Tři duše

Tři životy: Mládí, dospělost a stáří.

Tři dny. Tři životy. Tři duše.
Úvod do šamanského porozumění cyklickému času.  

Termíny:  
27. 9. 2022 – Rodinná duše, závislost a růst.
8. 11. 2022 – Kmenová duše, záměr a expanze
6. 12. 2022 – Esencíální duše, moudrost a klid
Cena: 2700,- /den, při včasném přihlášení nebo při zakoupení všech třech seminářů výrazná sleva!
Místo konání: Praha, Maitrea
Časy: 9:30 – 17:00, s přestávkou na oběd
Přihlášky přímo přes Maitreu


Cíl života každého z nás je štěstí. Ať už ho definujeme jako pocit naplnění našich tužeb, svobodu, lásku, přátelství a sounáležitost, nebo jako konečné splynutí s nekonečnem, málokdo by nechtěl být šťasten. Na cestě ke štěstí však potkáváme stále a stále nové překážky: Pocit zmaru, viny, nespokojenosti, zklamání a tisíce dalších “blech” v našem kožichu. také se neustále musíme vracet, neboť jsme něco opomenuli, nevyřešili včas, popřípadě jsme unáhleně zvolili cestu, která, jak se zdá, nikam nevede. 

Jedna z možností, jak pocit štěstí realizovat, je žít v souladu s tím, co je. V souladu s naším stářím, s chybami, jež děláme, s radostmi i strastmi. K tomu je ovšem potřeba pochopit, kdo jsme, co (zrovna zde a nyní) děláme a kam míříme. 

Šamanský kruh života (medicin circle) s jeho čtyřmi kvadranty nám může tuto ORIENTACI usnadnit. V těchto třech dnech se budeme zabývat  konstelacemi a cvičeními na tématiku “třech duší”, tedy třech hlavních etap našeho života, které jsou identické s třemi kvadranty tohoto kruhu.

——————–

Termíny jsme záměrně volili v týdnu – je tedy nutné udělat závažné rozhodnutí a vynechat, pokud pracujete, jeden celý den “obyčejné činnosti”. Začínáme v 9:30 PŘESNĚ a protože jde o konstelace a rituály, nemůžeme vpustit nikoho, kdo se opozdí. Tyto konstelační dny jsou vhodné pouze pro ty, kteří mají již zkušenosti – buď s konstelacemi, nebo s prožitkovou hlubokou prací, například v jiných workshopech a seminářích.