, Postgraduální konstelační výcvik v Bratislavě 2020, Konstelace.info

Postgraduální konstelační výcvik 2020, Bratislava

Trojdílný nadstavbový výcvik pro absolventy konstelačních výcviků
Termíny: 3. – 5. 4. 2020, 3. – 5. 7. 2020, 15. – 17. 9. 2020
Cena za celý cyklus: Bude ještě sdělena 
Místo konání: Bratislava, Slovensko. Přesné místo bude ještě sděleno.
Časy: Pátek 9:30 – 18:00, sobota 9:30 – 17:00, neděle 9:30 – 16:00
Přihlášky přímo přes web organizátorů Myslitelňa nebo mailem na info@myslitelna.sk
Poslední den každého výcvikového bloku je otevřen také zájemcům o práci Jana Bílého, kteří nemají výcvik. Cena za jeden den 50 Euro. 


Od roku 2004 vedu v ČR konstelační výcviky. Za tyto roky prodělala moje práce veliký vývoj – z klasických konstelací podle vzoru mých učitelů jsem vyvinul různé formy finančních, byznysových, partnerských a „mytologických“ konstelací.

Také mě nesmírně zajímají (a mohu říci i „baví“) krátké, často překvapivé, ale do velké hloubky jdoucí konstelace, které nazývám konstelační ristretta, a které jsou „zenově“ zaměřené především na přijetí toho, co JE, na ono „be now and here“ mého učitele Osha.

Kromě toho se v intervizích, postgraduálních seminářích a během dalších seminářů s absolventy různých konstelačních výcviků setkávám s lidmi, kteří mají zájem na rozšíření svých konstelačních dovedností, intuice a lehkosti práce.

Proto jsem se ve spolupráci s Veronikou a Borisem Lukáčovými a jejich „Myslitelňou“ rozhodl nabídnout postgraduální kurs/výcvik, ve kterém podnikneme cestu do hloubky konstelační práce a navštívíme společně nové „konstelační kontinenty“.

Tento třífázový kurs je plánován takto:

– První setkání 3. – 5. dubna 2020. Téma: Rodina, partnerské vztahy, mužský a ženský princip, oběť a pachatel, svědomí systému a dospělost, konstelace zdravotních symptomů, koncept čtyř duší.

– Druhé setkání 3. – 5. července 2020. Téma: Byznys, práce, finance, povolání a poslání, korporace a vlastní firma, společnost.

– Třetí setkání  15. – 17. září 2020, Téma: Rozšíření konstelačního pole, experimentální konstelace, konstelace jména, spiritualita, mytologie a konstelace pohádek a mýtů, „nové“ školství, mytopoetické vnímání a intuice.

Kurs je určen pro účastníky s konstelačními zkušenostmi a/nebo s výcvikem. Kursu je možno se účastnit v celku (všechny tři části) se slevou nebo každé části zvlášť.