Stín strach a smrt, Stín, strach a smrt – 3. 11. 2020, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu

Stín, strach a smrt - o čem se nemluví


3. 11. 2020, Praha, Maitrea, 18:00 – 21:00

Naše rychlá, úžasná a veskrze racionální doba se úporně drží představy, že vše lze více či méně úspěšně kontrolovat. Prakticky se to zdá být jen otázka peněz. Proto se náš stín (tedy to, co nevidíme), náš strach (tedy to, čeho se obáváme) a smrt (tedy to, co nemáme pod kontrolou), staly jedním z posledních tabu. Nechceme je, neboť nad nimi nemáme žádnou moc. To vede na jedné straně k infantilizaci, zdětinštění společnosti a na druhé straně k tomu, že tuto stinnou stránku života nedovedeme přijmout. 

Krom toho se bojíme závažných změn. Zůstáváme tak „viset“ v nefunkčních vztazích, v práci, která nás nebaví a na stupni vývoje, který bychom už dávno měli mít za sebou. Děsíme se našich negativních pocitů, rozchodů a stárnutí, vytěsňujeme myšlenku na „konec“ čehokoliv z našeho života a zůstáváme nedospělí, bez hloubky a moudrosti.

Tento večer na rozhraní „dušičkového“ listopadu a „prosince znovuzrození“ bych chtěl věnovat umění akceptovat to, co prostě „je“. Protože jedině skrz přijetí toho, co je, se dostaneme někam dál…

„Vědomí, že brzy zemřu, je nejdůležitějším nástrojem, který mi pomáhá činit zásadní životní rozhodnutí. Protože téměř všechno – veškerá vnější očekávání, veškerá pýcha, všechen strach z trapnosti nebo neúspěchu – se tváří v tvář smrti ztratí a zůstává jen to, co je opravdu důležité. Vědomí, že zemřete, je nejlepší způsob, jaký znám, jak nespadnout do pasti přesvědčení, že máte co ztratit. Už teď jste nazí. Není důvod nejít za svým srdcem.“ (Steve Jobs)

Přihlášky přímo přes Maitreu

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.