, Mužské kruhy, Konstelace.info

Mužské kruhy

Již tradičně se scházejí muži v kruhu...

…muži, jenž chtějí poznat nejen sebe sama, ale i sdílet s ostatními své příběhy, těžkosti, úspěchy nebo třeba jen naslouchat a zažít sílu mužského společenství. Mužské kruhy vedu od roku 2003, kdy jsem poprvé v Česku udělal seminář “jen pro muže”. Následovalo mnou iniciované vydání knihy “Cesta pravého muže” amerického gurua mužské problematiky Davida Deidy, téměř desetiletá serie tří až čtyřdenních mužských seminářů m.j. v Novém Dvoře na jihu Čech a mnoho dalších aktivit a workshopů pro jak “privátní” chlapy, tak i muže z byznysu. Nyní se zaměřuji stále víc na to, co nás muže podle mne vede nejen k našemu “chlapskému” srdci, k odvaze, nevychýlitelnosti a mužské síle, ale i do centra naší – mužské – spirituality.

Krize nebo transformace?

Jsem přesvědčen, že se k této mužské moudrosti a hloubce nedostaneme jinak, než zpochybněním našich po tisíciletí hýčkaných “kvalit” – především expanze směrem navenek, agrese vůči okolí a akcionismu, tedy “řešení za každou cenu”. Řečeno slovy konceptu čtyř duší, který již léta ve své práci používám, abychom se dostali do kvadrantu esenciální duše, abychom začali žít v souladu s okolím a přírodou, je nutné projít jistým zastavením se, transformací, někdy také i krizí. Je zcela nezbytné si uvědomit naši nutkavou touhu po úspěchu, která je sice na jistém stupni vývoje potřebná, která nás ale drží v zajetí oné kmenové duše, druhého kvadrantu na kruhu života. Ta nám sice radí, jak být úspěšný v rámci kmene (společnosti, zaměstnání, podnikání, náboženské sekty či rozmnožování), ale selhává, máme-li se dostat k sobě, nebo – k bohu. Toho můžeme na území esenciální duše potkat totiž spíš ve formě hlubokého mystického prožitku, než za pomoci nějakého náboženství.

Mužské kruhy,

které vedu jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se znám již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň, možná v důsledku doplnění kruhů konstelacemi, zde panuje velká míra důvěry a tolerance. Každý večer má specifické téma – tak jako v předchozím roce, ani v tomto ovšem nebudu tato témata předem ohlašovat. Prostě je necháme se objevit na začátku sezení. Přijďte tedy zažít hloubku i pravdivost mužského kruhu. Těším se na vás.