Hlava srdce sex

Hlava, srdce, sex

Tři celodenní konstelační semináře pro pokročilé muže
Termín: 2. listopad HLAVA, 14. Prosinec SRDCE, 11. leden: SEX
Cena: 2700,- /den (základní cena, pro prvních 10 platí zvýhodněná cena 2300,- Kč)
Místo konání: Praha, Maitrea
Časy: 9:30 – 17:00, s hodinovou přestávkou na oběd
Přihlášky přímo přes Maitreu


Témata:
1. HLAVA: Peníze, smrt a mater(ie)
2. SRDCE: Rozum, cit a životní poslání
3. SEX: Vztah, intimita a (porno)láska

Změň se! Tuto větu asi znáš – ať už ji slýcháš od partnerky nebo si ji říkáš sám. Základem jakéhokoliv pohybu vpřed je nejprve hluboké pochopení situace, ve které se nacházíme a také prožití NUTNOSTI změny. Následuje nalezení směru, ve kterém se musíme vydat. Obojí nám umožňují systemické konstelace. Třetí předpoklad změny je odvaha, udělat ten první krok.

Zvu Tě tedy na tři dny pro (pouze pokročilé) muže, na kterých se za pomoci konstelací můžeš dostat na cestu změny. Ta se může týkat partnerství, práce, peněz, tvého strachu, sexu, nebo dalších Tvých témat. Na tyto dny se můžeš přihlásit na každý zvlášť, nebo na všechny tři. Ale pozor – kurzovné v případě, že nebudeš mít chuť (nebo nebudeš moci, vyjma závažné nemoci = potvrzené od lékaře) nevracíme. To z toho důvodu, neboť naše podvědomí pracuje vždy PROTI změně.

Celý den bude naplněn rituály a konstelacemi, které budeme vytvářet pro zájemce. V nich budeme hrát i ženské role, což je výtečná možnost zažít, jak svět vidí ženy – což pro nás často není zcela srozumitelné. A ačkoliv možná nepřijdou na řadu všichni, ukazuje každá konstelace a každý prožitý rituál skryté souvislosti a má tak smysl a účinek pro všechny přítomné.

Termíny jsme záměrně volili v týdnu – musíš tedy, pokud pracuješ, udělat závažné rozhodnutí. Začínáme v 10:00 PŘESNĚ a protože jde o konstelace a rituály, nemůžeme vpustit nikoho, kdo se opozdí. Ten musí čekat až na příští přestávku. Konstelační dny jsou vhodné pouze pro muže, kteří mají již zkušenosti – buď s konstelacemi, nebo s prožitkovou hlubokou prací, například v mužských kruzích.