Konstelace za hranicemi terapie

 

Během dvaceti let neustálého “konstelování” prošla moje práce hlubokou proměnou. Z původních více-méně klasických rodinných konstelací se skrze zajímavé experimenty vyvinuly různé formy přístupu k zakázkám a problémům, s nimiž vás na těchto stránkách chci seznámit. 

Vlevo je uvedený seznam podrobnějších článků o nových formách konstelační práce a o fenoménech, s nimiž se v konstelacích můžeme setkat. 

Především se ale změnilo základní pojetí mé práce s klienty. Zatímco na začátku jsem se ještě hodně věnoval minulosti klienta, tj. řešil různá traumata, rodinné zápletky, převzaté zátěže, neuznané a vytěsněné předky a podobný rodinný balast, nyní se více orientuji na akceptování toho, co je

To neznamená, že by naše minulost – dřívější generace nebo naše dětství – nehrálo v mém pojetí konstelací žádnou roli. Jen jsem přesvědčen, že to, co se nám nebo našemu rodinnému systému stalo, nebyla žádná “chyba”, kterou třeba opravit. Spíš naopak – tak jako když ujdeme kus cesty, nepomůže lamentovat nad tím, jak těžká byla – podstatně lepší je se jí poklonit a poděkovat, že nás dovedla až sem. 

Konstelační práce pak nemusí být spojena s těžkostí, s pocitem “jako když jsem složil hromadu uhlí” (jak to nazval jeden z účastníků), nýbrž to může být i docela zábavná, lehká a osvobozující hra.

Protože, jak říká jedno přísloví, “Angels can fly because they can take themselves lightly”. (Volně přeloženo: Andělé mohou létat, protože si to nedělají těžké.) 

Home2

Další texty o konstelačních fenoménech:

Finanční konstelace

Obsah naší peněženky nezávisí až tak na našem pracovním úsilí, jako spíš na našich přesvědčeních spojených s financemi. Zde najdete článek o konstelacích na toto téma.

Mytologické vnímání a konstelace

Od nepaměti toužíme po něčem "větším" než jsme sami. Racionální přístup a "čistý rozum" nám tuto touhu nenaplní. O nutnosti "druhé nohy" - totiž mytologického vnímání píšu v tomto článku.

Ristretta

Ultrakrátké, do velké hloubky jdoucí mini-konstelace nazývám zenovými ristretty. Více o nich zde.

Konstelace pohádek a mýtů

Abychom prožili hloubku a pochopili souvislosti naší kultury, nemusíme jít do individuálních traumat. I taková konstelace oblíbené pohádky nás tam může zavést. O konstelacích pohádek a mýtů se dočtete zde.

Konstelace jako divadlo

Konstelační experimenty na prknech, které znamenají svět - antické divadlo má ke konstelacím blíže, než by se na první pohled mohlo zdát. Proč tomu tak je se dočtete zde.

Psychospirituální krize

Když se na cestě spirituální praxe pohybujeme moc rychle, může se nám přihodit malá nehoda. Dnes už víme, že "PSK" není nemoc. S touto formou krize je ovšem třeba umět zacházet. Více o PSK zde.

Vanishing Twin Syndrom

V průběhu těhotenství se může stát, že naše dvojče zemře a nikdo si ničeho nevšimne. Jen máme pak po dobu života pocit, že někdo nebo něco veledůležitého v našem životě chybí. Článek o VTS najdete zde.

Koncept čtyř duší v konstelacích

Syntéza šamanismu a konstelací je základem tak zvaného konceptu čtyř duší, který překvapivě vysvětluje nejen problémy, které nás potkávají během našeho vývoje. Článek je zde.

Práce s vnitřním dítětem

Kniha Johna Bradshawa "Návrat domů" o práci s vnitřním dítětem je beznadějně rozebrána. Proto zde zveřejňuji shrnutí, jak toto zraněné vnitřní dítě uzdravit. Text najdete zde.

Barevná mozaika předků - v nás

Máte někdy pocit, že se ve vás sváří různé vlastnosti nebo touhy, které se neslučují, a že právě tento svár je příčinou vašich těžkostí? Zde najdete recept jak na to...

Nové konstelační techniky (z výcviků)

V mých výcvicích přijdeme čas od času na zajímavou metodu, postup či techniku stavění konstelací, které na této stránce popisuji. Stránku budu průběžně doplňovat. Nové konstelační techniky