Informace
Všechny mé akce v Maitrei 2019

Datum: Rok 2019
Místo konání: Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1

Přihlášky vždy přes web Maitrei.

1) Večery pro všechny:

Všechny večery začínají v 18:00 (prosím buďte dochvilní!) a končí v 21:00.

15. 1. (úterý) Partnerství třetího stupně / Jak probudit hravost a nelpět na lásce.
Jedno z nejpopulárnějších (nejen) konstelačních témat je - láska. Přesně řečeno tedy partnerský vztah a všechny jeho meandry - od hledání vyhovujícího partnera přes zamilovanost, žárlivost, sex a jeho chybění, až po rozchody a rozvody. Janova kniha "Láska, vztahy, konstelace" (vydala Maitrea) je také jednou z nejlépe se prodávajících knih tohoto nakladatelství. Tento večer se plně ponoříme do tajů konstelačních řešení "láskyplných" problémů, např.: Jak se stát prezentním mužem a lásce otevřenou ženou? Jak se potkat v sexu? Jak ustát partnerovu nebo partnerčinu rozdílnost? Jak se zbavit závislosti, aniž bychom se zbavili vztahu? a mnoha dalších otázek... Takže, pokud máte, měli jste nebo (asi) budete mít nějaký problémek v partnerství, přijďte!

5. 3. (středa) Zenová konstelační ristretta 1 / Umění žít v lehkosti.

Angels fly, because they take themselves lightly (přibližně: Andělé létají, protože neberou život těžce). Tento nový typ večerů vznikl z potřeby v konstelacích neřešit vždy jen traumata a jít přitom do "těžké" minulosti, ale plout jako odraz Luny na vlnkách, být "tady a teď" a přijmout to, co zrovna je. Již delší dobu (a převážně ve svých konstelačních výcvicích) stavím tak zvané "ristretto"-konstelace, což jsou krátké a intenzivní mini-konstelace, často s nečekaným a/nebo vtipným koncem. Tento typ práce se hodí všude tam, kde jsme zapleteni do vleklých a úmorných rodinných, vztahových či pracovních problémů a potřebovali bychom jakýsi "zen-stroke" (neboli malý zenový pohlavek), abychom se probudili. Tento večer nás očekává mnoho takových mini-řešení - připravte si vaše "zakázky"!

16. 4. (úterý) Otec, matka a naše vnitřní dítě / Cesty k uzdravení a přijetí.
Tři slova, která v nás vzbuzují velice smíšené pocity. Ačkoliv každý z nás máme otce a matku (a jsme jejich dítě), málo kdo je schopný tuto okolnost uznat se vším všudy - tedy i s tím, nesoudit rodiče a neprotestovat proti tomu, když v nás vidí (i přes náš pokročilý věk) "pořád-ještě-své" děti. Tento večer bude o úplně základních předpokladech naší vnitřní síly a pohody - totiž o tom, jak se vyrovnat s fenoménem rodičů, a tím i s naším dětstvím, ze kterého si pořád ještě neseme ono "vnitřní", často nespokojené, brblající nebo zraněné dítě. Seznámíme se s nepopiratelnými zákonitostmi rodinného systému a najdeme cesty, vedoucí k uzdravení, síle a moudrosti.

20. 5. (úterý) Zaměstnání, povolání, poslání / Konstelační pohled na práci, byznys a smysl života.
Zaměstnání je to, co nás zaměstnává do té míry, že si nevšimneme, že nám chybí poslání. Od Davida Deidy víme, že poslání je pro muže a jeho pocit užitečnosti a štěstí nesmírně důležité. Ale i ženy hledají poslání - to, co je naplňuje, co lze brát nejen jako vydělávání peněz, ale jako službu něčemu, co je větší než my, co nás přesahuje. V práci trávíme přibližně polovinu našeho bdělého stavu a je proto nesmírné škoda, když děláme něco, co nás nebaví, nenaplňuje, otravuje. Ale - jak "z toho ven"? Skrz malé konstelace (tzv. "ristretta") se podíváme na cesty, které vedou k tomu, co nás volá (povolání) a kam vlastně nás svět posílá (poslání).

12. 6. (středa) Velký kruh života / Co nám vypráví šamanský "medicin circle" a jeho přechodové rituály?
Naši předci se ještě řídily cyklickým časem, jehož základem je kruh čtyř ročních dob, čtyř směrů a čtyř fází ve vývoji člověka. Tento čas nazývali "Kairos", tedy čas příhodného okamžiku. (Na rozdíl od lineárního, exaktního času "Chronos" - od toho pochází třeba slovo "chronometr".) Pochopíme-li tento cyklický čas, začne náš život snadněji plynout a nám se podaří lépe procházet skrze období krizí, nezdarů či smutku. Dokonce se můžeme naučit, z toho, co jinak odmítáme, čerpat sílu a stabilitu. Objevíme smysl a skrytou moc přechodových rituálů a lépe se smíříme se stárnutím. A nakonec se možná dostaneme až ke zodpovězení prastaré otázky, totiž co jsme, odkud pocházíme a kam kráčíme.

9. 7. (středa) Letní setkání se stínem / Cokoliv vrhá světlo, vytváří stín. Jde jen o to, ho uznat.
Blížící se svátek Lughnasadu nás na vrcholu léta staví před zdánlivou záhadu: Proč podle prastarých pověstí právě nyní umírá "letní" král a nastupuje "zimní"? Proč zabil Kain Abela? A proč je tak často obětován světlý Bůh (například Osiris, Mithra, Loki, Kristus) a vládu pak na jistý čas převezmou ony temné síly (v nás)? Proč stále s něčím bojujeme? Proč jsou i nyní neustále kdesi na světě vedeny války? Je možné se zbavit stínu, agrese, negativity? Toto jsou otázky, jimž bychom se rádi úplně vyhnuli. Ale protože (zcela jistě) jednou i my z tohoto světa odejdeme (byť je to u většiny z nás ještě daleko), je nutné se jim postavit. Možná že začátek lehkých a světlých prázdnin je k tomu vhodnější doba, než temný listopad. A možná, že odpovědi na tyto otázky zdaleka nejsou tak deprimující, jak si myslíme.

11. 9. (středa) Zenová konstelační ristretta 2 / Večer krátkých a intenzivních konstelací tady a teď.
Angels fly, because they take themselves lightly (přibližně: Andělé létají, protože neberou život těžce). Tento nový typ večerů vznikl z potřeby v konstelacích neřešit vždy jen traumata a jít přitom do "těžké" minulosti, ale plout jako odraz Luny na vlnkách, být "tady a teď" a přijmout to, co zrovna je. Již delší dobu (a převážně ve svých konstelačních výcvicích) stavím tak zvané "ristretto"-konstelace, což jsou krátké a intenzivní mini-konstelace, často s nečekaným a/nebo vtipným koncem. Tento typ práce se hodí všude tam, kde jsme zapleteni do vleklých a úmorných rodinných, vztahových či pracovních problémů a potřebovali bychom jakýsi "zen-stroke" (neboli malý zenový pohlavek), abychom se probudili. Tento večer nás očekává mnoho takových mini-řešení - připravte si vaše "zakázky"!

29. 10. (úterý) Quo vadis, Česko? / Aneb: Jak můžou globální konstelace přispět k posunu celé země?
Mnoho z nás má pocit, že vlastně ani moc do společnosti nepatříme. Nesledujeme nijak intenzivně politické dění a nezajímáme se o každodenní zprávy, neboť se domníváme, že by nás to stáhlo do víru negativity či beznaděje. Nechceme patřit ke kmenové duše nesnášenlivých, závidících, nespokojených. Raději se věnujeme vnitřnímu rozvoji, lásce, zábavě, lehkosti. Ale přesto jsme okolní společností nesmírně a každodenně ovlivněni. V konstelacích se zabýváme pohledem na celek, tedy na všechny aspekty naší reality. A právě v konstelacích se ukazuje, že teprve když uznáme to, co nechceme vidět, co nám připadá hloupé, primitivní, lživé nebo zastaralé, přestane to na nás mít zhoubný vliv. Tento experimentální večer se budeme zabývat jednoduchou otázkou: Jak se vyrovnat s pocitem, že něco "tam venku" k nám nepatří. A na otázku "Quo vadis", tedy kam směřujeme, postavíme několik globálních konstelací.

20. 11. (úterý) Peníze nebo život! / O tom, k čemu potřebujeme peníze a jak to udělat, abychom měli hojnost.
V tomto večerním setkání se budeme zaobírat nejen tím, jak mít víc-než-dostatek peněz, ale i co pro nás peníze znamenají a do čeho je smysluplné je investovat. Ale nejdříve musíme vyřešit otázku, co přesně nám brání v onom pocitu hojnosti, který léčí veškerý nedostatek. Peněžní přesvědčení na nás působí z našeho podvědomí a ovlivňují tak náš každodenní život - ať je nám to příjemné nebo ne. Zdědili jsme je od našich předků nebo jsme si je vytvořili během dětství a dospívání. Tato přesvědčení je možné za jistých okolností změnit a tím "pootevřít kohoutek s penězi". Ale co pak? Znamená víc peněz také větší štěstí nebo intenzivnější pocit hojnosti v životě?

11. 12. (středa) Proč stále s něčím bojujeme? / Válka a mír, mužský a ženský princip v konstelacích.
Možná, že jste si toho už všimli: Téměř nepřetržitě s něčím bojujeme. S rodiči a našimi dětmi, s bakteriemi a viry během různých nemocí, s partnerem či partnerkou, s nad- a podřízenými v práci, nebo alespoň, u televize, s děním ve světě. A v tomto předvánočním čase také s nedostatkem - času. Pokud ale boj odmítneme, naši agresivitu a hněv potlačíme a staneme se "hodnými", mohou rychle vypuknout nějaké autoimunní reakce nebo alergie. Takže nyní, když se blíží svátky míru a znovuzrození Světla, je nejlepší čas se zastavit a podívat se zblízka na náš zarputilý boj ... třeba skrz malé konstelace. Abychom si toho vánočního kapra pak mohli opravdu užít.

2) Večery pro muže:

V tomto roce je plánován cyklus osmi večerů, ve kterých budeme řešit základní mužské otázky a problémy v důvěrném kruhu mužů...

Mužské kruhy, které vedu, jsou velmi pestré. Najdete v nich muže, se kterými se znám již přes deset let, ale také ty, kteří přicházejí do takového kruhu vůbec poprvé. Zároveň, možná v důsledku doplnění kruhů konstelacemi, zde panuje velká míra důvěry a tolerance. Každý večer sice bude mít specifické téma, to ovšem není závazné, a tak se především budeme zaobírat tím, co je na daném večeru aktuální a co odpovídá "náladě" v kruhu. Tím, že toto naše osobní téma nebo otázku vneseme do kruhu, že to, co nám leží na duši, sdílíme, umožníme zbytku účastníků hlubší vhled a porozumění tomu, co se u nás mužů děje a co nás spojuje.

Večery jsou vhodné jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé a účastníky minulých kruhů. Doporučujeme se přihlásit na celý cyklus i když je samozřejmě možné, přijít na ten který večer samostatně. Všechny večery začínají v 18:00 (prosím buďte dochvilní!) a končí v 21:00.

22. 1. (úterý) Téma: Narození, dítě v nás, malý kluk a jeho vztah k rodičům a především k tátovi.
26. 2. (úterý) Téma: Dospívání a puberta, přechod kluka v bojovníka, agrese a násilí.
2. 4. (úterý) Téma: Máma a odluka od ní, vztah k ženám, láska, zamilovanost, sex.
28. 5. (úterý) Téma: Práce a povolání/poslání, společnost a politika, čest a morální síla.
25. 6. (úterý) Téma: Peníze, dostatek-nedostatek, pocit hojnosti a jistoty, spravedlnost a nárok.
3. 9. (úterý) Téma: Moc a ne-moc. Tělo, psychosomatika, duševní hygiena muže, samota.
5. 11. (úterý) Téma: Stáří a moudrost, smrt a znovuzrození, vyrovnání se a žití tady a teď.
3. 12. (úterý) Téma: Spiritualita, meditace, duch a duše, náboženství a víra.

3) Celodenní semináře:

Všechny semináře začínají v 9:30 (prosím buďte dochvilní!) a končí v 17:00.

7. 2. (středa) Finanční gramotnost poněkud jinak
Jednodenní konstelační seminář o financích, hojnosti a omezujících přesvědčeních, které jsme si vytvořili v dětství nebo je zdědili od svých předků.
Finanční gramotnost, jak se normálně učí (a jak je např. podporovaná granty EU) vede bohužel opět k jisté negramotnosti, neboť je iniciovaná vládami a bankami a povětšinou také slouží zájmům velkých korporací. Naproti tomu skutečné porozumění tomu, co se s našimi financemi děje, jaká peněžní přesvědčení máme a jak je můžeme změnit, musí vycházet z pochopení souvislostí v rámci celku. Toto pochopení nabízejí například systemické konstelace, neboť tam stále a stále hledáme řešení, které je akceptovatelné pro každého člena systému, a pokaždé bereme ohled na celý systém a potřeby všech jeho členů.
Tento seminář je adresován nejen esoterickému publiku, ale také manažerům, podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří se na svoji finanční situaci a s ní spojená přesvědčení chtějí podívat úplně novým pohledem. Během setkání se podíváme na nesmyslnost víry v nekonečný růst HDP, na dluhovou krizi a zadlužení/zadlužování jedinců a budeme se zabývat východisky ze svázanosti s penězi jako jediným indikátorem úspěchu. Dále se dotkneme vztahu peněz a lásky, uznání, viny, věrností našim předkům a podobných, ne zcela běžných souvislostí.

25. 4. (čtvrtek) Partnerské vztahy: Svoboda i hloubka
Intenzivní konstelační den o všech úžasech i obtížích, se kterými se setkáváme, pokud chceme vybudovat pokročilý, to znamená jak svobodný, tak i hluboký a silný partnerský vztah.
Jsou to právě především partnerské vztahy, skrze které se dostáváme dál - tím, že jsme přinuceni řešit hluboké rozpory a nedorozumění, jež se mezi lidmi dějí. A tak se vynořuje řada otázek, se kterými se pak na konstelačních seminářích setkáváme. Jen namátkou: Proč ženy dělají tolik kompromisů (nebo vůbec žádné) a proč se tak bojí říci si o to, co potřebují? Proč se mnoho mužů vyhýbá nutnosti "něco se sebou dělat" a uzavírá se? Proč platí, že "ženy trpí ve vztahu, muži když skončí"? Mají ženy větší hrůzu z rozchodu než muži? Co vyčítají muži ženám, když u toho ženy nejsou? (například na mužských seminářích). Proč je v seminářích osobního rozvoje skoro vždy dvakrát více žen než mužů? Proč jsme často ve vztazích závislí? A jak převzít za vše, co se v našich partnerských vztazích děje (a dělo) zodpovědnost? Jak vychovávat děti po rozchodu?
Tyto a mnoho dalších otázek týkajících se témat hledání partnera nebo partnerky, hloubky vztahu a jeho trvání, dětí a jejich vztahu k rodičům a mužského a ženského principu v nás budeme na tomto semináři řešit, diskutovat a hlavně na ně stavět konstelace.

26. 9. (čtvrtek) Finanční gramotnost poněkud jinak (popis viz výše)

28. 11. (čtvrtek) Naučte se konstelacím
Celodenní úvod do systemických konstelací podle Jana Bílého. Výborná průprava na konstelační výcvik nebo pokud chcete do tajů konstelací proniknout trochu hlouběji. S mnoha konstelačními ukázkami, cvičeními a malými konstelacemi ("ristretta").

4) Tanec v Maitrei:

Tanec - divokost a radost pohybu.
Termíny: 13. 2. (středa) a 17. 9. (úterý)
S Janem Bílým coby DJ.

Tento večer se za pomocí hudby a pohybu pustíme nejen do rozhýbání a znovunalezení hravosti našeho vnitřního dítěte, ale vyzkoušíme si též, jak určitý pohyb a výraz těla navozuje určité emoce a jak je můžeme v případě potřeby změnit.
Když jsme byli dětmi, milovali jsme pohyb. Běhat, dupat, kroutit a vytřepávat se, rozhazovat rukama i nohama, koulet očima a točit se kolem vlastní osy - až do té chvíle, kdy nám naše rodiče, učitelé a celé naše okolí vsugerovalo, že "to se nemá". Znáte to? "Takhle se nechová dospělý člověk." A tak jsme se stali … dospělými, kterýžto stav je hodně podobné katalepsii, tedy chorobné strnulosti provázející jisté duševní poruchy. Pojďme tedy (opět) dovolit našemu tělu, se zcela netradičně, možná i trochu "potrhle" hýbat a pohybem vyjádřit to, co se skrývá uvnitř. Zkusíme nechat našemu tělu volnost, nejen vyjádřit emoce, které se odvíjejí "uvnitř", ale i skrze pohyb tyto emoce ovlivnit a sami určit, jakou budeme mít náladu. Večer nabízí nejen možnost, se tak trochu vyřádit, vyklepat a rozpohybovat, ale poskytne i ochutnávku té části Janova "nového" konstelačního výcviku, ve které půjde krom konstelací také o výraz, pohyb, divadlo, tanec. Těším se na vás!


• • • • • • • •
Zpátky na přehled všech akcí