Magic

Přihlášky a rezervace: info@lenka-konecna.cz

Konstelační magie pro byznys

Cyklus tří jednodenních seminářů pro podnikatele/ky a lídry
První termín: 20. 2. 2024
Další termíny: 26. 3. a 23. 4. 2024
(Každý termín lze navštívit i jednotlivě)

Jistota a úspěch

V dnešním nejistém světě hledáme nástroje pokud mož-no úspěšného a bezrizikového přežití. Pokud podnikáme nebo vedeme zaměstnance, ptáme se, jak lze nejlépe dosáhnout souznění toho, co vnímáme jako správné a žádoucí, s potřebami okolí – našich kolegů, zákazníků, trhu či celé společnosti. Přitom se koncentrujeme na vědomou a racionální stránku vedení a mnohdy přehlí-žíme intuitivní, nebo, jak by se také dalo říci, „magickou“ složku našeho jednání.

Každodenní magie

Magie totiž není kouzlení se svíčkami a s Harry Potterem má jen málo společného. Málokdo si uvědomuje, že magii používáme každý den a především firemní prostředí se svým marketingem a reklamou v tom dominuje. „Magie je umění způsobit změnu v souladu s vůlí“ říká Peter Carroll ve svých knihách o magii a já dodávám, že toto umění je možné jen tehdy, pokud vykročíme z našeho přesvědčení (belief), které nám říká, že „to nepůjde“, popřípadě že „to není možné“. Pokud jsem kdesi hluboko uvnitř o něčem přesvědčen (že žiji v nedostatku, nemám čas, že je život boj), nestačí, když se „rozhodnu“ pro opak. Mé přesvědčení nutno změnit, a to za pomocí nějaké lsti.

Jak se dějí zázraky

Prakticky všechny druhy magie nejsou nic jiného, než tato lest – finta, skrze kterou na chvíli vyřadím ze hry svůj pevný názor na věc. A v tutéž chvíli se může stát „zázrak“ a dojde ke změně. Jak jsem již mnohokrát psal, působí konstelace přesně v tomto smyslu. Před našimi zraky se odehraje něco, co nás „chytne“, okouzlí, čemu na chvíli uvěříme, ale co je jiné, než naše „obvyklé“ přesvědčení. Právě v tomto okamžiku fascinace se náš starý pohled na svět mění.

Co můžete očekávat?

V tomto trojdílném kurzu (jehož jednotlivé části lze navštívit také separátně) se budeme zabývat „konstelační magií“. Každý den (budou to vždy jedno úterý v únoru, březnu a dubnu) bude mít jiné téma – konstelační a také „magické“.

První setkání bude stát pod motem „Osvícení“. Budeme se zabývat vizí, účelem podnikání, jeho přesahem i tím, co přesahuje nás všechny. Skrze konstelace se podíváme na to, co stojí za naší každodenní činností, odkud jsme se „tu“ vzali a kam míříme. Co je „to, co dává všemu smysl“ a jak se můžeme napojit na inspiraci.

Druhé setkání bude o „Vytváření“. Zde se podíváme na to, jak se tvoří naše rozhodnutí, do jaké míry jsme ochotni se podat naší intuici, jak nám do úsudků zasahují stará přesvědčení a jaké metody a ingredience potřebujeme, abychom naši vizi převedli do fungující reality.

Třetí setkání jsem nazval „Okouzlení“. Zde se budeme zabývat tím, co nám ve vizi a její realizaci může pomoci. Setkáme se s magickými egregory – s archetypy, pra-vzory, dřímajícími v kolektivním nevědomí, budeme se zabývat technikami vizualizace, invokace a do jisté míry i moderními formami modlitby.

Máte zájem?

Termíny v roce 2024: 20. únor, 26. březen a 23. duben, každý termín je úterý. Začínáme vždy v 9:30 a končit budeme kolem páté hodiny odpoledne. Místa budou ještě oznámena.

Cena za jedno setkání bude 7.500,- Kč (plus DPH), cena za celý třídílný kurz je 21.000,- Kč (plus DPH)

Přihlášky vbrzku na www.janbily.cz a www.konstelace.info nebo již teď mailem na info@lenka-konecna.cz