Výcvik, Konstelační výcvik, Konstelace.info
Výcvik, Konstelační výcvik, Konstelace.info

Konstelace, rituál a drama - začátek 19. března 2021

Konstelační výcvik nabízím v ČR jako jeden z prvních už od roku 2004. Od té doby prošlo mými jednoročními výcviky několik stovek absolventů a můj výcvik se v průběhu těch let změnil. Od roku 2018 se také, v souladu s novým směrem, jmenuje „Konstelace, rituál a drama“.

Důraz v tomto novém formátu leží především na osobnostním rozvoji, intuici, výrazu a prožití, zapojení těla. Méně pak na terapii. To znamená, že podobně jako v mé ostatní práci se do konstelací dostávají prvky z šamanismu, malé rituály, zenově krátké intervence (tak zvaná „ristretta“), nebo třeba i dramatické prvky z antického divadla.

Další akcent leží na aktivitě a vlastní iniciativě každého z účastníků a na společném objevování nových možností konstelací. Jsem totiž přesvědčen, že na prahu třetího tisíciletí, při vstupu do „esenciální duše” již netřeba guruů a koučů, netřeba rozdělování na ty, co „ví“, a na ty, kteří „se nechají vést“.

Podstatně důležitější je odvaha každého z nás, objevovat neznámé cesty a dosud neodkryté možnosti a vytvářet tak změny nejen v nás samých, ale také v celé společnosti a světě, jehož jsme součástí.

V tomto roce startuje již patnáctý ročník tohoto netradičního konstelačního výcviku. Začali jsme v pátek 21. února 2020 a na tento výcvik se tedy již nelze přihlásit. Příští výcvik začne v únoru 2021. Následné informace a termíny platí sice pro již probíhající výcvik, pro příští výcvik budou ale podobné. Těšíme se již nyní na zájemce.

Více o výcviku "Konstelace, rituál, drama 2020"

Náš výcvik je koncipován tak, aby zajistil nejen vybavení účastníků praktickými znalostmi a dovednostmi, ale aby jim otevřel i tak zvané mytologické vnímání.. Tento druh vnímání považuji za hlavní podmínku úspěšné a ne-manipulativní konstelační práce.

Náplň výcviku (výběr):
• Základní konstelační zákonitosti a pravidla
• Definice a specifika různých systémů - co lze a co nelze konstelovat
• Jak se orientovat v jednotlivých zápletkách a používat uvolňující věty?
• Rizika a hranice konstelační práce - jak pracovat bezpečně pro klienty i pro konsteláře
• Různé typy konstelací (např. finanční, konstelace v byznysu, konstelace se značkami a figurkami, konstelace zdravotních symptomů, vnitřní dítě v konstelacích a pod.)
• Co dělat v případě náhlého otevření traumatu a jiných psychospirituálních krizí
• Základy psychiatrické diagnostiky (abychom rozeznali rizika práce)

A dále:
Hledání syntézy rituální, dramaticko-divadelní a konstelační práce a jejich společných průniků. Část výcviku bude probíhat "na prknech, jež znamenají svět" - tedy v divadelním prostředí. V další části půjdeme na různá "silová" místa, kde budeme zkoumat vliv "genia loci" na to, co se v konstelacích a rituálech děje. Budeme se také zaobírat účinkem řeči, gest, držení těla a různých kontaktních mezilidských interakcí. Prozkoumáme hru, hravost a inspirovanou improvizaci, osobní mýtus a sen, zkusíme i astro- a karma-konstelace.

Certifikace
Účastníci každého z kurzů dostanou ode mne certifikát o absolvování kurzu (v případě, že nebudou mít závažnou absenci větší než 25%), který lze použít i pro přihlášku do České asociace systemických konstelací.

Nároky na účastníky
Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Jsou totiž založeny na symbolickém charakteru dění, vyjmutí z racionálního časoprostoru či používání meta-logické řeči, gest atd..

Rituál a konstelace se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni "jít s kůží na trh". To samozřejmě neznamená, že by si neměli hlídat své hranice a nemohli říci "stop", pokud se pro ně něco ubírá "nesprávným" směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost.

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. "osobnostního rozvoje", měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník.

Podmínky pro vstup do výcviku
Pro vstup do výcviku je podmínkou účast na minimálně jednom víkendovém semináři vedeným Janem a dále účast na jednodenní akci v Maitrei 6. 2. 2020 "Základní konstelační pravidla" (při včasném přihlášení 1600,- Kč).
Dále doporučuji pro zájemce účast na našem víkendovém semináři "Rodinné a partnerské konstelace" 10. - 12. 1. 2020. Tento seminář bude nabízen pro účastníky výcviku za sníženou cenu 2000,- Kč. Podrobnosti a přihlášky na tento seminář zde.

Hosté výcviku
Do výcviku budou zváni experti a externí lektoři, kteří povedou několik kurzů. Zde je předběžný seznam hostů, kteří převezmou speciální témata (seznam je ještě v přípravě):
Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace (www.simhayoga.cz)
Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
Lenka Veverková, ženské kruhy, škola kněžek Živeny
a další.
Výcvik organizuje a koordinuje Lenka Konečná (info@lenka-konecna.cz)

Rozsah výcviku
Výcvik bude mít rozsah přibližně 180 vyučovacích hodin, tj. ca. 23 dní, které jsou rozděleny do několika zpravidla dvou a půldenních bloků (pátek odpoledne - neděle) a jednoho letního pobytu v přírodě (5 dní).

Cena výcviku
Kurzovné je 36.000,- Kč splatných před výcvikem nebo 40.000,- splatných v čtyřech splátkách. (Cena je včetně DPH).

Přihlášky (dotazník) zde.

Termíny výcviku "Konstelace, rituál, drama 2020"

Upozorňujeme, že se termíny v důsledku výpadku během karantény změnily. Nové termíny jsou:
21. - 23. 2. 2020, Praha, DVAN
19. - 21. 6. 2020, Praha, Aula
18. a 19. 7. 2020, Praha, Divadlo v Celetné
25. - 30. 8. 2020, (letní pobyt, centrum Živá voda)
2. - 4. 10. 2020, Praha, DVAN
30. 10. - 1. 11. 2020, Praha, DVAN
27. - 29. 11. 2020, Praha, DVAN - POZOR, v pátek jsem v Divadle Kampa od 16:00 - 21:00
22. a 23. 1. 2021, Praha, DVAN - POZOR, v pátek jsem v Divadle Kampa od 16:00 - 21:00
12. - 14. 2. 2021, Praha, DVAN
12. - 14. 3. 2021, Praha, DVAN Celetná = Divadlo v Celetné, Aula = Základní umělecká škola, Slezská 21, Praha 28

Doporučená literatura před výcvikem

Před nebo během výcviku velice doporučuji si přečíst něco z následujících knih:
Bert Hellinger: Skrytá symetrie lásky. Rozebráno, ale je jako PDF ke stažení na Ulož.to
Stanislav a Christina Grofovi: Krize duchovního vývoje
Thorwald Dethlefsen: Oidipus a hádanka života. Rozebráno, bude ke stažení jako PDF
Phil Joyce, Charlotte Sills: Základní dovednosti v gestalt psychoterapii
...a pak třeba i nějakou knihu ode mne :), třeba "Láska, vztahy, konstelace", "Živoucí kruh" nebo "Další osudy Popelky po svatbě"

Jste podnikatel/ka? Tyto naše stránky s nabídkami seminářů a výcviku pro lidi z businessu vás budou zajímat: www.janbily.cz