Prezence

Prezence (česky: přítomnost, účast) je pojem pro hlavní a nejdůležitější vlastnost mužského principu.

Jak víme, má každý z nás, jedno zdali muž nebo žena, v sobě mužský a ženský princip. Věčný tanec těchto dvou principů (v čínské filosofii symbolizované např. jako Yin a Yang, v Indii tanec Šivy a Šhakti, v pohanské spirituální tradici spojení Velké Bohyně a Rohatého Boha) tvoří to, co popisujeme jako Univerzum a dává základ naší existenci.

Zatímco ženský princip je možno charakterizovat jako emoce, život a lásku, mužský princip vidíme jako vědomí, transcendenci (tj. něco, co přesahuje individuální smrt – možno říci také “svoboda”) a právě prezenci.

Být prezentní obnáší čtyři velká “P” a to:

• Přítomnost
• Průchodnost nebo průzračnost
• Pravdivost a
• Poslání

Přítomnost je jednoduché vysvětlit. Je lepší, být hodinu se svou partnerkou zcela “tady” tj. s ní, než celý život jaksi na půl zde a na půl jinde (například u jiných “lásek”). Také je zcela a nezbytně nutné, když cokoliv děláš, být skutečně “u toho” – to znamená “u sebe”. I v sexu je důležitější být nejdříve zcela u sebe, jen tak se ti podaří “tantricky” splynout s ženským principem. O sexy mužích se také říká, že jsou “duchapřítomní”. To je tím, že když jsem “zde”, jsem napojen na tok inspirace, na pramen energie, který je živoucí a který mě dává velikou sílu.

Přístup k tomuto prameni je důsledek mé Průchodnosti. Pouze tehdy, otevřu-li se beze strachu tomu, co je, co mnou může a smí proudit, pokud přestanu manipulovat a brzdit, začne mnou protékat “božská” mužská energie. “Já” v tomto smyslu není “ego”, ale kristalicky čiré vědomí, které je napojeno na něco, co je větší než moje existence a které tomuto “většímu” umožňuje, se skrze mne manifestovat ve světě.

Pravdivost je pak nevyhnutelný důsledek, je to esence mého jednání. Není nutné, za všech okolností “mluvit pravdu.” Moudrý muž nebo lstivý válečník nevypráví všem o svých záměrech a nevyjevuje vše, co ví. Pravdivost je spíš pravdivost srdce než pravdivost “jazyka”. Pravdivost znamená přitakání tomu, co je a nepřikrášlování mých vnitřních pohnutek před mnou samým. Pravdivost leží také v tom, poznat své hranice a přiznat si svá omezení.

Poslání = Purpose je anglický výraz pro “smysl” nebo “účel” mého bytí. Muž, který nezná svůj hluboký účel své existence, se nalézá v nesnesitelných mukách – ačkoliv to většinou vůbec nevnímá. “Deepest purpose” (nejhlubší účel tvého bytí) je živá a mrtvá voda z pohádky o zlatovlásce, která nám umožňuje překonat všechno, co se nám staví jako (zdánlivá) překážka do cesty, včetně vztahu, milované ženy, rodiny, bolesti, naší lásky k dětem, našeho strachu ze smrti.

Tento článek vychází mimo jiné z myšlenek Davida Deidy, amerického terapeuta a autora. V češtině vyšla jeho pro muže nejdůležitější kniha “Cesta pravého muže” (Synergie, 2011)