přechodové rituály, Narození, puberta, svatba a … pohřeb – 17. 3. 2020, Konstelace.info, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu

Narození, puberta, svatba a ... pohřeb


17. 3. 2020, Praha, Maitrea, 18:00 – 21:00

Aneb přechodové rituály v našem životě. A také – proč bychom je měli slavit vědomě a „rituálně“. 

O rituálním charakteru konstelací nemůže být pochyb. Opustíme-li představu, že konstelace ukazují pouze nějakou “správnější” realitu, dostaneme se na úroveň, kde prožíváme rituály usmíření, zacelení prázdných míst v systémech a především ty rituály, které nás převádějí z jednoho stavu do jiného. Namísto lineárního chápání času se dostává do popředí cyklický, kruhový čas, jemuž staří Řekové říkali Kairos, čas příhodného okamžiku.

Žijeme-li v souladu s tímto časem, otevře i smysl pohanských kalendářů a slavností. A především pochopíme, že přechodové rituály jsou nesmírně důležité pro náš vývoj. Dnes většina těchto rituálů z našeho života vymizela. Tento večer se pokusíme zrekonstruovat cyklus přechodových rituálů od narození až ke smrti (a k případnému znovuzrození) a zjistit, jak bychom je mohli opět zažít jako pomoc na naší cestě. A nakonec se možná dostaneme až ke zodpovězení prastaré otázky, totiž co jsme, odkud pocházíme a kam kráčíme.

Přihlášky přímo přes Maitreu

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.