Text

Vanishing Twin Syndrom (VTS)

Syndrom mizejícího dvojčete 

V systemických konstelacích se čas od času vyskytne klient, v jehož (nebo jejíž) konstelaci se ukazuje možnost existence dvojčete, které ovšem v ranném stadiu těhotenství zmizelo. Odborně se toto jmenuje “Syndrom mizejícího dvojčete” (správně by mělo být spíše “zmizelého”) a výskyt tohoto syndromu a potíže s ním spjaté se pomalu ale jistě dostávají do vědomí nejen úzkého okruhu zasvěcených.

O co vlastně jde?

Přibližně každé desáté* těhotenství je v raném stadiu dvoj- nebo vícečetné. Během prvních dvou až třech měsíců je ovšem druhý plod absorbován a těhotenství potom pokračuje jako normální až do porodu. Ve většině případů matka (a ani lékaři) nic zvláštního nezpozorují. Jinak se ovšem situace jeví pro přeživší dvojče. To si na velice hluboké úrovni pamatuje, že původně nebylo samo.

Symptomatika

Ačkoliv takové dítě vlastně pokračuje s vitalitou a energií obou, může v pozdějším životě vykazovat některé z následujících symptomů:

– neustálé hledání jakéhosi “ztraceného” spojence
– pocity viny, sebeobviňování
– hlubokou touhu po něčem/někom, co lze těžko popsat či vyjádřit
– problémy v partnerství: častá změna partnerů, nesplnitelné nároky na partnera, problém s vazbou a blízkostí nebo naopak přehnaná vazba na partnera
– pocit, muset žit/pracovat za dva
– časté záchvaty touhy po smrti (touha, jít toho druhého hledat), nehody, panické záchvaty
– podivné dvojče-chování, např. kupování identických oděvů dvakrát, emoční vazba na zavazadlo (kabelka, ruksak) coby náhražka dvojčete atd.

Pomoc a terapie

Co lze v případě, kdy máme odůvodněné podezření, že se o tento syndrom jedná, dělat? Především už samotné seznámení se s existencí této problematiky znamená mnohdy ohromnou úlevu. Najednou mají všechny ty nevysvětlitelné symptomy, se kterými se klient během života setkává, smysluplné vysvětlení.

Konstelačně lze též udělat jakýsi malý rituál znovu-setkání a následného hlubokého, harmonického, tichého propuštění dvojčete do “velké duše”. Po rituálním odchodu dvojčete se vynořuje velmi uvolňující obraz našeho malého brášky či sestřičky, která se na přeživšího láskyplně dívá a přeje mu/ji šťastný život.

Tento rituál má většinou velice osvobozující charakter – jednak zprošťuje viny toho, kdo přežil, jednak získá klient vědomé spojení s tím, kdo odešel a od té chvíle smí žít s vědomím, že jeho/její život je tím druhým posvěcen.

Skrze konstelační rituály může být energie zmizelého dvojčete integrována do klientova systému. Je ovšem jasné, že práce s tímto syndromem je bolestná a vyžaduje velké zkušenosti a citlivý přístup toho, kdo takový konstelační rituál vede.

* V odborné literatuře se uvádí VTS při každém osmém až dvacátém těhotenství, se vzrůstající tendencí v poslední době, která se přičítá umělým metodám oplodnění.

• •                 

Odkazy:

Althea Hayton: A healing path for wombtwin survivors (Kniha, angl., PDF)

Video s Alfredem Austermannem, německým terapeutem a konstelářem, který pracuje s tímto syndromem v konstelacích (Video, angl. s ital, překladem)

Jiné video s A. Austermannem (Anglicky, YouTube)

Německá stránka na webu Ifosys o tématice (německy)

V Belgii se touto problematikou zabývá též terapeut a “konstelář” Serge Van Gampelaere a v Německu Hainz Stark.