Syndrom mizejícího dvojčete (Vanishing Twin Syndrom)

V systemických konstelacích se čas od času vyskytne klient, v jehož (nebo jejíž) konstelaci se ukazuje možnost existence dvojčete, které ovšem v ranném stadiu těhotenství zmizelo. Odborně se toto jmenuje "Syndrom mizejícího dvojčete" (správně by mělo být spíše "zmizelého") a výskyt tohoto syndromu a potíže s ním spjaté se pomalu ale jistě dostávají do vědomí nejen úzkého okruhu zasvěcených.

O co vlastně jde? A jak tento traumatický a celoživotní syndrom lze zmírnit nebo dokonce léčit? O tom bych chtěl na této stránce podat několik informací.

Přibližně každé desáté* těhotenství je v ranném stadiu dvoj- nebo mnohačetné. Během prvních dvou až třech měsíců je ovšem druhý plod absorbován a těhotenství potom pokračuje jako normální až do porodu. Ve většině případů matka (a ani lékaři) nic zvláštního nezpozorují. Jinak se ovšem situace jeví pro "přeživší" dvojče. To si na velice hluboké úrovni "pamatuje", že původně nebylo samo. Ačkoliv takové dítě vlastně pokračuje s vitalitou a energií obou, může v pozdějším životě vykazovat některé z následujících symptomů:

- neustálé hledání jakéhosi "ztraceného" spojence
- pocity viny, sebeobviňování
- hlubokou touhu po něčem/někom, co lze těžko popsat či vyjádřit
- problémy v partnerství: častá změna partnerů, nesplnitelné nároky na partnera, problém s vazbou a blízkostí nebo naopak přehnaná vazba na partnera
- pocit, muset žit/pracovat za dva
- časté záchvaty touhy po smrti (touha, jít toho druhého hledat), nehody, panické záchvaty
- podivné "dvojče"-chování, např. kupování identických oděvů dvakrát, "vazba" na zavazadlo (kabelka, ruksak) coby "náhražka" dvojčete atd.

Co lze v případě, kdy máme oddůvodněné podezření, že se o tento syndrom jedná, dělat? Především už samotné seznámení se s existencí této problematiky znamená mnohdy ohromnou úlevu. Najednou mají všechny ty nevysvětlitelné symptomy, se kterými se klient během života setkává, racionální vysvětlení.

Konstelačně lze též udělat jakýsi malý rituál "znovusetkání" a následného hlubokého, harmonického, tichého "propuštění" dvojčete do "velké duše", odkud se na klienta dívá a přeje mu/ji šťastný život. Takovýto rituál má většinou velice osvobozující charakter - jednak zprošťuje viny toho, kdo přežil, jednak získá klient vědomé spojení s tím, kdo odešel a od té chvíle "smí" žít s vědomím, že jeho/její život je tím druhým posvěcen.

Skrze tento konstelační rituál může být energie "zmizelého" dvojčete integrována do klientova systému. Je ovšem jasné, že práce s tímto syndromem je bolestná a vyžaduje zkušenosti a citlivý přístup toho, kdo takový konstelační rituál vede.

* V odborné literatuře se uvádí VTS při každém osmém až dvacátém těhotenství, se vzrůstající tendencí v poslední době, která se přičítá umělým metodám oplodnění.

Odkazy:

Althea Hayton: A healing path for wombtwin survivors (Kniha, angl., PDF)

Video s Alfredem Austermannem, německým terapeutem a konstelářem, který pracuje s tímto syndromem v konstelacích (Video, angl. s ital, překladem)

Jiné video s A. Austermannem (Anglicky, YouTube)

Německá stránka na webu Ifosys o tématice (německy)

V Belgii se touto problematikou zabývá též terapeut a "konstelář" Serge Van Gampelaere a v Německu Hainz Stark.

• • • • • • • •
Zpátky na info-stránku o konstelacíchPokračování stránky

 

 

© 2015-2017 by Jan Bily