, Česko-německé vyrovnání – 8. a 9. 8. 2020, Konstelace.info, Konstelace.info

Česko-německé konstelační vyrovnání

Dva dny hranice překračující systemické práce
Termín: 8. a 9. srpna 2020
Cena: 2500,- kursovné, ubytování a strava není v ceně.
Místo konání: Fabrika Doubice, Šluknovský výběžek. 
Časy: 8.8. 10:00-18:00, 9. 8. 10:00-16:00
Přihlášky mailem na info@janbily.cz
Seminář bude veden dvoujazyčně – česky a německy a bude zaznamenáván na video. Ubytování na místě lze zařídit: Jednoduché ubytování v místě konání za 300,- Kč/noc. Je možno se ubytovat již v pátek. Seminář se koná ve spolupráci s bývalým starostou Doubice Martinem Schulzem a Dominikou Slonimovou.


1945/46 byla většina německých obyvatel Šluknovska odsunuta. Do dnešního dne nejsou v severočeské krajině a v duších mnoha lidí zahojena zranění, které okupace, válka a odsun Němců přinesly. Přitom nehraje žádnou roli, kdo začal jako první s nepřátelstvím, nebo zdali byl odsun spravedlivá odplata za válečné příkoří nebo ne. Bolest v srdcích všech zúčastněných sedí vždy hlouběji, než hněv či strach.

Před více než deseti lety jsem již jeden konstelační seminář na česko-německém pomezí pořádal. Seminář se konal pod širým nebem v krásné šumavské krajině u Stožce. Nikdy nezapomenu na starší manželský pár, který postával opodál a který jsem nejdříve považoval za zbloudilé německé turisty, kterých je na Šumavě mnoho. Když jsem jim nabídl moji pomoc, řekla paní: “Víte, my jsme tu bydleli, tamhle stál náš dům,” a ukázala na trávou a rašícími smrčky pokrytý kopeček. “To je vše, co zbylo ze stavení…” a vytáhla z peněženky zažloutlou fotografii, na níž byla před velkým domem shromážděna početná rodina.

Konstelační a rituální práce je podle mne jedna z nejvhodnějších metod, jak staré rány a zranění zahojit. Protože se pracuje s hlubokými, mnohdy neuvědomělými zraněními, se zablokovanými pocity a s mnohačetnou pravdou, jsou konstelace vhodné znovu obnovit zničené mosty mezi srdci lidí. Mezi Němci a Čechy, kteréžto dva národy, jakkoliv odlišné a hovořící dvěma jazyky, považuji za jakési pradávné sourozence. V tomto semináři se na základě příběhů účastníků podíváme konstelačním, celistvým pohledem na to, jak je možné s bolestí a křivdami minulosti uzavřít hluboký mír.