Stránky pro muže: Mužova prezence

"Prezence" je jeden z pro muže velice důležitých "nových" pojmů. Je vyžadována (byť ne vždy vědomě) ženami a dalo by se říci, že je všelék na mnoho nemocí (od slova ne-moc, opak moci ;-) muže. Zde tedy vysvětlení pojmu - aspoň jak ho používáme v seminářích. Dole na stránce najdete také hlavní znaky mužského a ženského principu.

• • • • • • • •

Prezence (česky: přítomnost, účast) je pojem pro hlavní a nejdůležitější vlastnost mužského principu.

Jak víme, má každý z nás, jedno zdali muž nebo žena, v sobě mužský a ženský princip. Věčný tanec těchto dvou principů (v čínské filosofii symbolizované např. jako Yin a Yang, v Indii tanec Šivy a Šhakti, v pohanské spirituální tradici spojení Velké Bohyně a Rohatého Boha) tvoří to, co popisujeme jako Univerzum a dává základ naší existenci.

Zatímco ženský princip je možno charakterizovat jako emoce, život a lásku, mužský princip vidíme jako vědomí, transcendenci (tj. něco, co přesahuje individuální smrt - možno říci také "svoboda") a právě prezenci.

Být prezentní obnáší čtyři velká "P" a to:
• Přítomnost
• Průchodnost nebo průzračnost
• Pravdivost a
• Poslání

Přítomnost je jednoduché vysvětlit. Je lepší, být hodinu se svou partnerkou zcela "tady" tj. s ní, než celý život jaksi na půl zde a na půl jinde (například u jiných "lásek"). Také je zcela a nezbytně nutné, když cokoliv děláš, být skutečně "u toho" - to znamená "u sebe". I v sexu je důležitější být nejdříve zcela u sebe, jen tak se ti podaří "tantricky" splynout s ženským principem. O sexy mužích se také říká, že jsou "duchapřítomní". To je tím, že když jsem "zde", jsem napojen na tok inspirace, na pramen energie, který je živoucí a který mě dává velikou sílu.

Přístup k tomuto prameni je důsledek mé Průchodnosti. Pouze tehdy, otevřu-li se beze strachu tomu, co je, co mnou může a smí proudit, pokud přestanu manipulovat a brzdit, začne mnou protékat "božská" mužská energie. "Já" v tomto smyslu není "ego", ale kristalicky čiré vědomí, které je napojeno na něco, co je větší než moje existence a které tomuto "většímu" umožňuje, se skrze mne manifestovat ve světě.

Pravdivost je pak nevyhnutelný důsledek, je to esence mého jednání. Není nutné, za všech okolností "mluvit pravdu." Moudrý muž nebo lstivý válečník nevypráví všem o svých záměrech a nevyjevuje vše, co ví. Pravdivost je spíš pravdivost srdce než pravdivost "jazyka". Pravdivost znamená přitakání tomu, co je a nepřikrášlování mých vnitřních pohnutek před mnou samým. Pravdivost leží také v tom, poznat své hranice a přiznat si svá omezení.

Poslání = Purpose je anglický výraz pro "smysl" nebo "účel" mého bytí. Muž, který nezná svůj hluboký účel své existence, se nalézá v nesnesitelných mukách - ačkoliv to většinou vůbec nevnímá. "Deepest purpose" (nejhlubší účel tvého bytí) je živá a mrtvá voda z pohádky o zlatovlásce, která nám umožňuje překonat všechno, co se nám staví jako (zdánlivá) překážka do cesty, včetně vztahu, milované ženy, rodiny, bolesti, naší lásky k dětem, našeho strachu ze smrti.

Tento článek vychází mimo jiné z myšlenek Davida Deidy, amerického terapeuta a autora. V češtině vyšla jeho nejdůležitější kniha "Cesta pravého muže" (Synergie, 2011)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mužský a ženský princip

(Převzato z mé knihy "Láska, vztahy konstelace", vydané nakladatelstvím Maitrea 2009)

...Nejprve se ovšem podívejme na rozdíly mezi ženským a mužským principem. Východní filosofie označuje tyto principy jako jin a jang, zatímco naše západní tradice má pro oba principy symbol stejnoramenného kříže. Ještě jednou podotýkám, že každý z nás, ať už je muž nebo žena, má v sobě oba principy. Asi tři čtvrtiny mužů a žen mají – dlouhodobě viděno – dominantní „svůj“ princip a slabší „opačný“ princip. U dvaceti procent lidí je tomu naopak – muži mají dominantní ženský princip a ženy mužský. Pouze přibližně 5 % populace má dlouhodobě oba principy vyrovnané. Krátkodobě ovšem měníme velmi často preferenci obou principů podle situace, v níž se nacházíme.

Mužský princip v nás představuje to, co se nemění - našeho ducha, transcendentní vědomí, které přesahuje život i smrt. Jak říká David Deida, nejdůležitější otázkou pro mužský princip je: "Co musím ještě udělat, abych mohl umřít s vědomím naplněného života?" Jinými slovy, co je smyslem našeho života, který je nutno nalézt a uskutečnit? Ve stejnoramenném kříži - v symbolu, který křesťanství převzalo od pohanských evropských kultur - je mužský princip vyjádřen svislým ramenem. Ve spirituální praxi představuje mužský princip meditaci, tj. ponoření se do prázdnoty, která je ovšem chápána pozitivně, jako všeobjímající, všudypřítomná a nadčasová. Mužský princip se chce rozhodnout, a udělat tím konec problémům - má tedy touhu po prázdnotě. Patří k tomu překonávání limitů (například sport), stejně jako boj a válka.

Ženský princip je naopak spojen se vším, co se mění - příroda, život sám, emoce, nálady. Nekonečné telefonní rozhovory, u kterých nejde o informaci, ale o komunikaci (což je asi takový rozdíl jako mezi hodem oštěpem a tančením tanga), patří k ženskému principu stejně jako touha po naplnění, po tom být milován a obdivován, být středem pozornosti a přitažlivý pro okolí. V mystice je tento princip symbolizován vodorovným ramenem kříže, ve spirituální praxi je ženskému principu vlastní tantra - to znamená otevření se všemu. Ženský princip potřebuje být viděn, jeho synonymem je světlo reflektorů, obdiv, krása. Deida přirovnává ženský princip také k neustále se měnícímu oceánu, který je nekonečně mocnější než loď, jež po něm pluje (mužský princip). Oceán, jehož podstata se vzpírá jakékoliv analýze, pochopení, jakémukoliv chemickému rozboru, je ovšem bezbřehý a bez směru a určení. Pouze kapitán lodi (mužský princip) ví, kam jede. Pouze kapitán lodi je schopný navigovat z A do B, zná místo, souřadnice a čas své přítomnosti. Klíčové slovo pro ženský princip je láska. Je to jednak otevření se lásce ve smyslu "co můžu udělat pro to, abych se ještě víc otevřela plnosti lásky?", a jednak vyjádření lásky "co můžu udělat pro to, abych ještě víc vyjadřovala a dávala lásku?"

Volně podle D. Deidy, Copyright: Jan Bily 2006.

• • • • • • • •

Zpátky na první stránku pro muže