Text

Kdo konstelace vede? A co k tomu musí umět?

V mém pojetí jsou systemické konstelace metoda, s jejíž pomocí nalezne klient řešení pro svoji zakázku v jádru sám. Právě toto je na systemických konstelacích tak revoluční a nové. Neexistuje zde žádný poradce nebo terapeut, který by na otázky klienta mohl lépe odpovědět, než on sám. Klient je vždy a v každém případě největší expert ve vlastní věci.

Totéž platí pro celý klientův systém – ať už se jedná o systém rodiny, systém partnerského vztahu, podnikový systém nebo systém částí klientovy psýché – jeho vnitřních hlasů. Základní předpoklad v konstelacích je, že tento klientův systém je schopný, nalézt si víceméně sám cestu k harmonii a vyřešení svých úkolů. Jediné, co k tomu potřebujete, jsou informace o tom, co se vlastně událo, prostor pro prožití, a svobodu rozhodování.

Staří Číňané měli přísloví, které znělo: “Nic nepatří k rodinnému bohatství, co projde dveřmi”. To znamená, že cokoliv, co přichází zvenčí, ať už dobře míněné rady nebo autoritativní nařízení, nemůže mít tu sílu, která je potřeba k tomu, věci změnit. Pravá změna je výsledek vlastního, vnitřního náhledu. Nebo, jinak řečeno, změny vnitřního obrazu.

Nicméně je velice těžké, aby si klient stavěl konstelaci sám. Na to je v systému příliš zapleten. Je pro něj nemožné, vymanit se se ze své role nebo funkce, kterou v systému nese. Zde nastupuje lektor (v konstelačním slangu “konstelář”), který musí být schopen dvou hlavních věcí: Být neutrální a nenechat se zápletkou klienta strhnout ke stranění jednomu z členů systému a zároveň mít vysoce vyvinutou schopnost vnímat to, co se v systému děje. Je jasné, že tyto dovednosti lze získat pouze praxí a intenzivní prací na sobě.

Manipuluje-li lektor systém, uzavře se tento do sebe a nevydá nutné informace. Abych použil přirovnání: Systém je jako měňavka, která se chce pohybovat (tj. vyvíjet) jistým směrem. Z nějakého důvodu (brání ji v tom např. nějaký problém) to ale nejde. Lektor dává v konstelacích tomuto vývoji prostor a odstraňuje překážky. Vyvíjet se už systém musí sám. To znamená, že lektor tento vývoj neřídí, nepředpojímá ani nechce přivodit. Prostě ho pouze umožňuje. Intuice, nebo chcete-li schopnosti lektora leží v tom, poskytovat prostor tam, kde je třeba.

Pouze lektor, která má nejen patřičný výcvik systemických konstelací, ale je zároveň osobnostně vyzrálý a má hluboké zkušenosti v práci s lidmi, rozpozná případy kontraindikací pro konstelace a je schopen/schopná “ustát” případy, kdy klient potřebuje (např. po konstelaci) podporu. V současné době naleznete na esoterickém trhu jak dobré, tak i bohužel špatné lektory. Česká asociace systemických konstelací nabízí na svých stránkách seznam lektorů konstelací, kteří mají výcvik podle norem asociace a hlásí se k zásadám a etickým normám této organizace.