Text

Občasné problémy během a po konstelaci

Systemické konstelace je velice účinná metoda osobního růstu. To znamená, že absolvování konstelací (příp. semináře) vede v mnohých případech ke změnám ve vnímání a chápání souvislostí klientova života a s tím i spojené přehodnocování hodnot a zaběhnutých vzorců chování. Během seminářů konstelací, hlavně pokud je tato práce ještě nová a nezvyklá, se může stát, že naše rozumové chápání a kategorizování světa (“tak a tak to je, protože to už tak vždy bylo”) je dočasně zmateno, nebo se v naší “realitě” objevují nové poznatky, které se nám zprvu nepodaří zařadit to toho, co je nám známé.

Post-konstelační symptom

Náš psychosomatický systém (tj. tělo a psychika dohromady) na toto přehodnocování reagují únavou, bolestmi hlavy, podrážděností, emoční labilitou nebo i útlumem. Náš psychický stav se může přechodně zhoršit. Během a po semináři se mohou vyskytnout pocity marnosti (“je toho tolik, že nevím, jak vůbec začít…), dezorientovanost (“nevím, kudy kam, ztratil jsem orientaci”) a neklidu (“musím to vyřešit, teď hned, ale nevím jak”). Ojediněle se stává, že si tělo vynutí čas ke zpracování konstelace např. týdenním nachlazením nebo indispozicí.

Toto jsou podle mých zkušeností většinou pozitivní signály, že konstelace působí – změna podvědomých negativních obrazů je, podobně jako v homeopatii, často provázena přechodným “prvotním zhoršením”. Jak můj učitel Ramateertha říkal, “symptom běží ještě jedno čestné kolo na rozloučenou”. Tyto symptomy by neměly být příliš těžké a trvat více než jeden až dva týdny. V opačném případě se pravděpodobně nejedná o následky konstelace. Pokud však máte pocit, že negativní symptomy, které trvají déle než jeden až dva týdny po konstelaci jsou s konstelací spojeny, doporučuji kontaktovat lektora, který konstelaci vedl a v případě tělesných nebo psychických potíží i odbornou pomoc.

Pocit zůstání v roli

V průběhu semináře dochází u některých osob, které stojí v rolích, k přenosu tělesných příznaků a symptomů ze těch členů systému, které představují. Tyto příznaky, jakkoliv mohou být v rámci role i drastické, zmizí skoro vždy po vystoupení z role. Zřídka se stává, že tyto příznaky ještě několik hodin nebo i dní u představitele přetrvají, většinou v podobě pocitu “nebýt úplně ve své kůži” nebo “něčeho, co na mně zůstalo viset”. Zde je důležité, aby lektor tento efekt rozpoznal a byl schopen klienty (představitele) jednak na zůstávání v rolích upozornit, jednak vhodnou technikou tento efekt omezit na minimum.

Všeobecně platí, že pokud u klienta nebo účastníka semináře přetrvává pocit zůstání v roli, je možné toto sám ošetřit opětovným poděkováním tomu, koho jsme představovali a uspořádáním malého rituálního vystoupení z role. K tomu může sloužit okázalý krok stranou, oklepání se a hlasitě přednesená věta “Děkuji za možnost prožít roli … a tímto z ní vystupuji”. Pokud toto nepomůže a pocit přetrvává více než týden, doporučuji kontaktovat toho, kdo konstelaci vedl a případně mi napsat mail (mohu doporučit někoho, kdo provede šamansky orientované očištění).

Potřeba další pomoci

V ojedinělých případech je možné, že klient má po skončení konstelací potřebu dalších terapeutických či poradenských konzultací. V těchto případech doporučuji obrátit se na terapeuta či poradce, který je obeznámen s konstelační technikou a může klientovi nabídnout pomocnou ruku při zpracovávání konstelace a v dalším osobním vývoji. Seznam několika takových terapeutů naleznete na stránce o spřátelených lektorech. V případě dotazů, nebo daří-li se vám po konstelaci špatně, můžete kontaktovat per email také přímo mě: info@janbily.cz 
S vašimi maily nakládám samozřejmě důvěrně a snažím se odpovědět do týdne.