Text

Mužské kruhy

Již tradičně se scházejí muži v kruhu...

…muži, jenž chtějí poznat nejen sebe sama, ale i sdílet s ostatními své příběhy, těžkosti, úspěchy nebo třeba jen naslouchat a zažít sílu mužského společenství… 

První mužský seminář jsem v ČR vedl v roce 2003, tehdy ještě mé semináře organizovala Zdena Tušková (Equilibrium). Následovalo mnou iniciované vydání knihy “Cesta pravého muže” amerického gurua mužské problematiky Davida Deidy, téměř desetiletá serie tří až čtyřdenních mužských seminářů m.j. v Novém Dvoře na jihu Čech a mnoho dalších aktivit a workshopů pro jak “privátní” chlapy, tak i muže z byznysu. Nyní se zaměřuji stále víc na to, co nás muže podle mne vede nejen k našemu “chlapskému” srdci, k odvaze, nevychýlitelnosti a mužské síle, ale i do centra naší – mužské – spirituality.

Krize nebo transformace?

Jsem přesvědčen, že se k této mužské moudrosti a hloubce nedostaneme jinak, než zpochybněním našich po tisíciletí hýčkaných “kvalit” – především expanze směrem navenek, agrese vůči okolí a akcionismu, tedy “řešení za každou cenu”. Řečeno slovy konceptu čtyř duší, který již léta ve své práci používám, abychom se dostali do kvadrantu esenciální duše, abychom začali žít v souladu s okolím a přírodou, je nutné projít jistým zastavením se, transformací, někdy také i krizí. Je zcela nezbytné si uvědomit naši nutkavou touhu po úspěchu, která je sice na jistém stupni vývoje potřebná, která nás ale drží v zajetí oné kmenové duše, druhého kvadrantu na kruhu života. Ta nám sice radí, jak být úspěšný v rámci kmene (společnosti, zaměstnání, podnikání, náboženské sekty či rozmnožování), ale selhává, máme-li se dostat k sobě, nebo – k bohu. Toho můžeme na území esenciální duše potkat totiž spíš ve formě hlubokého mystického prožitku, než za pomoci nějakého náboženství.

 

 

Mužské kruhy,

které vedu jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se znám již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň, možná v důsledku doplnění kruhů konstelacemi, zde panuje velká míra důvěry a tolerance. Každý večer má specifické téma – tak jako v předchozím roce, ani v tomto ovšem nebudu tato témata předem ohlašovat. Prostě je necháme se objevit na začátku sezení. Přijďte tedy zažít hloubku i pravdivost mužského kruhu. Těším se na vás.

 

 

Mužský večerní konstelační kruh 2020 – přehled termínů a témat

Všechny večery začínají v 18:00 (prosím buďte dochvilní!) a končí v 21:00. Přihlášky na celý cyklus osmi večerů (sleva!) nebo na jednotlivé večery přímo přes Maitreu

21. ledna, úterý. Téma: Dětství, rodiče, ten malý kluk v nás. Přechod od mámy k tátovi.
– Rodina, do které jsme se narodili, náš vztah k mámě a tátovi (pokud vůbec nějaký byl) nás poznamenávají
na celý život. Proto je nesmírně důležité, se s touto první etapou našeho života vypořádat, možná dokonce se nám povede uzavřít mír a přijmout našeho otce (i matku, samozřejmě). Konstelace nám v tom jsou úžasnou pomocí. Do tohoto období také spadá první velký přechodový rituál – opuštění strany matky a přechod na stranu otce.

26. února, úterý. Téma: Druhý velký přechodový rituál: Iniciace bjovníka. Agrese, boj, parta.
– Jednoho krásného dne se každý dospívající muž musí rozhodnout, opustit chráněné prostředí domova a vyrazit do světa. Ne všem z nás se to ovšem povede a ne všichni to zažijí – jak se to obvykle děje u přírodních národů – v období kolem puberty. Během iniciace bojovníka se mladý muž setkává s bolestí a smrtí, což mu umožňuje si vážit (nejen svého) života. Naštěstí lze tento rituální přechod absolvovat i později. Třeba během tohoto konstelačního večera.  

7. dubna, úterý. Téma: Láska, vztahy, eros, sex, partnerství, tantra. Rituály ženicha.
– K mládí patří zamilovanost, láska a první erotická dobrodružství – většina z nás se s těmito tématy setkává v raném „dospělostním“ věku, tedy někdy mezi patnácti a dvaceti pěti. To je také čas, kdy se v některých z nás probouzí kreativita, zájem o umění, hudbu, tanec, kdy se zjemňujeme a obracíme se k „něžnému“ pohlaví – prostě to, co patří pod archetyp „milovníka“. Je nesmírně důležité, abychom tento archetyp v sobě probudili, neboť právě on je přirozenou protiváhou k víceméně bezohlednému bojovníku. Tento večer se tedy podíváme blíže na náš vztah k ženám a především k naší „vnitřní ženské energii“.

16. června, úterý. Téma: Zaměstnání, povolání, poslání. Kariéra, úspěch, cíle a jejich dosažení-nedosažení.
– Podle mého bonmotu je „zaměstnání to, co nás natolik zaměstnává, abychom si nemuseli přiznat, že nám zcela schází naše poslání.“ A tak se vrháme do kariéry a zapomínáme někdy na smysl toho všeho. Dnešní večer si v několika konstelacích připomeneme, proč tak toužíme po úspěchu, jak se zapisuje práce, kterou vykonáváme, do naší duše a jak je to s dosažením našich cílů. Případně se strachem ze selhání.   

1. září, úterý. Téma: Peníze, majetek, bohatství, hojnost a přebytek. Jak uctít chudé a bohaté předky?
– Peníze se nám staly středobodem všeho. Rádi bychom jich měli víc než dost, ale právě dostatek (a nedostatek) není to, co vede k hojnosti. Dnes se podíváme na něco zdánlivě nemorálního – na přebytek. A konstelačně pořešíme, jak se vyrovnat s našimi chudými (a popřípadě i bohatými) předky. Bude to večer konstelací peněžních přesvědčení.    

29. září, úterý. Téma: Opouštění a odpouštění. Rozchod, bankrot, strach z krize a užitek z ní.
– Říká se, že strach ujídá duši. Patrně nejvíc máme strach ze smrti, tedy z úpadku, konečnosti, ze ztráty a ne-moci. A přitom víme moc dobře, že nekonečný růst ani věčné léto není možné. Výdech má zrovna tak smysl jako nádech, diastola srdce jako systola. Když pochopíme cykličnost všeho, můžeme se většiny našich strachů zbavit – což nám dá nejen větší intenzitu prožívání a radost ze života, ale přiblíží nás to k moudrosti a vnitřní síle. Přesně to chtějí od nás i ženy.

10. listopadu, úterý. Téma: Moudrost, spiritualita, osvícení. Přechodové rituály blázna.
– V zenu, ale i v evropských mýtech existuje archetyp naprosto svobodného blázna. Je to někdo, kdo překonal své strachy a přestal své problémy i ty svého okolí brát vážně. Což neznamená ani absenci hloubky, ani nějakou životní esoterní nudu. Teprve když se dostaneme do tohoto stádia, začne se nám dařit nezávisle na našem okolí. A začnou se dít zázraky. Tento večer se podíváme na překážky, které nám k takovémuto osvícení stojí v cestě.    

8. prosince, úterý. „Dlouhý večer“ 17:00 – 21:00. Král. Jednota všech témat a vnitřní síla i klid.
– Poslední večer tohoto ročního cyklu budeme věnovat archetypu krále, který nerozděluje, ale spojuje, který je nevychýlitelný, aniž by byl arogantní, který je silný, aniž by musel sahat k násilí. A především který nelpí na svém trůnu, tak, jako to dělají dnešní politici a samozvaní „vůdci“. A jistě budeme mít i čas se podívat na všechny překážky a problémy na cestě k tomuto cíli.

Last not least: KNIHY pro muže, které doporučuji si přečíst:

David Deida: Cesta pravého muže. Naprostý základ a “povinná četba”.
Robert Bly: Železný Jan. Klasika, pojednávající o “divokém muži” v každém z nás.
Luigi Zoja: Soumrak otců. Italský psychoanalitik zde vysvětluje, proč se skrze poslední dvě tisíciletí stalo otcovství tak neatraktivní. 
Richard Rohr: Hledání svatého grálu. Američan, františkánský mnich a velmi moudrý muž napsal tuto nevelkou ale důležitou knížku o mužské mytologii a iniciaci. 
John Bradshaw: Návrat domů. Návod, jak se dostat ke svému vnitřnímu dítěti – tedy i k onomu často zavrhovanému vnitřnímu klukovi.