Seminář - prodloužený víkend
Peníze, práce, prosperita:
Konstelace finančních přesvědčení

Termín: 24. - 26. 5. 2019
Cena: 3200,- (včetně DPH)
Místo konání:
DVAN, Praha 4, Pod vinicí 2028
Časy: Pátek 17:00 (prosíme přesně!) - ca. 20:00
Sobota 9:30 - ca. 17:00, neděle 9:30 - ca. 16:00
Přihlášky zde

Jak souvisí naše zaměstnání, peníze, které skrz něj vyděláváme a pocit štěstí, prosperity a hojnosti? Pracujeme, abychom se uživili, nebo nám práce - tedy to, čím se přes polovinu bdělého času zaobíráme - poskytuje potěšení a pocit smysluplnosti? To jsou příklady otázek, které budeme v tomto konstelačním semináři řešit.

Východiskem finančních konstelací je tvrzení, že stav našich financí je v daleko větší míře výsledek našich podvědomých přesvědčení, než objektivníchveličin jako příjmu, platu, výdajů a dluhů. Obsah naší peněženky (nebo výše částky na našem kontě) napodobuje vzory, které jsme přebrali často již v ranném věku. Toto přebírání se dělo mimo naše "dospělé" vědomí - dítě se orientuje a učí skrze své pocity - a to je důvod, proč je pro nás nyní tak obtížné tyto vzory a přesvědčení změnit. I když se rozhodneme ke krokům jako "nyní budu šetřit", "chci vydělávat víc" nebo "teď vyřeším své dluhy", pocity, které nás podvědomě řídí, nás brzo dostanou tam, kde jsme už odjakživa. A peníze jakoby se vytratily - neznámo kam.

V semináři budeme stavět jak konstelace týkající se privátních finančních problémů, tak i businessu, práce a zaměstnání, podíváme se na problematiku poslání, na naše vize i způsob, jakým se prodáváme. Seminář se také hodí pro začínající i pokročilé OSVČ, pro ty, kteří řeší, "co a kam dál". Právě v pracovním prostředí si často nevšímáme souvislostí nedostatku peněz a nízkého (sebe)ohodnocení s naším privátním, rodinným pozadím.

• • • • • • • •

Zpátky na přehled všech akcí

• • • • • • • •

Pro zájemce o pohled do zákulisí peněz:
Velmi zajímavá přednáška filosofa Jana Sokola na téma peníze.