Post31

Přihlášky přímo přes Maitreu

Večerní kruh mužů 2020 - poslední večer: Král


29. 9. 2020, Praha, Maitrea, 17:00 – 21:00. Konstelační večer.*
Téma: Král. Vnitřní síla, klid a rovnováha mužského a ženského principu.

Poslední, čtyřhodinový večer tohoto ročního cyklu budeme věnovat archetypu krále, který nerozděluje, ale spojuje. Král je nevychýlitelný, aniž by byl arogantní, je silný, aniž by musel sahat k násilí. A především nelpí na svém trůnu, tak, jako to dělají dnešní politici a samozvaní „vůdci“. A jistě budeme mít i čas se podívat na všechny překážky a problémy na cestě k tomuto cíli.

Mužské kruhy, které vedu, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se znám již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň zde panuje velká míra důvěry a tolerance, což je možná důsledek doplnění kruhů konstelacemi, které opravdu propojují všechny účastníky navzájem.

Každý večer má specifické téma; to ovšem není závazné, a tak se budeme zaobírat i tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá tomu, co muži přinesou do kruhu jako své téma.

Tím, že toto naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu, že to, co nám leží na duši, sdílíme, umožníme celému kruhu, každému, kdo se ho účastní, hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů.

Přihlášky přímo přes Maitreu

Pozor: Pokud by přetrvávala opatření v souvislosti s pandemií korona-viru, sejdeme se na formou WEBINÁŘE. Link na připojení dostanete několik dní před večerem od Maitrei.

Stránka pro muže je zde.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.