Výcvik, Konstelační výcvik, Konstelace.info

Konstelace, rituál a drama - Výcvik 2020

Konstelační výcvik nabízím od roku 2004. Od té doby prošlo mými jednoročními výcviky víc než 300 absolventů. V roce 2018, po roční přestávce, jsem spolu s několika přáteli začal se zcela novým druhem společné práce. 

Náš nový výcvik jsem nazval “Konstelace, rituál a drama”. Důraz v tomto novém formátu leží na aktivitě a vlastní iniciativě každého z účastníků a na společném objevování nových možností konstelací. Jsem totiž přesvědčen, že na prahu třetího tisíciletí, při vstupu do „esenciální duše” již netřeba guruů a koučů, netřeba těch, “co ví” a těch, kteří “neví”, ale společné odvahy jít dál. A vlastního rozhodnutí vytvářet svět v nás a mino nás…

I v roce 2020 nabízíme další ročník výcviku. Začínáme již 21. února 2020!  
Pokud si přejete další informace, klikněte na “Více o výcviku”.

Konstelace, rituál a drama 2020

Výcvik je koncipován tak, aby zajistil nejen vybavení účastníků praktickými znalostmi a dovednostmi, ale aby jim otevřel i tak zvané mytologické (nebo intuitivní) vnímání. Tento druh vnímání považuji za hlavní podmínku úspěšné a ne-manipulativní konstelační práce. Do výcviku budou zváni experti a externí lektoři, kteří povedou několik půldenních speciálních kurzů.

Náplň výcviku (výběr):
• Základní konstelační zákonitosti a pravidla
• Definice a specifika různých systémů – co lze a co nelze konstelovat
• Jak se orientovat v jednotlivých zápletkách a používat uvolňující věty?
• Rizika a hranice konstelační práce – jak pracovat bezpečně pro klienty i pro konsteláře
• Různé typy konstelací (např. finanční, konstelace v byznysu, konstelace se značkami a figurkami, konstelace zdravotních symptomů, vnitřní dítě v konstelacích a pod.)
• Co dělat v případě náhlého otevření traumatu a jiných psychospirituálních krizí
• Základy psychiatrické diagnostiky (abychom rozeznali rizika práce)

A dále:
Hledání syntézy rituální, dramaticko-divadelní a konstelační práce a jejich společných průniků. Část výcviku bude probíhat “na prknech, jež znamenají svět” – tedy v divadelním prostředí. V další části půjdeme na různá “silová” místa, kde budeme zkoumat vliv “genia loci” na to, co se v konstelacích a rituálech děje. Budeme se také zaobírat účinkem řeči, gest, držení těla a různých kontaktních mezilidských interakcí. Prozkoumáme hru, hravost a inspirovanou improvizaci, osobní mýtus a sen, zkusíme i astro- a karma-konstelace.

Certifikace

Účastníci každého z kurzů dostanou ode mne certifikát o absolvování kurzu (v případě, že nebudou mít závažnou absenci větší než 25%), který lze použít i pro přihlášku do České asociace systemických konstelací.

Nároky na účastníky

Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Jsou totiž založeny na symbolickém charakteru dění, vyjmutí z racionálního časoprostoru či používání meta-logické řeči, gest atd..

Rituál a konstelace se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni “jít s kůží na trh”. To samozřejmě neznamená, že by si neměli hlídat své hranice a nemohli říci “stop”, pokud se pro ně něco ubírá “nesprávným” směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost.

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. “osobnostního rozvoje”, měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník.

Pro vstup do výcviku je podmínkou účast na minimálně jednom víkendovém semináři vedeným Janem a dále účast na jednodenní akci v Maitrei 6. 2. 2020 “Základní konstelační pravidla” (při včasném přihlášení 1400,- Kč). Dále doporučuji pro zájemce účast na našem víkendovém semináři “Rodinné a partnerské konstelace” 17. – 19. 1. 2020. Tento seminář bude nabízen pro účastníky výcviku za sníženou cenu 2000,- Kč. 

Hosté výcviku,
kteří převezmou speciální témata (seznam je ještě v přípravě):
Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace (www.simhayoga.cz)
Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof (odkaz zde)
Lenka Veverková, ženské kruhy, škola kněžek Živeny (FB stránka zde)
a další.

Rozsah

Výcvik bude mít rozsah přibližně 180 vyučovacích hodin, tj. ca. 23 dní, které jsou rozděleny do několika zpravidla dvou a půldenních bloků (pátek odpoledne – neděle) a jednoho letního pobytu v přírodě (5 dní). 

Cena výcviku 

Kurzovné bude 36.000,- Kč splatných před výcvikem nebo 40.000,- splatných v čtyřech splátkách. (Cena je včetně DPH). 

Termíny výcviku (mohou se ještě změnit)

21. – 23. 2. 2020  ♦   13. – 15. 3. 2020  ♦   17. – 19. 4. 20020  ♦   19. – 21. 6. 2020  ♦   25. – 30. 8. 2020 (letní pobyt)  ♦   2. – 4. 10. 2020  ♦   30. 10. – 1. 11. 2020  ♦   4. – 6. 12. 2020  ♦   22. a 23. 1. 2021 (ukončení výcviku)

Předběžné přihlášky přijímáme zde.

Moc se na vás těšíme.
Jan a tým.

Jste podnikatel/ka?
Tyto naše stránky s nabídkami seminářů a výcviku pro lidi z businessu vás budou zajímat:
www.janbily.cz