, Zdraví, vitalita, symptomy, ne-moc – 14. 1. 2020, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu.

Zdraví, vitalita, symptom a ne-moc


14. 1. 2020, Praha, Maitrea

Jak je možné se dopídit toho, co naše nemoc znamená a co nám chce říci?

Jakákoliv konstelační práce je vždy zkoumání celku a pochopení hlubokých a často i dobře skrytých souvislostí. Symptomy nemocí, především těch déle trvajících nebo chronických, k nám mluví jazykem, kterému nejsme vždy schopni porozumět. Proto patří literatura o celostní medicíně a speciálně “kuchařky” typu co který symptom znamená k velmi žádaným a úspěšným titulům. 

Ačkoliv nejsem lékař a nemám ambice skrz konstelační práci diagnostikovat nebo léčit (což je také vyhrazeno pouze patřičným specialistům), jsou konstelace na téma zdraví a nemoc, symptom a vitalita fascinujícím příkladem pro to, jak může být pohled na “celek” – tedy i na situaci pacienta v rodině a na převzaté rodinné zátěže prospěšný. 

Konstelace symptomů tak mohou výborně doplnit práci odborníka lékaře nebo i psychologa. 

Přihlášky přímo přes Maitreu.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.