Podmínky účasti
na seminářích osobního rozvoje s Janem Bílým (dále pouze "lektor"):

1. Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení zálohy (její výše vám bude sdělena při přihlášení), na účet, uvedený v potvrzení přihlášky. Variabilní symbol vám bude sdělen během několika dní po vašem přihlášení telefonicky nebo mailem.

2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Tatáž oznamovací povinost platí pro případnou dřívější drogovou závislost účastníka. Užití drog během semináře vede k okamžitému vyloučení ze semináře bez navrácení kurzovného. V případě jakékoliv současné léčby je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

3. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Nárok na vlastní konstelaci nemůže být garantován, ikdyž si zpravidla účastník, pokud chce, konstelaci udělá. Více k tomuto tématu ZDE.

4. Semináře jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny.

5. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

6. Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací ke studijním účelům lektora. Tento záznam je určen pouze pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno.

7. Storno: Při odhlášení se ze semináře do 14 dnů před zahájením jsou storno-poplatky 200,- Kč. Při pozdějším odhlášení propadá zaplacená záloha, pokud nebude účastníkem určen vhodný náhradník. Zálohu lze přesunout na jiné semináře nejpozději 14 dní před začátkem prvního semináře. Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen.

Další informace o konstelacích, o tom, jak se na seminář připravovat a o možných "rizikách a vedlejších účincích" systemických konstelací naleznete ZDE

• • • • • • • •
Zpátky na stránku s informacemi o konstelacích

 

 

© 2015-2017 by Jan Bily