Jednodenní seminář pro managery a podnikatele
Královská cesta

Datum: 18. 6. 2019
Místo konání: Coworking center,
Sněmovní 7, Praha 1
mapka zde
Cena: 4900,- Maximální počet účastníků je 10
Cena zahrnuje: Kurzovné, kávu a čaj, snacks
Čas: 9:30 - 18:00, prosíme o dochvilnost

Přihlášky mailem na info@janbily.cz.

"Král (popřípadě královna) nerozděluje, ale spojuje."

Již dvacet let stavím jak pro privátní, tak i pro firemní klienty konstelace. V této nové poradenské metodě se vždy díváme na CELEK; snažíme se pochopit, jak jednotlivé části rodiny či firmy, které spolu zdánlivě bojují, tvoří na hlubší úrovni organický celek. Tyto různorodé elementy vytvářejí úžasnou a pestrou mozaiku, jejíž každý díl má svůj hluboký smysl. Pokud je přijmeme, pokud jim dáme místo a smysl, staneme se skutečnými tvůrci našeho osudu - vládci v našem království.

V tomto jednodenním intenzivním semináři se vydáme velmi novou a pro mnohé překvapivou "královskou cestou", jež je přímo opačná tomu, co bohužel pozorujeme nejen u dnešních skutečných králů, premiérů a presidentů, ale s čím se často setkáváme i ve firmách. Namísto abychom neustále s něčím bojovali, soudili se navzájem a rozdělovali naše království na "to dobré" a "to špatné", pokusíme se získat "symptomy", se kterými zápasíme, na naši stranu - jako spojence.

Naší pracovní metodou budou systemické konstelace a především jejich speciální, Janem vyvinutá technika "konstelací symptomů". Podobně jako u lidského těla jsou zdravotní symptomy a potíže vždy ukazatelem toho, co na skryté úrovni chybí, jsou i symptomy ve firmách (například rozbroje, nedorozumění, finanční tíseň, hierarchické konflikty atd.) ukazatelem toho, o co ve firmě či organizaci ve skutečnosti jde. Namísto abychom je tedy vší silou urputně potírali, je nutné jim naslouchat, porozumět jim a tím využít informace, které nám o celku předávají.

Tyto semináře pořádáme nyní v krásných prostorách Coworking-Centra Sněmovní 7, které najdete ve stejnojmenné ulici naproti historické budově Thunovského paláce, ve které se 28. října 1918 ujal Národní výbor samosprávy v zemi České. Duch místa - genius loci - nám v našem snažení o hloubku a společenský přesah podnikání může být velmi nápomocný.

• • • • • • • •
Stát se králem nebo královnou ve "svém" podniku, organizaci, povolání... Být skutečným lídrem... To jsou cíle, k jejichž naplnění potřebujeme jiné kvality, než k tomu, dostat se nahoru, na vrchol kariéry. Úspěšně vládnout totiž neznamená umět bojovat, ale být v souladu s celkem. Agresivita - a to i ta zdravá, která se nazývá průbojnost, je jen vstupní branou do říše lídrů.

Řídit komplexní systémy znamená v první řadě důvěřovat své intuici, umět se podat "plynutí" věcí, mít otevřenou mysl a pěstovat u sebe schopnost dialogu. (Pozn.: dialog od "dia" - plynout a "logos" - význam, smysl.) Možná že někteří z vás nyní rozpoznají, že se jedná především o tak zvané "měkké", do jisté míry ženské kvality. Pokud v pozici lídra používáme pouze našeho vnitřního muže, dlouho tam nezůstaneme. (Jan Bílý v přednášce.)


• • • • • • • •
Zpátky na přehled všech akcí