Text

"Měsíční" články - Návod na revoluci (Leden 2021)

Nedávno jsem „řešil“ zajímavý případ. Muž si stěžoval, že nemá v jisté části života své partnerky „místo“. Cítil se vyloučený a bylo mu při tom špatně. Postavili jsme na to malou (samozřejmě distanční :)) konstelaci, ve které řekla žena muži: „Ano, nemáš tam místo, protože tam prostě nepatříš. A s tím se musíš srovnat.“ Ženě se nesmírně ulevilo. Mužova reakce bylo něco mezi vztekem a zhroucením.

Na nejznámějším tarotovém setu – na Rider-White tarotu – jsou první dvě karty tak zvané Velké arkány („tj. trumfy“) symbolem mužského a ženského principu v jeho spirituální podobě. Zatímco Mág drží ve vztyčené pravé ruce svou kouzelnou hůl, s jejíž pomocí proniká k tajemstvím Univerza, sedí Velekněžka před dvěma sloupy (Jachín a Bóaz), mezi kterými je natažena opona. Na krajích sice vidíme, že za ní se rozprostírá jezerní krajina, nerozpoznáme ale její detaily. Velekněžka, ženský pra-symbol, si tak hlídá své tajemství.

Tarot - Máh a Veleknežka

Ohledně reálného partnerství však panuje názor, že bychom měli vše sdílet – a to nadosmrti. Možná, že je to důsledek tisícileté křesťanské tradice, slibovat si lásku “dokud nás smrt nerozdělí”. A tak se v partnerských konfliktech poměrně často setkáváme s následující situací: Jeden z partnerů (většinou muž) je velice žárlivý na ženinu aktivitu, ačkoliv sám svoji aktivitu (případně i své milenky) považuje za samozřejmou a čistě privátní záležitost.

Jistě, ženy umí také velice žárlit, nicméně se mi zdá, že jsou to muži, kteří mají větší tendenci ženu kontrolovat a vyžadovat přístup do jejího života. Muži také častěji radí ženám než naopak. Mnohé ženy, především ty vědomé a silné, to vnímají jako obtěžující invazi muže do jejich života a řeší to odmítnutím a stažením se. Na to muž reaguje podrážděně, rozmrzele nebo zvyšuje svou „dobývací“ aktivitu až k hranici násilí. Čím to může být?

Jedno vysvětlení jsem již poskytl. Mužova „přirozenost“ je pronikat, a to i na cizí území, ženina pak chránit, a to i své vlastní tajemství. Ale to mi nestačí. Na základě mnoha případů se domnívám, že výše uvedený problém mají speciálně muži, kteří se neoddělili od matky, kteří tedy nejsou zcela ve své mužské síle, nebo, jinak řečeno, mají stále onu energii pomahače maminky – tedy jejího náhradního muže. Pokud se syn dostane vůči své matce do této pozice, staví se konstelační viděno do pozice „většího“ než jeho matka a později má i tendenci, být „větším“ než jeho žena. Úloha skutečně většího je opatrovat a tím samozřejmě i do jisté míry kontrolovat menšího. To samozřejmě platí jen pro toho, kdo je skutečně větší.

Pokud malý chlapec chtěl pomoci své velké matce, setkal se ovšem s jedním obrovským problémem. Prostě to nešlo. Máma je jeho máma, tedy o generaci větší. Koneckonců se „z ní“ narodil. K tomu tu byl ještě táta (byť byl třeba nepřítomný), který představoval pro kluka-pomocníka konkurenci. A i když si matka z našeho kluka, budoucího muže, udělala svého miláčka, zachránce, poradce nebo prostě jen partnera, kluk toto místo prostě nikdy nemohl skutečně vyplnit.

V důsledku této frustrace se pak stává velice alergický na to, když se někam nemůže dostat. A zároveň o to neustále usiluje. A ve svém partnerském vztahu bude, jako všichni mamánkové, mít tendenci kontrolovat ženu (a nejen ji). Je to výsledek nenaplnění nemožné role. Recipročně bude jeho partnerka ztrácet schopnost vidět v něm onoho silného a soběstačného muže, který ji nepotřebuje kontrolovat a nepodniká pokusy vědět o ní vše. Což se projeví v jejím zklamání a později i ve vyhasnotí sexuální přitažlivosti.

Ve vztahu je jakákoliv kontrola, byť často spojená s pomocí, na překážku k vyrovnání a uznání toho druhého jako svéprávného a rovnocenného partnera. To platí především pro vědomý vztah „třetího stupně“, tedy vztah dvou samostatných osob, který je charakteristický pro ty, kteří se odváží překročit společenské konvence a zákazy a vydat se na cestu vzájemné důvěry, hloubky a svobody.

Pokud se tedy vyskytne muž*, který si začne stěžovat na to, že partnerka s ním nesdílí vše, pak je ze strany ženy možná jen jediná reakce, totiž ta, se kterou jsme se setkali na začátku: „Nesdílím a nebudu sdílet. Jsou oblasti, kam tě nepustím, které jsou jen mé. Jsou tajemství, jejichž dveře ti zůstanou možná navždy uzavřené. Možná také, že ti mé tajemství někdy vyjevím. Nebude to ovšem skrze slova, skrze vysvětlování, skrze rozum, ale skrze lásku, pocit nebo intuici. A jen tehdy, až přijde čas. S tím se musíš srovnat.“

Netřeba poznamenat, že pro muže může být taková žena nejen velkou výzvou, ale i obrovským požehnáním. Protože pouze silná a sebevědomá žena ho může dovést k proměně. A jak říká Osho, jedině zcela proměněný, znovuzrozený muž, který se vzdal svého nároku na vědění** a jehož ego přestalo manipulovat své okolí, může dosáhnout toho nejvyššího cíle – osvícení. A přesně to vám přeji…
———
* Někdy je to v partnerství ovšem i obráceně – žena zaujme pozici kontrolujícího muže a dobývá se do tajemství muže, který se dostal do pozice ženy. Pak samozřejmě si to celé, co píšu prostě obraťte.
** Vzdát se nároku na vědění ovšem neznamená zůstat blbý. To je doufám jasné. 😀
 
A nyní k našim konstelačním, přednáškovým a webinářním aktivitám.

Toto píšu třetího ledna, kdy je zcela nejisté, jak dlouho bude onen stav-nestav, ve kterém se nacházíme, trvat. Přibývá moudrých i známých lidí, kteří varují před dalekosáhlými následky této nejistoty. Před následky, které pravděpodobně řádově překonají to, čeho se skrze omezující a často chaotická „opatření“ snažíme vyvarovat. Nebudu vás zde unavovat kritikou této krátkozrakosti. Pouze vás chci poprosit o pochopení, že nejsem schopen říci, kdy bude opět možné pořádat presentní semináře.

Na našich stránkách www.konstelace.info a www.janbily.cz se snažím průběžně informovat o našich plánech. Pokud se opatření zmírní, máme připraveno několik velmi zajímavých konstelačních seminářů. Pokud ještě chvíli potrvají, plánujeme webináře. Zcela výjimečně tedy tentokrát neuvádím, kdy se co koná, ale poprosím vás, tyto stránky navštívit. Doufám ale a pevně věřím, že se brzy uvidíme.

Hezké dny vám přeje

Jan Bílý a Esme, která vám též doporučuje opravdu poutavou knihu…

Esme doporučuje knihu