Konstelace a boj, Proč stále s něčím bojujeme – 31. 9. 2020, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu

Proč stále s něčím bojujeme?


31. 9. 2020, Praha, Maitrea, 18:00 – 21:00

Možná, že jste si toho už všimli: Téměř nepřetržitě s něčím bojujeme. S rodiči a našimi dětmi, s bakteriemi a viry během různých nemocí, s partnerem či partnerkou, s nad- a podřízenými v práci, nebo alespoň, u televize, s děním ve světě.

Velice často se v tomto boji cítíme jako ti, kteří „si nezačali“ – tedy jako oběti. Pokud se pak neútočí zrovna na nás, ale na někoho, kdo je nám blízký, nebo s kým sympatizujeme, milujeme roli zachránce. Jen pachateli nejsme téměř nikdy…

Přitom je to jeden ze základních trojúhelníků lidstva, ve kterém se role neustále a pořád dokola střídají: Oběť – pachatel – zachránce. Takže možná, že nadešel nejvyšší čas, nyní, kdy se svět opět začíná docela nesnášet, se na tuto naši oblíbenou hru na padouchy a četníky podívat zblízka. Třeba konstelačně…

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.