, Klasické konstelace rodinného systému – 28. 11. 2019, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu

"Klasické" rodinné konstelace


28. 11. 2019, Praha, Maitrea, 9:30 – 17:00

Celodenní kurz pro všechny, kteří se chtějí dostat hlouběji do tajů konstelací rodinného systému.
Na základě několika “klasických” konstelací můžete tento den prožít základní stavební kameny práce s rodinným systémemí podle Berta Hellingera – například přijetí vyloučených členů, uznání “velikosti” rodičů, hierarchii sourozenců a podobné konstelační rituály, které ze současné práce s konstelacemi, už (bohužel) téměř vymizely.

Tento kurz poslouží v moha ohledech. Pro nováčky je to možnost se seznámit s tím, jak rodinné systémy fungují a jak je možné zharmonizovat vztah s rodiči a sourozenci. Pro mírně pokročilé může tento den znamenat hlubší ponoření k samým kořenům rodinných konstelací a postavení si nějakého specifického aspektu vlastní rodiny. Pro ty, kteří se zajímají o konstelační výcvik “Konstelace, rituál a drama 2019” s Janem Bílým je to výborná přípravka a seznámení se s Janovou prací.

Přihlášky přímo přes Maitreu

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.