší absence než 20%, splnění praxe, účast na intervizích ČASKu, vlatní supervidovaná konstelace) dostanou účastníci ode mne certifikát o absolvování výcviku, který lze použít i pro přihlášku do České asociace systemických konstelací.

Nároky na účastníky
Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Jsou totiž založeny na symbolickém charakteru dění, vyjmutí z racionálního časoprostoru či používání meta-logické řeči, gest atd..

Rituál a konstelace
se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni "jít s kůží na trh". To samozřejmě neznamená, že by si neměli hlídat své hranice a nemohli říci "stop", pokud se pro ně něco ubírá "nesprávným" směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost.

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. "osobnostního rozvoje", měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník.

Podmínky pro vstup do výcviku
Pro vstup do výcviku je podmínkou účast na minimálně jednom víkendovém semináři vedeným Janem. Dále doporučujeme účast na trojdílném webináři "Velká cesta" (viz stránka "Semináře")
Podrobnosti a přihlášky na všechny naše semináře naleznete na stránce "semináře" na tomto webu.

Hosté výcviku
Do výcviku budou zváni experti a externí lektoři, kteří povedou několik kurzů. Zde je předběžný seznam hostů, kteří převezmou speciální témata (seznam je ještě v přípravě):
• Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace (www.simhayoga.cz)
• Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
• Lada Jelínková,divadelní práce, improvizace, práce s výrazem a hlasem
• Ivana Wurstová, lékařka a šamanka
• Jan Kroča,silová místa a geomantie
a další.
Výcvik organizuje a koordinuje Lenka Konečná (info@lenka-konecna.cz)

Rozsah výcviku
Výcvik bude mít rozsah přibližně 220 vyučovacích hodin, tj. ca. 27 dní, které jsou rozděleny do několika zpravidla dvou a půldenních bloků (pátek odpoledne - neděle) a jednoho letního pobytu v přírodě (5 dní).

Cena výcviku
Kurzovné je 40.000,- Kč splatných před výcvikem nebo 45.000,- splatných v čtyřech splátkách. (Cena je včetně DPH).

Přihlášky (dotazník) najdete zde.

Termíny výcviku "Konstelace, rituál, drama 2020"

Upozorňujeme, že se termíny v důsledku opatření v souvislosti s nemocí covid-19 ještě mohou změnit. Místo konání (až na letní pětidenní blok) je Praha, jednotlivá místa budou ještě upřesněna.

Termíny 2021 jsou:

19. - 21. 2. 2021, Praha, DVAN
12. - 14. 3. 2021, Praha, místo bude ještě určeno
23. - 25. 4. 2021, Praha, místo bude ještě určeno
28. - 30. 5. 2021, Praha, místo bude ještě určeno
18. - 20. 6. 2021, Praha, místo bude ještě určeno
24. - 29. 8. 2021, Letní "camp", Centrum Živá voda, Kohoutov
17. - 19. 9. 2021, Praha, místo bude ještě určeno
22. - 24. 10. 2021, Praha, místo bude ještě určeno
26. - 28. 11. 2021, Praha, místo bude ještě určeno
17. - 19. 12. 2021, Praha, místo bude ještě určeno

Doporučená literatura před výcvikem

Před nebo během výcviku velice doporučuji si přečíst něco z následujících knih:
Bert Hellinger: Skrytá symetrie lásky. Rozebráno, ale je jako PDF ke stažení na Ulož.to
Stanislav a Christina Grofovi: Krize duchovního vývoje
Thorwald Dethlefsen: Oidipus a hádanka života. Rozebráno, bude ke stažení jako PDF
Phil Joyce, Charlotte Sills: Základní dovednosti v gestalt psychoterapii
...a pak třeba i nějakou knihu ode mne :), třeba "Láska, vztahy, konstelace", "Živoucí kruh" nebo "Další osudy Popelky po svatbě"

Jste podnikatel/ka? Tyto naše stránky s nabídkami seminářů a výcviku pro lidi z businessu vás budou zajímat: www.janbily.cz