Výcvik, Konstelační výcvik, Konstelace.info

Konstelace, rituál a drama - Výcvik 2020

Konstelační výcvik nabízím v ČR jako jeden z prvních už od roku 2004. Od té doby prošlo mými jednoročními výcviky několik stovek absolventů a můj výcvik se v průběhu těch let změnil. Od roku 2018 se také, v souladu s novým směrem, jmenuje „Konstelace, rituál a drama“.

Důraz v tomto novém formátu leží především na osobnostním rozvoji, intuici, výrazu a prožití, zapojení těla. Méně pak na terapii. To znamená, že podobně jako v mé ostatní práci se do konstelací dostávají prvky z šamanismu, malé rituály, zenově krátké intervence (tak zvaná „ristretta“), nebo třeba i dramatické prvky z antického divadla.

Další akcent leží na aktivitě a vlastní iniciativě každého z účastníků a na společném objevování nových možností konstelací. Jsem totiž přesvědčen, že na prahu třetího tisíciletí, při vstupu do „esenciální duše” již netřeba guruů a koučů, netřeba rozdělování na ty, co „ví“, a na ty, kteří „se nechají vést“. Podstatně důležitější je odvaha, objevovat neznámé cesty a dosud neodkryté možnosti a vytvářet tak změny kolem nás, ale i v nás samých.

I v roce 2020 startuje další ročník tohoto netradičního konstelačního výcviku. Začínáme již 21. února 2020. Pokud si přejete další informace, klikněte na „Více o výcviku“.

Více o výcviku "Konstelace, rituál, drama 2020"

Náš výcvik je koncipován tak, aby zajistil nejen vybavení účastníků praktickými znalostmi a dovednostmi, ale aby jim otevřel i tak zvané mytologické vnímání.. Tento druh vnímání považuji za hlavní podmínku úspěšné a ne-manipulativní konstelační práce.

Náplň výcviku (výběr):
• Základní konstelační zákonitosti a pravidla
• Definice a specifika různých systémů - co lze a co nelze konstelovat
• Jak se orientovat v jednotlivých zápletkách a používat uvolňující věty?
• Rizika a hranice konstelační práce - jak pracovat bezpečně pro klienty i pro konsteláře
• Různé typy konstelací (např. finanční, konstelace v byznysu, konstelace se značkami a figurkami, konstelace zdravotních symptomů, vnitřní dítě v konstelacích a pod.)
• Co dělat v případě náhlého otevření traumatu a jiných psychospirituálních krizí
• Základy psychiatrické diagnostiky (abychom rozeznali rizika práce)

A dále:
Hledání syntézy rituální, dramaticko-divadelní a konstelační práce a jejich společných průniků. Část výcviku bude probíhat "na prknech, jež znamenají svět" - tedy v divadelním prostředí. V další části půjdeme na různá "silová" místa, kde budeme zkoumat vliv "genia loci" na to, co se v konstelacích a rituálech děje. Budeme se také zaobírat účinkem řeči, gest, držení těla a různých kontaktních mezilidských interakcí. Prozkoumáme hru, hravost a inspirovanou improvizaci, osobní mýtus a sen, zkusíme i astro- a karma-konstelace.

Certifikace
Účastníci každého z kurzů dostanou ode mne certifikát o absolvování kurzu (v případě, že nebudou mít závažnou absenci větší než 25%), který lze použít i pro přihlášku do České asociace systemických konstelací.

Nároky na účastníky
Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Jsou totiž založeny na symbolickém charakteru dění, vyjmutí z racionálního časoprostoru či používání meta-logické řeči, gest atd..

Rituál a konstelace se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni "jít s kůží na trh". To samozřejmě neznamená, že by si neměli hlídat své hranice a nemohli říci "stop", pokud se pro ně něco ubírá "nesprávným" směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost.

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. "osobnostního rozvoje", měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník.

Podmínky pro vstup do výcviku
Pro vstup do výcviku je podmínkou účast na minimálně jednom víkendovém semináři vedeným Janem a dále účast na jednodenní akci v Maitrei 6. 2. 2020 "Základní konstelační pravidla" (při včasném přihlášení 1400,- Kč).
Dále doporučuji pro zájemce účast na našem víkendovém semináři "Rodinné a partnerské konstelace" 10. - 12. 1. 2020. Tento seminář bude nabízen pro účastníky výcviku za sníženou cenu 2000,- Kč. Podrobnosti a přihlášky na tento seminář zde.

Hosté výcviku
Do výcviku budou zváni experti a externí lektoři, kteří povedou několik kurzů. Zde je předběžný seznam hostů, kteří převezmou speciální témata (seznam je ještě v přípravě):
Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace (www.simhayoga.cz)
Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
Lenka Veverková, ženské kruhy, škola kněžek Živeny
a další.
Výcvik organizuje a koordinuje Lenka Konečná (info@lenka-konecna.cz)

Rozsah výcviku
Výcvik bude mít rozsah přibližně 180 vyučovacích hodin, tj. ca. 23 dní, které jsou rozděleny do několika zpravidla dvou a půldenních bloků (pátek odpoledne - neděle) a jednoho letního pobytu v přírodě (5 dní).

Cena výcviku
Kurzovné je 36.000,- Kč splatných před výcvikem nebo 40.000,- splatných v čtyřech splátkách. (Cena je včetně DPH).

Přihlášky (dotazník) zde.

Termíny výcviku "Konstelace, rituál, drama 2020"

Upozorňujeme, že se termíny mohou ještě změnit.
21. - 23. 2. 2020
13. - 15. 3. 2020
17. - 19. 4. 2020
15. - 17. 5. 2020
19. - 21. 6. 2020
25. - 30. 8. 2020 (letní pobyt, centrum Živá voda)
2. - 4. 10. 2020
30. 10. - 1. 11. 2020
4. - 6. 12. 2020
22. a 23. 1. 2021 (ukončení výcviku, předání certifikátů)
Většina termínu je v Praze.

Jste podnikatel/ka? Tyto naše stránky s nabídkami seminářů a výcviku pro lidi z businessu vás budou zajímat: www.janbily.cz