Štěstí

Přihlášky vbrzku zde.

………

Několik fotografií z magického prostoru divadla:

štěstí1
Post22-03

Konstelace štěstí v divadle Mana

Štěstí leží v přijetí jak světla, tak i tmy
Termín: 19. 2. 2022 (sobota)
Cena: 1500,- Kč
Místo konání: Praha, Divadlo Mana, Moskevská 34, Praha 10
Časy: Sobota 10:00 – 18:00
Přihlášky vbrzku zde.


Divadlo je magický prostor. Již několik let zjišťuji, že konstelace, stavěné na jevišti s patřičným osvětlením a zarámovány onou “tajemnou divadelní tmou” jsou podstatně hlubší (a často i kratší), než konstelace kdesi v seminářních místnostech.

A je to právě světlo, ke kterému vzhlížíme, které si v našem životě přejeme. Jenže – není světla bez tmy a není života bez smrti. A tak, abychom byli opravdu a trvale šťastni, musíme nejprve přijmout vše, “co je”, tak, jak to je. Prostě přitakat sobě, okolí i životu. 

Tento den strávíme konstelacemi, které nás, jak doufám, přiblíží našemu cíli – totiž pozitivnímu přijetí skutečnosti a sebe samých. Budeme se věnovat vašim “zakázkám”, tedy všemu tomu, co vás zaměstnává a tíží, a budeme se skrze hluboké konstelace snažit v tom, co je, rozpoznat smysl a dar, který nám existence, vesmír či bůh dává.  

Jak víme, každá konstelace působí nejen na klienta, který si ji staví, nejen na zvolené zástupce jeho systému, ale prakticky na všechny, kteří ji sledují. Je to tím, že se každá citlivě a intuitivně vedená konstelace, dostává velmi rychle do velké hloubky, kde se dotýká základních archetypů nás všech. Není tedy až tak důležité, si postavit “svou vlastní” konstelaci, jako se zúčastnit tohoto blahodárného procesu. Nebo, jak to nazývali staří Řekové a po nich i “vynálezce” konstelací Bert Hellinger – vystavit se působení toho, co je větší než my.

Pokud se semináře chcete zúčastnit a pokud se chcete podívat na něco, co je pro vás důležité, prosím vyplňte spolu s přihláškou i několika větami kolonku “moje zakázka”. Z došlých přání vybereme ty, se kterými pak budeme v semináři pracovat.