Partnerské vztahy, Partnerské vztahy – 23. 9. 2020, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu

Partnerské vztahy III. stupně


23. 9. 2020, Praha, Maitrea, Celodenní seminář 9:30 – 17:00

Intenzivní konstelační den o všech úžasech i obtížích, se kterými se setkáváme, pokud chceme vybudovat pokročilý, to znamená jak svobodný, tak i hluboký a silný partnerský vztah.

Jsou to právě především partnerské vztahy, skrze které se dostáváme dál – tím, že jsme přinuceni řešit hluboké rozpory a nedorozumění, jež se mezi lidmi dějí. A tak se vynořuje řada otázek, se kterými se pak na konstelačních seminářích setkáváme. Jen namátkou:

– Proč ženy dělají tolik kompromisů (nebo vůbec žádné) a proč se tak bojí říci si o to, co potřebují?
– Proč se mnoho mužů vyhýbá nutnosti “něco se sebou dělat” a uzavírá se?
– Mají ženy větší hrůzu z rozchodu než muži?
– Co vyčítají muži ženám, když u toho ženy nejsou?
– Proč je v seminářích osobního rozvoje skoro vždy dvakrát více žen než mužů?
– Proč jsme často ve vztazích závislí?
– A jak převzít za vše, co se v našich partnerských vztazích děje (a dělo) zodpovědnost?
– Jak vychovávat děti po rozchodu?

Tyto a mnoho dalších otázek týkajících se témat hledání partnera nebo partnerky, hloubky vztahu a jeho trvání, dětí a jejich vztahu k rodičům a mužského a ženského principu v nás budeme na tomto semináři řešit, diskutovat a hlavně na ně stavět konstelace.

Přihlášky přímo přes Maitreu

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.