Vycvik2

Konstelační výcvik: Roční hluboký proces sebepoznání a osobní transformace

Konstelace, rituál a drama 2024/25

Konstelační seberozvojový výcvik nabízím v ČR jako jeden z prvních už od roku 2004. Od té doby prošlo mými jednoročními výcviky několik stovek absolventů a můj výcvik se v průběhu těchto let změnil. Od roku 2018 se také, v souladu s novým směrem, jmenuje „Konstelace, rituál a drama“.

Důraz v tomto novém formátu leží především na osobnostním rozvoji, dále pak na rozvoji intuice a výrazu, prožití emocí a zapojení těla.

Podobně jako v mé ostatní práci se do konstelací dostávají prvky z šamanismu, malé i větší rituály, zenově krátké intervence (tak zvaná „ristretta“), nebo třeba i dramatické prvky z antického divadla.

Další akcent leží na aktivitě a vlastní iniciativě každého z účastníků a na společném objevování nových možností konstelací.

Pro ty, kteří chtějí konstelace po výcviku terapeuticky nebo poradensky používat, nabízíme v rámci výcviku i certifikaci, která slouží k přijetí do České asociace systemických konstelací.  

2024 startuje již osmnáctý ročník tohoto netradičního konstelačního výcviku.

Začínáme v pátek 20. 9. 2024 v Praze, další setkání pak budou následovat přibližně každý měsíc. Na tento výcvik se budete moci přihlásit od března 2024. Níže naleznete rozpis termínů tohoto výcviku.

Důležité: K přijetí do výcviku je nezbytné, aby se zájemci ještě před nástupem do výcviku zúčastnili minimálně jednoho semináře Jana Bílého. Dále je nutná předchozí zkušenost s konstelacemi a jisté obeznámení s metodami osobnostního rozvoje.  

Detailní informace a výše kurzovného

Náš výcvik je koncipován tak, aby zajistil nejen vybavení účastníků praktickými znalostmi a dovednostmi, ale aby jim otevřel i tak zvané mytologické vnímání. Tento druh vnímání považuji za hlavní podmínku úspěšné a ne-manipulativní konstelační práce. Výcvik trvá přibližně jeden rok a obsahuje ca. 200 hodin výuky. Pro závěrečnou certifikaci je potřeba získat během výcviku minimálně 20 hodin vlastní aktivní praxe a několik supervizí (bude při nástupu do výcviku upřesněno). Je ovšem též možné, celý výcvik absolvovat jako seberozvojový proces, který nemusí končit žádnou certifikací - například, pokud nechcete používat konstelace jako způsob obživy.

Teoretická a praktická (konstelační) náplň výcviku (výběr):
• Základní konstelační zákonitosti a pravidla
• Definice a specifika různých systémů - co lze a co nelze konstelovat
• Vedení úvodního rozhovoru s klientem
• Jak se orientovat v jednotlivých zápletkách a používat uvolňující věty?
• Rizika a hranice konstelační práce - jak pracovat bezpečně pro klienty i pro konsteláře
• Různé typy konstelací (např. finanční, konstelace v byznysu, konstelace se značkami a figurkami, konstelace zdravotních symptomů, vnitřní dítě v konstelacích a pod.)
• Co dělat v případě náhlého otevření traumatu a jiných psychospirituálních krizí
• Základy psychiatrické diagnostiky (abychom rozeznali rizika práce)

A dále:
Hledání syntézy rituální, dramaticko-divadelní a konstelační práce a jejich společných průniků. Část výcviku bude probíhat "na prknech, jež znamenají svět" - tedy v divadelním prostředí. V další části půjdeme na různá "silová" místa, kde budeme zkoumat vliv "genia loci" na to, co se v konstelacích a rituálech děje. Budeme se také zaobírat účinkem řeči, gest, držení těla a různých kontaktních mezilidských interakcí. Prozkoumáme hru, hravost a inspirovanou improvizaci, osobní mýtus a sen, zkusíme i astro- a karma-konstelace. Výcvik obsahuje také řádově desítky cvičení a malých rituálů.

Certifikace
Při splnění podmínek výcviku (ne větší absence než 20%, splnění praxe, účast na intervizích ČASKu, vlastní supervidovaná konstelace) dostanou účastníci ode mne certifikát o absolvování výcviku, který lze použít i pro přihlášku do České asociace systemických konstelací.

Nároky na účastníky
Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Jsou totiž založeny na symbolickém charakteru dění, vyjmutí z racionálního časoprostoru či používání meta-logické řeči, gest atd..

Rituál a konstelace
se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni "jít s kůží na trh". To samozřejmě neznamená, že by si neměli hlídat své hranice a nemohli říci "stop", pokud se pro ně něco ubírá "nesprávným" směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost.

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami osobnostního rozvoje, měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník.

Podmínky pro vstup do výcviku
Pro vstup do výcviku je podmínkou účast na minimálně jednom víkendovém semináři vedeným Janem. Dále doporučujeme účast na trojdílném webináři "Velká cesta" (viz stránka "Semináře", záznam webináře lze též zakoupit)
Podrobnosti a přihlášky na všechny naše semináře naleznete na stránce "semináře" na tomto webu.

Hosté výcviku
Do výcviku budou zváni experti a externí lektoři, kteří povedou několik kurzů. Zde je předběžný seznam hostů, kteří převezmou speciální témata (seznam je ještě v přípravě):
• Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
• Lada Jelínková,divadelní práce, improvizace, práce s výrazem a hlasem
• Ivana Wurstová, lékařka a šamanka
• Jan Kroča, silová místa a geomantie
• Dagmar Volfová,
jóga, tantra, meditace (www.simhayoga.cz)
a další.
Výcvik organizuje a koordinuje Lenka Konečná (info@lenka-konecna.cz)

Rozsah výcviku
Výcvik bude mít rozsah přibližně 200 vyučovacích hodin (podle Smlouvy o konstelačním výcviku, kterou s námi účastník uzavírá, je MINIMÁLNÍ počet vyuč. hodin stanoven na 180), které jsou rozděleny do devíti zpravidla dvou a půldenních bloků (pátek odpoledne - neděle) a jednoho letního pobytu v přírodě (5 dní).

Cena výcviku
Kurzovné je 55.000,- Kč splatných před výcvikem nebo 60.000,- splatných v čtyřech splátkách. (Cena je včetně DPH). Poslední pětidenní setkání výcviku se uskutečňuje vždy v hotelu nebo meditačním centru v přírodě. Ubytování a strava NEJSOU v ceně výcviku. Při přihlášce do výcviku (a přijetí z naší strany) je nutno zaplatit zálohu 10.000,- Kč.

Termíny výcviku "Konstelace, rituál, drama 2023-24"

Pozor - toto jsou termíny práv ěPROBÍHAJÍCÍHO VÝCVIKU,. Příští výcvik 2024/25 bude velice podobný. Místo konání (až na letní pětidenní blok) bude opět Praha, jednotlivá místa budou ještě upřesněna. Časy jsou vždy stejné, pátek 17:00 - 20:00, sobota 9:30 - 18:00 a neděle 9:30 - 16:00

Termíny výcviku 2023 / 2024 jsou:

20. - 22. 9. 2024, Praha
18. - 20. 10. 2024, Praha
15 - 17. 11. 2024, Praha
13. - 15. 12. 2024, Praha
24. - 26. 1. 2025, Praha
28. 2 - 2. 3. 2025, Praha
4. - 6. 4. 2025, Praha
23 - 25. 5. 2025, Praha
27. - 29. 6. 2025, Praha
18. - 23. 8. 2025 Závěr výcviku. Pětidenní pobyt v přírode (začátek v pondělí 17:00, konec v sobotu 14:00) . Místo bude ještě potvrzeno.

Většina výcvikových setkání bude v budově 2N ("DVAN"), Pod Vinicí 2028/20, Praha-Modřany, zastávka MHD Belárie.

Doporučená literatura před výcvikem

Před nebo během výcviku velice doporučuji si přečíst něco z následujících knih:
Bert Hellinger: Skrytá symetrie lásky. Rozebráno, ale je jako PDF ke stažení na Ulož.to
Stanislav a Christina Grofovi: Krize duchovního vývoje - prý má ještě Martinus.cz
Thorwald Dethlefsen: Oidipus a hádanka života. Rozebráno, bude ke stažení jako PDF
Phil Joyce, Charlotte Sills: Základní dovednosti v gestalt psychoterapii, rozebráno, přes knihovny
...a pak třeba i nějakou knihu ode mne :), třeba "Láska, vztahy, konstelace", "Živoucí kruh" nebo "Další osudy Popelky po svatbě"

Jste podnikatel/ka? Tyto naše stránky s nabídkami seminářů a výcviku pro lidi z businessu vás budou zajímat: www.janbily.cz