Královská cesta. Jednodenní business-konstelace s Janem Bílým

Náš “podnikatelsko-obchodní” seminář pro všechny ty, kteří (které) se chtějí podívat na své těžkosti v podnikání .

Datum: 12. 3. 2024 (úterý), 9:30 – 17:00 
Místo konání: Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6 (vlevo za Týnským chrámem) 
Kursovné: 5000,- Kč (incl. DPH)
Přihlášky zde skrze náš přihlašovací formulář

Toto je náš “hvězdný” konstelační seminář, který nyní, v období nejistoty a  proměny, má možná ještě větší důležitost, než v dřívějších dobách. Jak víme, největší strachy a ohrožení v nás vyvolává nejistota a ono “nevím”. A právě schopnost tuto nejistotu unést, a přitom neztratit smysl pro celek a jasnou mysl, patří k základním vlastnostem krále či královny. 

Královská cesta je seminář s omezeným počtem účastníků, takže každý si může postavit svou vlastní konstelaci – ať už se jedná o problematiku firmy, OSVČ, finanční otázky, konflikty se zaměstnanci či jiné “businessové” zakázky. Královská cesta je také seminář, na kterém se setkáte s lidmi, které mají podobné zájmy a jsou i podobného ražení jako vy – takže možná zde najdete přátele či obchodní partnery. 

Nejdůležitější vlastností králů, královen a moudrých majitelů/managerů není totiž výkonnost, ale schopnost spojovat to, co je rozdělené. Usmiřovat to, co spolu zápasí a co se tak blokuje navzájem. A vést své „království“ k toleranci, spolupráci a prosperitě.  Proto své semináře nazývám „Královskou cestou“. Přehled dalších aktuálních workshopů pro lidi z byznysu najdete na této stránce: www.janbily.cz. Další články, úvahy a informace pak na stránkách uvedených v menu tohoto serveru (Publikace).” (Jan Bílý)

(Další informace o mých “byznysových” aktivitách najdete na webu www.janbily.cz

Přihlášky prosím mailem