Co lze očekávat na mých seminářích

 

Tři druhy konstelací

Konstelace mají bezesporu mnoho podob. Původně byly vyvinuté jako terapie: Ten, kdo je vede je tedy  TERAPEUT. Therapeía znamená ve starořečtině „služba, péče, léčba“ – takže jde o pomoc někomu, kdo pomoc hledá, potřebuje, či ji vyžaduje. Tím se ovšem pacient (z lat. „ten, který snáší utrpení, který je trpě-livý“) staví do pozice slabšího a terapeuta v jistém smyslu nutí do pozice někoho, komu přenechává nad sebou (popřípadě nad svým u-trpením jistou moc. Tato role má své výhody. Pacient terapeutovi „věří“, takže on/ona má autoritu, jež je z magického hlediska nutná ke změně, tedy k vyléčení. Nicméně je zde nebezpečí manipulace. Problém vězí především v tom, že ve hře na pacienta a terapeuta se předpokládá, že terapeut „ví“. Má (díky svému dlouhému studiu) ZNALOSTI, které se zaměňují za SCHOPNOSTI. To, co se naučil je více hodnoceno, než jeho schopnost naslouchat, používat svou intuici, nechat se vést tím, co se ukazuje, a naladit se na pacienta.

Později, především v psychoterapii, se přešlo k vnímání role konsteláře (tedy toho, kdo konstelaci vede) jako PRŮVODCE. V tomto pojetí je léčivá funkce konstelací postavena především na odehrání dramatu za přítomnosti, ale bez zásahu klienta. To, co se v konstelaci děje, nemusí být vždy dramatické, pokud ovšem konstelář svou práci dělá dobře a pokud je i zakázka klienta závažná, směřuje každá konstelace do velké archetypální hloubky. Taková konstelace dává klientovi nejen možnost svou situace prožít jako vnější pozorovatel a tím se z ní na chvíli vymanit, ale i poznat alternativy ke svému jednání v dané situaci. Případně mu průvodce skrze konstelaci zprostředkuje hlubší POCHOPENÍ souvislostí, které vedly k tomu, co zrovna řeší. To mu pak může otevřít cestu ke změně jeho postoje a chování.

Třetí a poslední způsob vedení konstelací jsou tak zvané „ristretta“ – z italského názvu pro velmi malé množství velmi silné kávy. Tento druh konstelací vychází ze známého citátu A. Einsteina, totiž že řešení problému se vždy nachází na jiné úrovni, než na které problém vznikl. Konstelační ristretta nás v krátké době přenesou z původního problému někam docela jinam, na „jiný level“. Možná že by se daly připodobnit k technice, kterou používá ZENOVÝ MISTR – ať už je to rituální úder bambusovou holí, který má „probudit“ meditujícího, nebo skrze koán, tedy za pomoci logicky neřešitelné hádanky, kterou mistr ukládá studentovi, aby se tento dostal mimo racionální omezení svého rozumu. V těchto konstelacích se skokově dostáváme k okolnostem, které předcházely vzniku problému, se kterým klient na konstelace přichází. Druhá možnost účinku „ristretta“ je otevření zcela nového prostoru, kde se dotyčný problém prostě již nevyskytuje. I při tomto způsobu vedení konstelací se samozřejmě vyskytují rizika – například to, že klient to, co se v „ristretta“ ukazuje, vůbec nepochopí. 

Zde se ovšem musíme zamyslet nad tím, zdali pochopení (tedy porozumění) je vždy nedílnou součástí či dokonce podmínkou řešení. Pokud řešení budeme vnímat na školské úrovni (tj. problém jako matematické rovnice, která má jen jedno správné řešení), pak určitě ano. Pokud ovšem řešení problému spočívá ve změně našeho úhlu pohledu, v nastoupení úplně jiné cesty, v kvantovém skoku, pak zjistíme, že takováto „řešení“ vůbec nějaké logické pochopení nepotřebují. Z mého pohledu je to nejlepší, tedy ideální řešení všech problémů právě ten případ, kdy problém prostě zmizí. Často pak zapomeneme, že jsme ho vůbec kdy měli.

Z předchozího je patrné, že na mých seminářích očekávejte druhý a pak především třetí přístup, tedy konstelace, které nejsou příliš dlouhé, neobracejí se příliš do minulosti klienta a jsou mnohdy velice živé a často i zábavné.

Těším se na setkání s vámi.
Jan Bílý 

Home2

Další texty o konstelačních fenoménech:

Finanční konstelace

Obsah naší peněženky nezávisí až tak na našem pracovním úsilí, jako spíš na našich přesvědčeních spojených s financemi. Zde najdete článek o konstelacích na toto téma.

Mytologické vnímání a konstelace

Od nepaměti toužíme po něčem "větším" než jsme sami. Racionální přístup a "čistý rozum" nám tuto touhu nenaplní. O nutnosti "druhé nohy" - totiž mytologického vnímání píšu v tomto článku.

Ristretta

Ultrakrátké, do velké hloubky jdoucí mini-konstelace nazývám zenovými ristretty. Více o nich zde.

Konstelace pohádek a mýtů

Abychom prožili hloubku a pochopili souvislosti naší kultury, nemusíme jít do individuálních traumat. I taková konstelace oblíbené pohádky nás tam může zavést. O konstelacích pohádek a mýtů se dočtete zde.

Konstelace jako divadlo

Konstelační experimenty na prknech, které znamenají svět - antické divadlo má ke konstelacím blíže, než by se na první pohled mohlo zdát. Proč tomu tak je se dočtete zde.

Psychospirituální krize

Když se na cestě spirituální praxe pohybujeme moc rychle, může se nám přihodit malá nehoda. Dnes už víme, že "PSK" není nemoc. S touto formou krize je ovšem třeba umět zacházet. Více o PSK zde.

Vanishing Twin Syndrom

V průběhu těhotenství se může stát, že naše dvojče zemře a nikdo si ničeho nevšimne. Jen máme pak po dobu života pocit, že někdo nebo něco veledůležitého v našem životě chybí. Článek o VTS najdete zde.

Koncept čtyř duší v konstelacích

Syntéza šamanismu a konstelací je základem tak zvaného konceptu čtyř duší, který překvapivě vysvětluje nejen problémy, které nás potkávají během našeho vývoje. Článek je zde.

Práce s vnitřním dítětem

Kniha Johna Bradshawa "Návrat domů" o práci s vnitřním dítětem je beznadějně rozebrána. Proto zde zveřejňuji shrnutí, jak toto zraněné vnitřní dítě uzdravit. Text najdete zde.

Barevná mozaika předků - v nás

Máte někdy pocit, že se ve vás sváří různé vlastnosti nebo touhy, které se neslučují, a že právě tento svár je příčinou vašich těžkostí? Zde najdete recept jak na to...

Nové konstelační techniky (z výcviků)

V mých výcvicích přijdeme čas od času na zajímavou metodu, postup či techniku stavění konstelací, které na této stránce popisuji. Stránku budu průběžně doplňovat. Nové konstelační techniky