, Večerní konstelační kruh mužů s Janem Bílým 2020, Konstelace.info, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu

Večerní konstelační kruh mužů 2020 s Janem Bílým - přehled


Všechny večery začínají v 18:00 (prosím buďte dochvilní!) a končí v 21:00.
Přihlášky na celý cyklus (sleva!) i na jednotlivé večery přímo přes Maitreu.

21. ledna, úterý. Téma: Dětství, rodiče, ten malý kluk v nás. Přechod od mámy k tátovi.
– Rodina, do které jsme se narodili, náš vztah k mámě a tátovi (pokud vůbec nějaký byl) nás poznamenávají na celý život. Proto je nesmírně důležité, se s touto první etapou našeho života vypořádat, možná dokonce se nám povede uzavřít mír a přijmout našeho otce (i matku, samozřejmě). Konstelace nám v tom jsou úžasnou pomocí. Do tohoto období také spadá první velký přechodový rituál – opuštění strany matky a přechod na stranu otce.

26. února, úterý. Téma: Druhý velký přechodový rituál: Iniciace bjovníka. Agrese, boj, parta.
– Jednoho krásného dne se každý dospívající muž musí rozhodnout, opustit chráněné prostředí domova a vyrazit do světa. Ne všem z nás se to ovšem povede a ne všichni to zažijí – jak se to obvykle děje u přírodních národů – v období kolem puberty. Během iniciace bojovníka se mladý muž setkává s bolestí a smrtí, což mu umožňuje si vážit (nejen svého) života. Naštěstí lze tento rituální přechod absolvovat i později. Třeba během tohoto konstelačního večera.  

7. dubna, úterý. Téma: Láska, vztahy, eros, sex, partnerství, tantra. Rituály ženicha.
– K mládí patří zamilovanost, láska a první erotická dobrodružství – většina z nás se s těmito tématy setkává v raném „dospělostním“ věku, tedy někdy mezi patnácti a dvaceti pěti. To je také čas, kdy se v některých z nás probouzí kreativita, zájem o umění, hudbu, tanec, kdy se zjemňujeme a obracíme se k „něžnému“ pohlaví – prostě to, co patří pod archetyp „milovníka“. Je nesmírně důležité, abychom tento archetyp v sobě probudili, neboť právě on je přirozenou protiváhou k víceméně bezohlednému bojovníku. Tento večer se tedy podíváme blíže na náš vztah k ženám a především k naší „vnitřní ženské energii“.

16. června, úterý. Téma: Zaměstnání, povolání, poslání. Kariéra, úspěch, cíle a jejich dosažení-nedosažení.
– Podle mého bonmotu je „zaměstnání to, co nás natolik zaměstnává, abychom si nemuseli přiznat, že nám zcela schází naše poslání.“ A tak se vrháme do kariéry a zapomínáme někdy na smysl toho všeho. Dnešní večer si v několika konstelacích připomeneme, proč tak toužíme po úspěchu, jak se zapisuje práce, kterou vykonáváme, do naší duše a jak je to s dosažením našich cílů. Případně se strachem ze selhání.   

1. září, úterý. Téma: Peníze, majetek, bohatství, hojnost a přebytek. Jak uctít chudé a bohaté předky?
– Peníze se nám staly středobodem všeho. Rádi bychom jich měli víc než dost, ale právě dostatek (a nedostatek) není to, co vede k hojnosti. Dnes se podíváme na něco zdánlivě nemorálního – na přebytek. A konstelačně pořešíme, jak se vyrovnat s našimi chudými (a popřípadě i bohatými) předky. Bude to večer konstelací peněžních přesvědčení.    

29. září, úterý. Téma: Opouštění a odpouštění. Rozchod, bankrot, strach z krize a užitek z ní.
– Říká se, že strach ujídá duši. Patrně nejvíc máme strach ze smrti, tedy z úpadku, konečnosti, ze ztráty a ne-moci. A přitom víme moc dobře, že nekonečný růst ani věčné léto není možné. Výdech má zrovna tak smysl jako nádech, diastola srdce jako systola. Když pochopíme cykličnost všeho, můžeme se většiny našich strachů zbavit – což nám dá nejen větší intenzitu prožívání a radost ze života, ale přiblíží nás to k moudrosti a vnitřní síle. Přesně to chtějí od nás i ženy.

10. listopadu, úterý. Téma: Moudrost, spiritualita, osvícení. Přechodové rituály blázna.
– V zenu, ale i v evropských mýtech existuje archetyp naprosto svobodného blázna. Je to někdo, kdo překonal své strachy a přestal své problémy i ty svého okolí brát vážně. Což neznamená ani absenci hloubky, ani nějakou životní esoterní nudu. Teprve když se dostaneme do tohoto stádia, začne se nám dařit nezávisle na našem okolí. A začnou se dít zázraky. Tento večer se podíváme na překážky, které nám k takovémuto osvícení stojí v cestě.    

8. prosince, úterý. „Dlouhý večer“ 17:00 – 21:00. Král. Jednota všech témat a vnitřní síla i klid.
– Poslední večer tohoto ročního cyklu budeme věnovat archetypu krále, který nerozděluje, ale spojuje, který je nevychýlitelný, aniž by byl arogantní, který je silný, aniž by musel sahat k násilí. A především který nelpí na svém trůnu, tak, jako to dělají dnešní politici a samozvaní „vůdci“. A jistě budeme mít i čas se podívat na všechny překážky a problémy na cestě k tomuto cíli.

Přihlášky na celý cyklus (sleva!) i na jednotlivé večery přímo přes Maitreu.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.