Přihláška na konstelační výcvik 2023/24

Důležité:
Prosím vyplňte formulář a odešlete ho. Hvězdičkou označená pole jsou povinná.
Dále prosím pošlete na náš mail koordinace@lenka-konecna.cz vaší portrétní fotografii novějšího data. 
Po odeslání se Vám během několik a dnů ozveme mailem, ve kterém Vaši přihlášku potvrdíme.
Během několika týdnů Vás také vyrozumíme, zdali Vaši přihlášku akceptujeme.
V případě odmítnutí Vám též sdělíme důvody, popřípadě navrhneme doplňující kurzy.

Vaše údaje uchováváme zašifrované a na bezpečném místě v souladu s GDPR*. 
V případě přijetí na výcvik dostanete od nás před zahájením výcviku další, doplňující mail ve kterém budou uvedeny platební údaje a další pokyny. 

Pokud potřebujete další informace, pište prosím na info@lenka-konecna.cz.
Prosím, přečtěte si také pozorně podmínky účasti na našich akcích pod přihláškou.

•Podmínky účasti na seminářích osobního rozvoje a dalších akcích Jana Bílého
(dále pouze “lektor”):

  1. Vaše místo ve výcviku je rezervováno až po zaplacení zálohy. Platební modality Vám sdělíme poté, co Vaše přihláška byla přijata. 
  2. Účast ve výcviku je dobrovolná. Výcvik není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením výcviku informovat vedoucího výcviku o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na výcviku informoval svého ošetřujícího lékaře.
  3. Účastník je v celém průběhu výcviku za sebe odpovědný. Pokyny lektorů jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu výcviku vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.
  4. Pracovní skupiny, které jsou organizovány studenty výcviku, nejsou součástí výcviku a lektor není za dění v takové skupině zodpovědný. Pokud do takových skupin přijdou lidé, kteří se výcviku neúčastní, je poviností studentů tyto externí pozvané informovat o tom, že se jedná o konstelace studentů ve výcviku. 
  5. Semináře i výcvik jsou formou osobního rozvoje a spirituálního růstu a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 
  6. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude navrácena část kurzovného, která procentuálně odpovídá nevyčerpané části výcviku. Účastník může kdykoliv výcvik na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se kurzovné za celý výcvik nevrací.
  7. Svojí přihláškou na výcvik vyjadřuje účastník svolení k zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací a vyučování. Tento záznam je určen pro osobní či výukovou potřebu lektora, v případě zveřejnění budou všichni, kteří jsou na záznamu rozpoznatelní, předem požádáni o souhlas.
  8. Storno: Při odhlášení se z výcviku do 30 dní před zahájením jsou storno-poplatky 1000,- Kč. Při pozdějším odhlášení propadá ze zaplaceného poplatku příp. první splátky či zálohy 5000,- Kč. Po absolvování výcviku je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen.
  9. Další informace o konstelacích, o tom, jak se na seminář připravovat a o možných rizikách a vedlejších účincích systemických konstelací naleznete zde. 

*Poučení ve smyslu GDPR: Vaše údaje v tomto dotazníku potřebujeme za účelem rozhodnutí o vhodnosti výcviku (tzv. oprávněný zájem). Kromě jména, adresy, telefonu a e-mailu je v předepsané lhůtě MAŽEME.
Vyplněním a odesláním osobních údajů (jméno, adresa, e-mail a telefon) ve výše uvedeném formuláři přihlášky souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze zájemců o rodinné konstelace, která je ve vlastnictví Jana Bilého, IČO: 71524339. Vlastník databáze se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a je v souladu s nařízením GDPR. Odesláním přihlášky beru na vědomí, že shora uvedený souhlas se zpracováním může být odvolán pouze písemnou formou (stačí e-mail na post@konstelace.info), a to s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.
Pokud souhlasíte se zasíláním občasných informací o našich seminářích, je možní se kdykoliv odhlásit z příjmu (tlačítko ODHLÁSIT SE v každém našem mailingu) nebo požádat o vymazání z databáze zasláním mailu na adresu post@konstelace.info