, Jak a proč působí konstelace?, Konstelace.info, Konstelace.info

Jak a proč působí konstelace?

Účinky

V seminářích konstelací můžeme pozorovat několikanásobný účinek.

Na racionálně-informační úrovni pochopíme, co se v našem systému stalo nebo stále ještě děje, jak se komu daří a kdo v systému chybí. Tato úroveň je mnohdy důležitá pro organizace, podniky a pracovní kolektivy, kteří si konstelacemi mohou překvapivě rychle vyřešit vnitřní spory, problémy týkající se kompetence, kvalifikace a hierarchie.

Důležitá úroveň působení konstelací je emocionálně-prožitková. Tím, že uvidíme a akceptujeme skutečnost “tak, jak je“, obdržíme sílu jít dál, pokračovat v započaté cestě bez iluzí a bez růžových, ale zamlžujících brýlí. V tomto směru se hodí konstelace pro všechny, kteří mají touhu se dál vyvíjet.

V dalším průběhu konstelace máme možnost zažít pozitivní alternativu k našemu vnitřnímu obrazu reality. Tím, že pozorujeme změny v systému během jeho přeskupování a tím, že akceptujeme poslední “obraz“ konstelace – stav, ve kterém má konstelace největší jasnost a účinek, dáme průchod tomu, co je nové, nečekané a možné. V tomto ohledu je prospěšné, nechat na sebe působit poslední stav konstelace, aniž bychom ho oslabovali intelektuálními otázkami. Tato úroveň konstelací nám pomáhá překonávat problémy, harmonizuje a dává nám sílu v obtížných situacích.

V konstelacích se stále setkáváme ještě s jinou, racionálně těžko vysvětlitelnou úrovní působení. Nejlépe se dá tento účinek přirovnat k tomu, co šamani a rituální léčitelé nazývají působením v paralelním světě. Často se stává, že účastníci konstelací hlásí, že provedená konstelace měla pozitivní účinek i na ty příslušníky systému, kteří nebyli vůbec přítomni, a kteří o konstelaci ani nevěděli. Toto působení konstelací není (doposud) akademickou vědou uznáváno a často je příčinou neporozumění a skeptického pohledu na tuto metodu.

Když začneme vnímat realitu poněkud odlišně, než jak jsme ji do té doby vnímali, ve větších souvislostech, s větší hloubkou vhledu, tak se lehce může stát, že náš problém, který jsme dosud viděli jako těžké břemeno, se rozplyne. Určitě to znáte – v lese v noci vypadají pařezy jako příšery. A sotva se rozední, už si na mě člověk může sednout a dát si snídani.

Příčiny

A ještě krátce odpověď na častou otázku nováčků: “Jak je to vůbec možné, že ti zástupci v rolích, kteří vůbec nic nevědí o mém tatínkovi nebo mamince, se přesně tak chovají?”

Je zajímavým a v konstelacích mnohokrát potvrzeným jevem, že ačkoliv zástupci, postavení do rolí, nemají o skutečné rodině klienta ani potuchy, projevují v rolích pocity a ukazují mezi sebou vztahy, které zjevně mají – alespoň pro klienta – s jeho skutečnou rodinou něco společného. Tento jev bývá vysvětlován někdy za pomoci “logických” jevů – například že existuje jakási skrytá abeceda prostorových pozit, kterou my podvědomě známe a tak stavíme konstelace přesně podle tohoto “kódu”, ačkoliv na vědomé úrovni o něm nevíme. Někdy bývají konstelace vysvětleny (či spíše zatemněny) skrze existenci různých informačních polích, a podobných ještě neobjasněných fenoménů. A to se často stává právě kamenem úrazu pro kritiky rodinných konstelací, kteří tuto metodu pak odsouvají do říše “fantasmagorií a pověr”.

Nutno prostě konstatovat, že podobně jako akupunktura, i konstelace mají efekt, který dosud zůstává současnou vědou neobjasněn. To ovšem byly nesrovnalosti v oběhu planet a Slunce koncem „centrální Země“ začátkem sedmnáctého století také. Aniž by tomu exaktní věda ještě plně rozuměla, je i přesto možné se konstelacemi dopídit mnohého, co jinak zůstává skryto pod povrchem mlčení a ignorování.