Firemní konstelace

Podnikové nebo firemní konstelace 

představují neobvyklou a úplně novou cestu řešení problémů v pracovním prostředí. Nabízejí analýzu toho, co v podniku nefunguje optimálně, poukazují na skryté problémy v mezilidských vztazích a slouží k odstranění doposud nerozpoznaných překážek. 

Jeden z hlavních cílů úspěšné práce s klientem během firemní konstelace je, umožnit mu vhled do souvislostí v jeho vlastním systému. V případě firemní konstelace by tedy měl pochopit to, co se vlastně na hlubší úrovní v jeho firmě děje. Protože ale do celého systému patří nejen osoby (např. zaměstnanci), ale i struktury podniku (např. oddělení), a další části (klienti, dodavatelé atd.), a nadto hraje jistou roli i mýtus firmy, vize, cíle atd., je tento systém velice komplexní a náročný na to, ho prozkoumat například pouze slovně (poradenství) nebo pomocí diagramů a dotazníků. Je podstatně lehčí a názornější, pracovat se zjednodušeným modelem systému. Právě proto nabízejí systemické konstelace názorná, přesvědčivá a lehce pochopitelná řešení.

Firemní konstelace nabízím v ČR již od roku 2003.

Za ta léta jsem pomohl stovkám klientů z prostředí byznysu zorientovat se ve svém podnikání. Spolupracoval jsem jak s velkými firmami (např. ČSOB, Česká spořitelna, Magistrát hl. m. Prahy, Mary Kay), tak i s menšími firmami a organizacemi. V posledních letech přecházím stále víc k tomu, zvát majitele a vrcholové manažery na mé semináře, kde je nejen větší a hlubší prostor pro konstelace, ale kde panuje i kolegiální a srdečně-přátelské prostředí. Tyto jednodenní semináře speciálně pro klienty z byznysu se jmenují 

Královská cesta

a najdete je na mých byznysových stránkách www.janbily.czKromě toho píšu o firemních konstelacích články a dělám přednášky. Několik článků z touto tématikou si můžete přečíst zde, nebo na mém blogu janbily.blogspot.com. Pokud se zajímáte o další semináře osobního rozvoje nebo pokud si chcete přečíst jednu z mých knih, podívejte se na hlavní stránku tohoto webu.

Těším se na setkání na nějaké mé akci.
Jan Bílý