, Muž, žena, dítě, zvíře a bůh – 7. a 8. 3. 2020, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes web organizátorky Lenky Konečné

Muž, žena, dítě, zvíře a bůh

Konstelace pěti důležitých částí naší psýché
Termín: 7. a 8. 3. 2020
Cena: 2800,- Kč
Místo konání: Praha, Mindfullness Club, U Letenského Sadu 6, Praha 6
Časy: Sobota 9:30 – 17:30, neděle 9:30 – 16:00
Přihlášky přímo přes web organizátorky Lenky Konečné
Seminář bude zaznamenáván na video. 


Jak lze spojit individuální systemiku Artho Wittemanna* a techniku “voice dialogu” vyvinutou v 70. letech manžely Stoneovými s konstelacemi? Podle naších zkušeností velice úspěšně.  

Stavíme-li totiž do konstelací postavy z oněch Wittemannových “pěti kontinentů” – tedy hlas vnitřního muže, ženy, dítěte, zvířete a boha – je možné s nimi pracovat jako s vnitřními částmi klienta a poučit se z jejich rozporů a posílit jejich spolupráci. Touto netradiční novou metodou můžeme pak úspěšně přispět k řešení všech možných problémů (zakázek) a získat praktické dovednosti pro případ vnitřních nejistot a konfliktů. 

Dovolujeme si vás tedy pozvat na experimentální víkend netradičních konstelací a hledání nových cest v porozumění našich vnitřních konfliktů. 

*Viz například knihu Artho Wittemann – Architektura vnitřního světa člověka (Vydala Maitrea)