Divadlo a byznys -
Setkání na půdě Dejvického divadla

Datum: 9. 4. 2019
Místo konání:
Kavárna Dejvického divadla, Zelená 15a, Praha 6
Vstup pouze na pozvánku
Časy: 19:00 - 22:30

Na úvod: Mnoho dnešních divadel je ekonomicky závislých na grantech a sponzorech. Mezi poskytovateli finančních prostředků na jedné straně a umělci na straně druhé panuje poněkud podivný vztah, který není na první pohled příliš zřejmý, který se ale vyjeví, podíváme-li se například skrz systemické konstelace pod povrch věcí. Podpora (všimněte si prosím podivné příchuti tohoto slova) divadla se děje často více z pocitu "měli bychom" než "opravdu chceme". Mnoho divadel také sponzory spíše hledá, namísto aby tito přišli se svou ofertou do divadla. Na druhou stranu si umělci za žádnou cenu nechtějí nechat mluvit "do kumštu" někým z byznysu či politiky, ať už na provoz přispívá jakoukoliv částkou. Vzniká tím systémově zajímavá situace, totiž že obě strany se na tu druhou dívají tak trochu svrchu, z pozice "my jsem větší".

V dobách, kdy se politika vzdaluje kulturním hodnotám a stará se ve stále větší míře o uspokojování okamžitých potřeb nenáročných většin, kdy se z veřejného života vytrácejí dlouhodobější hodnoty a vize, se stává partnerství byznysu a umění a možná především divadla jako protiváhy k masmediím nesmírně důležitá. Vzpomeňme si třeba na význam tak zvaných "spanilých jízd" během přerodu společnosti na konci osmdesátých let. Toto partnerství však musí vycházet ze srdce (nikoliv z pocitu povinnosti) a musí - a to je podle nás to nejdůležitější - poskytovat oběma stranám skutečný prospěch. Tento večer bychom se zástupci byznysu a divadel chtěli v zábavné a neotřelé formě diskutovat o tom, jak by takové partnerství mohlo v budoucnosti vypadat.

Debatní klub povedeme metodou Open Space (otevřený prostor), která vychází ze synergie všech zúčastněných. Tito nejprve shromažďují otázky a témata, na které se pak v několika skupinách hledají odpovědi. Tento způsob spolupráce tedy nevychází z toho, že několik málo přítomných "to ví" (tak zvané mluvicí hlavy) a zbytek přítomných pasivně naslouchá, případně tu a tam může položit nesmělou otázku. V Open Space metodě se témata řeší plynutím a pohybem a výsledky tak sice nejsou zcela předvídatelné, zato ale mnohdy velice kreativní a překvapivé.

Zájemce, kteří se cítí být tématikou večera osloveni a patří k cílové skupině (divadlo nebo podnikatel) prosím o mail na post@konstelace.info

Při vstupu poprosíme o symbolický poplatek ve výši 100,- Kč. na úhradu výloh.
V kavárně je možnost zakoupení nápojů a občerstvení.

Těšíme se na vás.
Martin Myšička (za Dejvické divadlo) a Jan Bílý (systemické konstelace).