Drama, rituál
a konstelace 2019

...Konstelační výcvik s Janem Bílým

Vážení zájemci o konstelační výcvik s Janem Bílým 2019, zveme vás do našeho modifikovaného konstelačního výcviku.

Oba naše původně plánované výcviky jsme sjednotili do jednoho, který jsem nazvali "Rituál, drama, konstelace - výcvik s Janem Bílým 2019"

Termíny tohoto výcviku jsou:

15. - 17. února 2019
z toho v pátek od 17:00 - 21:00 a v sobotu 9:30 - 18:00 jsme v Modřanech*
v neděli 9:30 - 16:00 jsme v Divadle v Celetné.

8. - 10. března 2019
jsme v Prostoru 8, Šmilovského 8, Praha 2, v pátek 17:00 - 21:00,
v sobotu 9:30 - 18:00, v neděli 9:30 - 16:00.

13. a 14. dubna 2019
v sobotu 9:30 - 17:00 jsme v Divadle v Celetné
v neděli 9:30 - 17:00 jsme v Prostoru 8.

8. a 9. června 2019
v sobotu i v neděli jsme 9:30 - 17:00 v Divadle v Celetné.

27. srpna - 1. září 2019
pět a půldenní pobyt na Kubasově chalupě v přírodě na úpatí Orlických hor.
(Tento termín je otevřen všem dřívějším absolventům seminářů a výcviků,
kteří se chtějí v konstelačním procesu prohloubit. Náplň viz níže.)

25. - 27. října 2019
v pátek 17:00 - 21:00 jsme v Divadle v Celetné
v sobotu 9:30 - 16:30 jsme také v Divadle v Celetné
v neděli jsme v Modřanech.

14. - 15. prosince 2019
jsme opět oba dny 9:30 - 17:00 v Modřanech.

24. - 26. ledna 2020
Ukončení výcviku v Modřanech, pátek 17.00 - 20:00, so. a ne. 9:30 - 17:00 (neděle 16:00).

*Modřany = budova DVAN (2N), Praha 4, Pod vinicí 2028
(Případná změna termínů vyhrazena)

Rozsah výcviku a jeho cena:
Tento náš výcvik obsahuje tedy přibližně 160 vyučovacích hodin (ca 21 dní)
a jeho cena je nyní 29.000,- Kč., splatných jako celá částka před prvním dnem, nebo 33.000,- Kč. splatných ve 3 splátkách.

V ceně není ubytování a strava. Pobyt a plná penze na Kubasově chalupě stojí ca. 800,-/den.
Letní pobyt na Kubasově chalupě bude zaměřen především na získání jistoty v konstelačním procesu, dále na řešení a nacvičování základních konstelačních situací a rituálů a také na procvičení vlastního vedení konstelace. Pro účastníky, kteří se již účastnili předchozích výcviků a nechtějí/nemohou se tohoto termínu zúčastnit, se cena výcviku redukuje o 5000,- Kč.

V roce 2020 bude možnost, v tomto našem výcviku pokračovat.

Náplň výcviku

Výcvik je koncipován tak, aby zajistil jak vybavení účastníků praktickými znalostmi a dovednostmi, ale aby jim také otevřelo tak zvané mytologické (nebo intuitivní) vnímání. Tento druh vnímání považuji za hlavní podmínku úspěšné a nemanipulativní konstelační práce. Do výcvikubudou zváni experti a externí lektoři, kteří povedou několik půldenních speciálních kurzů.

Náplň výcviku (výběr):
Základní konstelační zákonitosti a pravidla
Definice a specifika různých systémů - co lze a co nelze konstelovat
Jak používat uvolňující věty?
Rizika a hranice konstelační práce - jak pracovat bezpečně pro klienty i pro konsteláře
Různé typy konstelací (např. finanční, konstelace v byznysu, konstelace se značkami a figurkami, konstelace zdravotních symptomů, vnitřní dítě v konstelacích a pod.)
Co dělat v případě náhlého otevření traumatu a jiných psychospirituálních krizí
Základy psychiatrické diagnostiky (abychom rozeznali rizika práce)

A dále: Hledání syntézy rituální, dramaticko-divadelní a konstelační práce a jejich společných průniků. Část výcviku bude probíhat "na prknech, jež znamenají svět" - tedy v divadelním prostředí, ale i na různých "silových" místech, kde budeme zkoumat vliv "genia loci" na to, co se v konstelacích a rituálech děje. Budeme se také zaobírat účinkem řeči, gest, držení těla a různých kontaktních interakcí na rituál a konstelaci, prozkoumáme hru, hravost a inspirovanou improvizaci, osobní mýtus a sen, zkusíme i astro- a karma-konstelace.

Certifikace

Účastníci každého z kurzů dostanou ode mne certifikát o abslovování kurzu (v případě, že nebudou mít závažnou absenci větší než 25%), který lze použít i pro přihlášku do České asociace systemických konstelací.

Nároky na účastníky

Konstelace v mém pojetí mají velmi blízko nejen k antickému divadlu (drama, katarze, metanoia), ale především k rituálu, ať už k přechodovému, nebo v jeho spíš všeobecné formě. Konstelace se v mém pojetí vyznačují symbolickým charakterem dění, vyjmutím z racionálního časoprostoru či používáním meta-logické řeči, gest atd.. Rituál a konstelace se zdaří především tehdy, je-li skupina lidí, která ho provozuje, jednotná ve svém záměru a odhodlanosti. Proto je důležité, aby účastnící byli odhodláni "jít s kůží na trh".

To samozřejmě neznamená, že by nemohli či neměli určovat, co už je za jejich hranicemi, co je nad jejich síly nebo co se pro ně ubírá nějakým "nesprávným" směrem. Je ovšem důležité, aby převzali za sebe a za svůj příspěvek k celku odpovědnost. Protože - jak to píšeme jinde, "při vstupu do esenciální duše je třeba odvahy a vlastního rozhodnutí vytvářet svět okolo nás."

Účastníci by tedy měli mít hlubší zkušenosti s různými formami tzv. "osobnostního rozvoje", měli by mít za sebou několik seminářů konstelací a být seznámeni se základy meditace. Zkušenosti na divadle či s hlasově-pohybovým výrazem jsou vítány. Před přijetím do výcviku je třeba vyplnit dotazník. Pro všechny zájemce velmi doporučuji před začátkem výcviku absolvovat můj jednodenní kurz "Klasických rodinných konstelací" v Maitrei 24. ledna 2019 a dále navštívit kursy mých třech bývalých studentů Petra Kolátora, Jana Kumstáta a Lenky Veverkové (www.kvk3.cz, pracují jako tým).

Hosté výcviku, kteří převezmou speciální témata (seznam je ještě v přípravě):
Dagmar Volfová, jóga, tantra, meditace
Petr Mílek, klinický psychiatr, antroposof
Lenka Veverková, ženské kruhy, škola kněžek Živeny
a další.

Předběžné přihlášky přijímáme mailem na post@konstelace.info
Pro zájemce a přihlášené - podívejte se prosím na naše doporučení co dělat/číst/shlédnout/navštívit PŘED VÝCVIKEM.
A moc se na to těšíme. Jan a tým.

• • • • • • • •

• • • • • • • •


• • • • • • • •

• • • • • • • •


© 2018 by Jan Bily