Za hranice terapie

 

Během dvaceti let neustálého “konstelování” prošla moje práce hlubokou proměnou. Z původních více-méně klasických rodinných konstelací se vyvinuly různé formy přístupu k zakázkám a problémům, s nimiž vás na těchto stránkách chci seznámit. 

Vlevo je uvedený seznam podrobnějších článků o nových formách konstelační práce a o fenoménech, s nimiž se v konstelacích můžeme setkat. 

Především se ale změnilo základní pojetí mé práce s klienty. Zatímco na začátku jsem se ještě hodně věnoval minulosti klienta, tj. řešil různá traumata, rodinné zápletky, převzaté zátěže, neuznané a vytěsněné předky a podobný rodinný balast, nyní se více orientuji na akceptování toho, co je

To neznamená, že by naše minulost – dřívější generace nebo naše dětství – nehrálo v mém pojetí konstelací žádnou roli. Jen jsem přesvědčen, že to, co se nám nebo našemu rodinnému systému stalo, nebyla žádná “chyba”, kterou třeba opravit. Spíš naopak – tak jako když ujdeme kus cesty, nepomůže lamentovat nad tím, jak těžká byla – podstatně lepší je se jí poklonit a poděkovat, že nás dovedla až sem. 

Konstelační práce pak nemusí být spojena s těžkostí, s pocitem “jako když jsem složil hromadu uhlí” (jak to nazval jeden z účastníků), nýbrž to může být docela osvobozující hra.

Protože, jak říká jedno přísloví, “Angels can fly because they can take themselves lightly”. (Volně přeloženo: Andělé mohou létat, protože si to nedělají těžké.) 

Home2

Další texty:

Obsah naší peněženky nezávisí až tak na našem pracovním úsilí, jako spíš na našich přesvědčeních spojených s financemi.
Zde najdete článek o konstelacích na toto téma.

Od nepaměti toužíme po něčem “větším” než jsme sami. Racionální přístup a “čistý rozum” nám tuto touhu nenaplní. O nutnosti “druhé nohy” – totiž mytologického vnímání píšu
v tomto článku.

Ultrakrátké, do velké hloubky jdoucí mini-konstelace nazývám zenovými ristretty.
Více o nich zde. 

Abychom prožili hloubku a pochopili souvislosti naší kultury, nemusíme jít do individuálních traumat. I taková konstelace oblíbené pohádky nás tam může zavést. (Comming soon!)

Vysvětlovat, co jsou konstelace, je asi jako pokoušet se objasnit někomu, kdo ještě nikdy nebyl v divadle, kouzlo divadelního představení. Existuje přece nepřeberné množství různých typů divadla, komedie, tragedie, moderní divadlo, taneční, autorské, opera… Číst dál
(Comming soon!)

Když se na cestě spirituální praxe pohybujeme moc rychle, může se nám přihodit malá nehoda. Dnes už víme, že “PSK” není nemoc, ale “příhoda”, se kterou se ale musí umět zacházet. Více zde. (Comming soon!)

V průběhu těhotenství se může stát, že naše dvojče zemře a nikdo si ničeho nevšimne. Jen máme pak po dobu života pocit, že někdo nebo něco veledůležitého v našem životě chybí. Zde více o VTS. (Comming soon!)