Bohyně

Přihlášky přímo přes web Maitrei

Božské ženy v dnešním světě

Ženské archetypy – s Lenkou Konečnou a Janem Bílým
Termíny: 26. 9. Bohyně svobody, 31. 10. Bohyně příslibu 
a 28. 11. Bohyně lásky
Základní cena: 2900,-/1 den
Zvýhodněná cena při včasném přihlášení: 2500,-/1 den.
Cena za “balíček” všech tří seminářů: Bohužel vyprodáno.
Místo konání: Praha, Maitrea, Týnská ulička 6
Časy: Vždy úterý, 9:30 – 17:00
Přihlášky přímo přes web Maitrei


Ženské archetypy – Tři samostatné semináře

Na jaře tohoto roku proběhl třídílný cyklus pro ženy, nazvaný „Poznej duši muže“. V mnoha konstelacích se objevovaly prastaré vzory – archetypy – se kterými se často setkáváme v rodině, partnerství, v práci a které ovlivňují náš život. Jelikož bychom rádi pokračovali v těchto hlubokých, zábavných a nás všechny proměňujících seminářích, máme pro vás další sérii setkání. Tentokrát se zaměříme na „Archetypy žen“, za pomoci řecké mytologie, která nám již tisíce let dává detailní náhled (nejen) do ženské psychiky. Tentokrát si Jan přizval svou dlouholetou spolupracovnici Lenku Konečnou (https://lenka-konecna.cz/), religionistku a terapeutku, která ve své praxi propojuje konstelace s archetypální psychologií.

——————

1. Díl: Bohyně svobody. Artemis, Athéna a Hestia.

26. 9. 2023

Svobodné bohyně, někdy označované také jako „panenské“ jsou ty archetypy, které ženám pomáhají upevnit jejich potřebu „prostoru pro sebe samotnou“. Ať už se jedná o partnerské či rodinné vztahy nebo o práci, dokáží ženu dovést k vytyčenému cíli, jenž je potřeba promyslet a naplánovat. Přinášejí umění koncentrace, zvládání emocí, potěšení ze samoty či sílu tichého mystického prožitku. V konstelacích ale i v každodenním životě nám pomáhají se vymanit ze závislostí. Partnerům a ostatním mužům v životě ženy poskytují tyto archetypy možnost rovnocenného partnerství 3. stupně, které není postaveno na dominanci nebo manipulaci. 

2. Díl:  Bohyně příslibu. Héra, Déméter, Persefona.

31. 10. 2023

Bohyně příslibu, jak je nazýváme, jsou ty ženské archetypy, které vedou ženu do svazku, jenž s sebou přináší i jistý závazek – jako matka, manželka nebo dcera. Nikdo není a nemůže být stoprocentně nezávislý a svobodný – a tak skrze pochopení těchto archetypů můžeme takový závazek přijmout, aniž bychom s ním bojovali. Tyto archetypy také pomáhají kultivovat a posílit naši vnitřní ženu. Muži vedle nás dává tato archetypální energie jistotu a pocit bezpečí, což on v pozitivním případě honoruje tím, že se – volně podle Hellingera – o ženu a děti stará a slouží společnému cíli.

3. Díl: Bohyně lásky. Afrodita a Velká bohyně.

28. 11. 2023

V tomto posledním setkání se budeme zabývat těmi bohyněmi, které nás vedou k vnitřnímu sjednocení a celistvosti. Na počátku naší pozemské, fyzické existence byla láska a láska je to, co nás vede dál, za hranici života a smrti. Láska nás přetváří a spojuje. Zde nám pomůže bohyně Afrodita, která v sobě nese aspekty obou skupin bohyň z předchozích setkání – je jak svobodná a nezávislá, tak i svázána s těmi, které hluboce miluje, sebe nevyjímaje. Je tak pomyslným mostem k Velké Bohyni, ke konečnému sebepoznání každé ženy, protože Velká Bohyně v sobě nese všechny výše zmíněné archetypy. V tomto posledním setkání se pokusíme poskládat to, na co jsme se před tím dívali jednotlivě.