(Pokračování informací o konstelacích ... předchozí stránka zde)

Co lze konstelacemi řešit?

V podstatě všechny problémy, které se tkají vztahů jednotlivců či částí systému k jiným částem tohoto systému nebo k systému samému. To jsou například:

Rodinné problémy
Problémy s otcem, matkou, dětmi
Problémy mezi sourozenci
Přejímání osudů jiných rodinných příslušníků
Neschopnost se vymanit z pout rodiny (např. stálé bydlení u rodičů)

Vztahové problémy (většinou souvisejí s vlastním rodinným systémem)
Nevěra a žárlivost
Neschopnost najít partnera
Hádky s partnerem/partnerkou
Nutkavé jednání vpartnerství
Stále stejný typ partnera/partnerky

Problémy na pracovišti
Problémy s kolegy / kolegyněmi
Úloha "černého petra"
Mobbing a bossing
Vybírání vhodných koleků / kolegyň a
Problémy v týmové práci

Firemní zakázky a problémy
Problémy s řízením, problémy v managementu
"Nevysvětlitelné" jevy a náhody - např. stále se opakující poruchy v chodu
Hádající se a navzájem omezující se oddělení
Konflikt jednoho zaměstnance
Konflikty mezi majiteli
"Neuctění" dřívějších společníků a z toho plynoucí problémy a stagnace

Chronické zdravotní problémy
Konstelace symptomů například řeší, odkud moje nemoc pochází a s čím souvisí

Finanční problémy
Zde používáme tak zvané konstelace skrytých finančních přesvědčení

...a mnoho dalších vztahových problémů v rámci libovolných "celků".

• • • • • • • •
Pokračování stránky

 

© 2015-2017 by Jan Bily