S.M.R.T.

Přihlášky: Prosíme přes náš přihlašovací formulář

S.M.R.T. aneb: Jak přežít?

Konstelační seminář o překonání strachu z Velké Změny

S Janem Bílým a Klárou Marušincovou

Termín: 23. a 24. 11. 2024
Cena: 4200,-  
Místo konání: Studio PRO, Polská 6, Praha 2
Časy: Sobota 9:30 – 17:00, neděle 9:30 – 16:00
Přihlášky: Prosíme přes náš přihlašovací formulář

Silence – Meditation – Resurrection – Timelessness
(Ticho – Meditace – Vzkříšení – Bezčasovost)

“Všichni jsme se stali zajatci společenského systému”, píše francouzský autor Michel Houellebecq, “jsme v něm uvězněni jako mouchy v kapce jantaru.”

A já dodávám, že téměř všichni ti, které znám – ať už ze seminářů nebo z okruhu přátel – ovšem touží se z tohoto zajetí dostat. Jenže to není tak lehké. Máme STRACH. Strach z neznáma, z toho, co bude, zřekneme-li se zaběhnutých vzorců chování, dáme-li v šanc naše kariéry, nebo podíváme-li se do hloubky, proč nás naše vztahy (mnohdy) neuspokojují.  

Pokud tento strach, který nám brání vykročit vpřed, prozkoumáme, objevíme, že na jeho prvopočátku stojí strach ze smrti. Ten ovšem vyvěrá z několika mocných a společností přiživovaných omylů. Tím prvním je představa ODDĚLENOSTI života a smrti. Jsme přesvědčeni, že smrt je něco, co na nás čeká kdesi v budoucnosti, ať už vzdálené, nebo blízké. Ta ale neexistuje, zrovna tak, jako “už” neexistuje minulost. Obé je pouze v našich představách. To, co skutečně je, je TEĎ.

Pokud by se nám podařilo žít na sto procent v TADY A TEĎ, strach ze smrti by – podobně jako u zvířat – neexistoval. Měli bychom samozřejmě pud sebezáchovy, ale nebyli bychom zužováni depresemi, úzkostmi a plejádou různých strachů, které nám ukrajují životní energii.

Ten druhý omyl leží v naší představě LINEÁRNÍHO ČASU – tedy času, který utíká stále vpřed a tím se ten “náš” čas krátí. Celý vesmír a především živá příroda ovšem žije v CYKLICKÉM čase, tedy v pocitu kruhového nebo spíš spirálovitého vývoje. Proto východní koncept REINKARNACE podporuje osvícení – coby finálního vystoupení z neustálého rození a umírání – neboť velice účinně bere lidem strach z “jednorázové” smrti.

V tomto semináři se skrze rozličné konstelace tak trochu seznámíme se smrtí (volně parafrázují skvělý film “Seznamte se, Joe Black”) a podíváme se, jak je možné zvládnout naše obavy a strachy. Kdokoliv totiž už v konstelacích stál v roli smrti, zažil hluboké překvapení o její kráse, vznešenosti, velikosti a mírumilovnosti. Pak už jen zbývá se koncentrovat na to, ŽÍT a zjistit, že život a smrt se vzájemně neustále prostupují, že jsou neodlučně spojené tak jako dvě strany jedné mince. 

“Jsem tu pro tebe, a až přijde tvůj čas, poznáš, že já jsem velký návrat domů.” (Častý výrok představitelů smrti v konstelacích.) 

A pokud byste si chtěli vyslechnout malý úvod do tohoto semináře (ppodcast), tak odkaz je zde: https://podcasters.spotify.com/pod/show/info44/episodes/S-M-R-T–aneb-Jak-pet-e2ktpnh