6-archetypů

Druhý díl: Koloběh našeho života. 5. 11. 2024

Přihlášky přímo přes web Maitrei.

Archetypy ve vztazích

Naučte se používat váš archetypální potenciál

Tři jednodenní semináře pro muže, ženy a páry
Vede Jan Bílý a Lenka Konečná
Termín:
5. 11.  Další a poslední termín 3. 12. 2024
Místo konání: Praha, Maitrea, Týnská ulička 6
Časy: Úterý, 9:30 – 17:00
Přihlášky přímo přes web Maitrei.


Druhý díl: Koloběh našeho života. 5. 11. 2024

V druhém setkání si budeme více všímat toho, jak jsou jednotlivé archetypy svázány s našimi životními etapami.

Jinak to bude u ženy (Panna, Matka, Vědma), jinak u muže (Bojovník, Milovník, Kouzelník). Muži a ženy se však potkávají v různých etapách života a právě to může být příčinou mnoha nedorozumění a problémů. 

Jak bude reagovat Milovník na ženu, která má silnou Vědmu či Panna na Kouzelníka? A jak bude vypadat setkání dvou lidí, kteří si jsou těchto svých vnitřních částí psýché vědomi? Mohou se tím vyřešit i mnohé letité neshody??

Tyto archetypy nalezneme snad ve všech mytologiích. Vodítkem nám je zde nejen onen mýtus či pověst, ale i náš konkrétní životní příběh. 

—————–

Třetí díl: Vnitřní svět božských archetypů. 3. 12. 2024

S jistou nadsázkou se dá říci, že starořecká mytologie je jednou z nejstarších UČEBNIC psychologie. Fascinující na tom je, že se tato archetypová psychologie řeckých bohů a bohyň dá skvěle použít i pro aktuální typologii současného člověka. 

V tomto třetím setkání půjdeme tedy do skutečné “mýtické” hloubky a prozkoumáme příslušné archetypy, které se odvozují od bohů a bohyň  řeckého panteonu. Objevíme onoho příslovečného boha a bohyni v nás. Vžijeme se do časů, kdy tito bozi zasedali k hostině nebo se scházeli k hře a zápasům a zjistíme, co z jejich vzájemných zápletek si můžeme odnést do každodenního života.  

————–

Již proběhlo: 

První díl: Jungova základní trojice. 1. 10. 2024

V prvním setkání prozkoumáme svět archetypů od úplného základu. Vydáme se po stopách C. G. Junga, abychom blíže poznali Animu a Anima – vnitřního muže a vnitřní ženu. 

Vstoupíme do kontaktu nejen s naší dualitou, ale seznámíme se i se základy archetypové psychologie. A  abychom obsáhli i další důležitou fázi našeho života, přidámei třetí archetyp – vnitřní dítě. 

Podle Artho Wittemana je právě vnitřní dítě tím prvotním archetypem, který se formuje již po narození. Další archetypy jako jimi jsou Animus a Anima se vytvářejí po vzoru našich rodičů a blízkých osob (příbuzných), takže rodinné konstelace jsou ideální metoda, jak tyto složky naší psýché prozkoumat. 

Je také důležité pochopit, že jsou to právě tyto tři základní archetypy, které v nás později rozehrávají všechny odstíny vztahových interakcí.