Velká cesta

Přihlášky na webinář přes web zde

"Velká cesta" - druhý díl WEBINÁŘE

Odkud přicházíme? Co jsem? Kam jdeme?
Druhý, samostatný díl “základních” večerů systemických souvislostí s Janem Bílým a Lenkou Konečnou, nazvyný “Vidím v tobě boha, vidím v tobě bohyni”.

Termíny: 23. 11. 2020
Cena: Tento díl 600,- Kč.
Místo konání: ZOOM-WEBINÁŘ. Link na připojení se (zoom.com) dostanete několik dní před každým večerem.
Časy: 18:00 – 21:00
Přihlášky přes web zde
Téma tohoto večera: Co jsme – vztahy nejen partnerské.


Text k všem třem dílům webináře:
Gauguin obraz, jehož název nám byl inspirací k našemu “monumentálnímu” webináři, vytvořil během čtyř týdnů na konci roku 1897 v chýši na Tahiti, kterou si sám postavil. V jistém smyslu to měla být jeho umělecká závěť. V hluboké krizi malíř svými prostředky hledal odpovědi na základní otázky lidské existence: Odkud přicházíme, co jsme a kam kráčíme.

Na tyto otázky nelze odpovědět, aniž bychom se zabývali “celkem”, tedy věcmi, které nás a naši pozemskou existenci přesahují. Bert Hellinger, zakladatek systemických konstelací však řekl, že v komunikaci s tím, co je větší, mají smysl pouze tři slova: Prosím, děkuji a ano. Je tedy poznání (gnosis) a porozumění těmto “velkým” otázkám vůbec slučitelné s čímkoliv, co se přenáší v podobě obrazu a slov skrze internetové sítě, digitálně, skrze “webinář”? Dá se o tom vůbec promluvit?

My jsem přesvědčeni, že jakkoliv nenalezneme jednoznačnou odpověď, můžeme se skrze konstelační zkušenosti, meditační cvičení, dialog a sdílení (a třeba i za pomocí malých “online”-konstelací) k odpovědím přiblížit. 

Každý ze tří večerů se budeme zabývat jiným okruhem toho, co je “větší” než my. Od našich předků a rodičů, kterým vděčíme za život, ale které chceme stále a stále napravovat nebo jim pomáhat a zachraňovat je, přes partnerské i nepartnerské vztahy s lidmi, kteří jsou nám blízcí, až k otázkám povolání, poslání a nakonec i smyslu našeho života budeme zkoumat systemické souvislosti a klást možná víc otázek, než dávat odpovědí. Ale to se nám zdá v pořádku, neboť schopnost se správně ptát je v třetím tisíciletí určitě důležitější, než umění dávat odpovědi.

Doufáme, že jak vám, tak koneckonců i nám tento večer přinese nejen poučení a zábavu, ale i hluboké vhledy do naší, lidské existence. Těšíme se na vás!

Jan a Lenka