Večerní kruh mužů, Večerní kruh mužů 2020 – 29. 9. 2020, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu

Večerní kruh mužů 2020


29. 9. 2020, Praha, Maitrea, 18:00 – 21:00. Konstelační večer.
Téma: Opouštění a odpouštění – Rozchod, bankrot, strach z krize a užitek z ní.

Mužské kruhy, které vedu, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se znám již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň zde panuje velká míra důvěry a tolerance, což je možná důsledek doplnění kruhů konstelacemi, které opravdu propojují všechny účastníky navzájem.

Každý večer má specifické téma; to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá tomu, co muži přinesou do kruhu jako své téma.

Tím, že toto naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu, že to, co nám leží na duši, sdílíme, umožníme celému kruhu, každému, kdo se ho účastní, hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů. Doporučujeme se přihlásit na celý cyklus, i když je samozřejmě možné přijít na ten který večer samostatně. Přihlášení na celý cyklus mají výraznou slevu.  

Dnes večer:

– Jednoho krásného dne se každý dospívající muž musí rozhodnout a opustit chráněné prostředí domova, vyrazit do světa. Ne všem z nás se to ovšem povede a ne všichni to zažijí – jak se to obvykle děje u přírodních národů – v období kolem puberty. Během iniciace bojovníka se mladý muž setkává s bolestí a smrtí, což mu umožní si vážit (nejen svého) života. Naštěstí lze tento rituální přechod absolvovat i později. Třeba během tohoto konstelačního večera.  

Přihlášky přímo přes Maitreu

Témata všech setkání roku jsou zde. 

Stránka pro muže je zde.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.