Text

Podmínky účasti na našich akcích

Nejprve podmínky účasti na seminářích osobnostního rozvoje s Janem Bílým (dále jen “lektor”)

(Podmínky pro individuální sezení jsou dole)

1. Přihláška na seminář je platná a Vaše místo rezervováno až po zaplacení celé částky na účet, uvedený v potvrzení přihlášky. 

2. Účast na semináři je dobrovolná. Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Tatáž oznamovací povinnost platí pro případnou dřívější drogovou závislost účastníka. Užití drog během semináře vede k okamžitému vyloučení ze semináře bez navrácení kurzovného. V případě jakékoliv současné léčby je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychoterapeuta.

3. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu semináře vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Nárok na vlastní konstelaci nemůže být garantován, i když si zpravidla účastník, pokud chce, konstelaci udělá. Více k tomuto tématu ZDE

4. Semináře jsou formou osobního a spirituálního rozvoje a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. 

5. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

6. Svojí přihláškou na seminář vyjadřuje účastník svolení k případnému zhotovení zvukového nebo obrazového záznamu průběhu konstelací ke studijním účelům lektora. Tento záznam je určen pouze pro osobní či výukovou potřebu lektora, zveřejnění nebo poskytnutí třetímu je vyloučeno. V některých předem ohlášených případech je seminář/přednáška zaznamenáván/a na video za účelem zveřejnění jeho/její části nebo i celého semináře/přednášky (např. na YouTube-kanálu lektora). V těchto případech na to účastníci budou předem upozorněni a bude jim předloženo k podpisu povolení k použití osobních údajů a záznamu v souladu s předpisy GDPR. Ti z účastníků, kteří nebudou chtít být na záznamu zachyceni, dostanou k tomu speciální instrukce (např. jim bude poskytnuto místo, které kamera nezabírá nebo jejich vlastní konstelace nebude zaznamenávána). 

7. Storno poplatky: Při odhlášení se ze semináře do 14 dnů před zahájením jsou storno-poplatky 500,- Kč. Při odhlášení se ze semináře 13 – 4 dny před zahájením propadá 1/3 kursovného. Obě storna platí, pokud nebude účastníkem určen vhodný náhradník. Organizátor si vyhrazuje možnost náhradníka odmítnout. Při pozdějším odhlášení kurzovné nevracíme s výjimkou potvrzeného vážného onemocnění (v takovém případě platí storno 500,- Kč). Po absolvování semináře je jakýkoliv nárok na vrácení kurzovného vyloučen. Změna místa konání je vyhrazena (v rámci stejného města).

Podmínky individuálního konstelačního a poradenského sezení

Od srpna 2018 nabízím po delší době opět možnost individuálního sezení.

Tato možnost je určena především pro klienty, kteří mě ze skupinových seminářů již znají a kteří tedy mají s mojí prací již nějaké zkušenosti. S klienty pracuji výhradně v roli poradce a holistického kouče, nejsem tedy psychoterapeut a nemohu ani diagnostikovat různé poruchy, ani pracovat s lidmi, kteří takovouto terapeutickou pomoc potřebují. V sezeních (zrovna tak jako v seminářích) se zabývám možnostmi osobnostního a spirituálního rozvoje, což samozřejmě zahrnuje i překonání jistých problémů a krizí.

Sezení probíhá v mém pražském bytě na Vinohradech (adresu sdělím individuálně) v časech od 10:00 – 18:00 (přesný čas domluvíme), trvá přibližně 90 minut a stojí v případě osobních záležitostí 2500,- Kč, v případě firemního poradenství 3500,- Kč, obě částky jsou včetně DPH. Po sezení a po zaplacení částky obdrží ode mne klient/ka fakturu s vykázaným DPH.

Každé sezení nahrávám výlučně pro moji potřebu na záznamník. Tuto nahrávku skladuji zaheslovanou a zajištěnou proti zneužití a neposkytuji ji nikomu.

Pokud máte o sezení zájem, prosím o mail na info@janbily.cz se stručným popisem vaší situace, s připomenutím našeho setkání (jaký seminář, kde) a s krátkým vylíčením toho, co si od sezení slibujete. Ozvu se zpravidla během několika dní.

Těším se na naše setkání, 
Jan Bílý