Text

Co lze konstelacemi řešit?

V podstatě všechny problémy, které se týkají vztahů jednotlivců či částí systému k jiným částem tohoto systému nebo k systému samému. To jsou například:

Rodinné problémy
• Problémy s otcem, matkou, dětmi
• Problémy mezi sourozenci
• Přejímání osudů jiných rodinných příslušníků
• Neschopnost se vymanit z pout rodiny (např. stálé bydlení u rodičů)

Vztahové problémy (většinou souvisejí s vlastním rodinným systémem)
• Nevěra a žárlivost
• Neschopnost najít partnera
• Hádky s partnerem/partnerkou
• Nutkavé jednání vpartnerství
• Stále stejný typ partnera/partnerky

Problémy na pracovišti
• Problémy s kolegy / kolegyněmi
• Úloha “černého petra”
• Mobbing a bossing
• Vybírání vhodných koleků / kolegyň a
• Problémy v týmové práci

Firemní zakázky
• Problémy s řízením, problémy v managementu
• “Nevysvětlitelné” jevy a náhody – např. stále se opakující poruchy v chodu
• Hádající se a navzájem omezující se oddělení
• Konflikt jednoho zaměstnance
• Konflikty mezi majiteli
• “Neuctění” dřívějších společníků a z toho plynoucí problémy a stagnace

Chronické zdravotní problémy
• Konstelace symptomů například řeší, odkud moje nemoc pochází a s čím souvisí

Finanční problémy 
• Zde používáme tak zvané konstelace skrytých finančních přesvědčení

…a mnoho dalších vztahových problémů v rámci libovolných “celků”.