, Zenová konstelační ristretta – 21. 4. 2020, Konstelace.info, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu.

Zenová konstelační ristretta


21. 4. 2020, Praha, Maitrea
Začátek 18:00, konec 21:00.

Zenová konstelační ristretta nazývám ve své práci krátké a do velké hloubky jdoucí konstelace, ve kterých jde o bezvýhradné akceptování toho, co je. Není totiž vždy potřeba zabývat se v konstelacích naší minulostí, zažívat a snad i léčit zde ukrytá traumata – pokud se nám povede, přitakat k našemu životu tak, jak probíhal. Koneckonců jedině skrze naši minulost včetně těch malých i velkých bolestí a radostí jsme se stali tím, čím dnes jsme. A to vůbec není tak zlé. 
Přihlášky přímo přes Maitreu.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.