Bohyně

Přihlášky přímo přes web Maitrei

Božské ženy v dnešním světě

Archetypy ženy – s Lenkou Konečnou a Janem Bílým
Termíny: 26. 9. Bohyně svobody, 31. 10. Bohyně příslibu 
a 28. 11. Bohyně lásky
Základní cena: 2900,-/1 den
Zvýhodněná cena při včasném přihlášení: 2500,-/1 den.
Cena za “balíček” všech tří seminářů: Bohužel vyprodáno.
Místo konání: Praha, Maitrea, Týnská ulička 6
Časy: Vždy úterý, 9:30 – 17:00
Přihlášky přímo přes web Maitrei


Tři samostatné semináře, které jdou do hloubky vnitřního světa ženy

Na jaře tohoto roku proběhl třídílný cyklus pro ženy, nazvaný „Poznej duši muže“. V mnoha konstelacích se objevovaly prastaré vzory – archetypy – se kterými se často setkáváme v rodině, partnerství, v práci a které ovlivňují náš život. Jelikož bychom rádi pokračovali v těchto hlubokých, zábavných a nás všechny proměňujících seminářích, máme pro vás další sérii setkání. Tentokrát se zaměříme na „Archetypy žen“, za pomoci řecké mytologie, která nám již tisíce let dává detailní náhled (nejen) do ženské psychiky. Tentokrát si Jan přizval svou dlouholetou spolupracovnici Lenku Konečnou (https://lenka-konecna.cz/), religionistku a terapeutku, která ve své praxi propojuje konstelace s archetypální psychologií.

——————

1. Díl: Bohyně svobody. Artemis, Athéna a Hestia.
26. září 2023

Svobodné bohyně, někdy označované také jako „panenské“ jsou ty archetypy, které ženám pomáhají upevnit jejich potřebu „prostoru pro sebe samotnou“. Ať už se jedná o partnerské či rodinné vztahy nebo o práci, dokáží ženu dovést k vytyčenému cíli, jenž je potřeba promyslet a naplánovat. Přinášejí umění koncentrace, zvládání emocí, potěšení ze samoty či sílu tichého mystického prožitku. V konstelacích ale i v každodenním životě nám pomáhají se vymanit ze závislostí. Partnerům a ostatním mužům v životě ženy poskytují tyto archetypy možnost rovnocenného partnerství 3. stupně, které není postaveno na dominanci nebo manipulaci. 

2. Díl:  Bohyně příslibu. Héra, Déméter, Persefona.
31. října 2023

Bohyně příslibu, jak je nazýváme, jsou ty ženské archetypy, které vedou ženu do svazku, jenž s sebou přináší i jistý závazek – jako matka, manželka nebo dcera. Nikdo není a nemůže být stoprocentně nezávislý a svobodný – a tak skrze pochopení těchto archetypů můžeme takový závazek přijmout, aniž bychom s ním bojovali. Tyto archetypy také pomáhají kultivovat a posílit naši vnitřní ženu. Muži vedle nás dává tato archetypální energie jistotu a pocit bezpečí, což on v pozitivním případě honoruje tím, že se – volně podle Hellingera – o ženu a děti stará a slouží společnému cíli.

3. Díl: Bohyně lásky. Afrodita a Velká bohyně.
28. listopadu 2023

V tomto posledním setkání se budeme zabývat těmi bohyněmi, které nás vedou k vnitřnímu sjednocení a celistvosti. Na počátku naší pozemské, fyzické existence byla láska a láska je to, co nás vede dál, za hranici života a smrti. Láska nás přetváří a spojuje. Zde nám pomůže bohyně Afrodita, která v sobě nese aspekty obou skupin bohyň z předchozích setkání – je jak svobodná a nezávislá, tak i svázána s těmi, které hluboce miluje, sebe nevyjímaje. Je tak pomyslným mostem k Velké Bohyni, ke konečnému sebepoznání každé ženy, protože Velká Bohyně v sobě nese všechny výše zmíněné archetypy. V tomto posledním setkání se pokusíme poskládat to, na co jsme se před tím dívali jednotlivě.   

Post22-10

Poznej duši muže. Tři dny pro ženy.

Tři jednodenní konstelační semináře pro (pokročilé) ženy vedené mužem
Termíny: 21. 2. Bojovník, 28. 3. Milovník a 25. 4. Mág
Základní cena: 2900,-/1 den
Zvýhodněná cena při včasném přihlášení: 2400,-/1 den.
Cena za “balíček” všech tří seminářů: 6500,- 
Místo konání: Praha, Maitrea, Týnská ulička 6
Časy: Vždy úterý, 9:30 – 17:00
Přihlášky přímo přes web Maitrei


Když jsme v Maitrei plánovali na duben až červen minulého roku třídílný mužský seminář o základních archetypech žen, se kterými se muž musí setkat a které se musí naučit rozlišovat (matka-milenka-smrt), napadla nás na první pohled šíleně vypadající idea

Co takhle udělat podobný, jen opačný seminář i pro ženy? Které že to jsou „mužské“ archetypy, které jsou pro muže (a tím i pro ženy, které s nimi žijí) důležité? A je vůbec možné, že já, muž, povedu čistě ženský seminář? Nakonec vyhrála chuť experimentovat, a tak se minulý rok uskutečnil pod mým vedením třídílný “seminář jen pro ženy”. A podle ohlasů to byl velký úspěch. “Tohle bych se na jen-ženském semináři nedozvěděla”, napsala jedna účastnice za všechny. 

Takže: Tři PRIMÁRNÍ archetypy muže, které jsou ukryty v KAŽDÉM muži, jsou BOJOVNÍK, MILOVNÍK a MÁG/KOUZELNÍK. Ke všem třem archetypům ženu poutá touha. A zároveň je těžké, tyto ukryté “pravzory” v muži – ať už se jedná o manžela, přítele, otce či syna – rozeznat a porozumět jim. 

V tomto třídílném cyklu „jen pro ženy“ se podíváme očima muže na klíčový problém partnerství – na „duši“ muže. Skrze konstelační práci bude možné se ve skupině, která sestává pouze z žen, setkat v bezpečném prostředí s mužskými archetypy a naučit se tak tyto archetypy, které by se měly spojit  v archetyp nejvyšší – totiž v KRÁLE – v mužích podporovat. A tak se těším na zábavný i hluboký seminář s mnoha pokročilými účastnicemi, které se chtějí za pomoci systemických konstelací a specifických cvičení dopídit příčin těžkostí s muži.

Semináře je možno zakoupit také jednotlivě, i když doporučujeme objednat všechny tři (s náležitou slevou!). 

——————

1. Díl – Bojovník.

Po separaci od matky, což je důležitý přechod kluka od dítěte k muži je první „chlapské“ téma – které se mimochodem ukazuje již v dětství – boj. Bojovník srší energií, vyznačuje se pekáčem buchet na břiše, odvahou i rychlostí. Bohužel není vždy empatický a už vůbec nechápe ženu v jejích potřebách a odlišnostech. Takže, pokud se s bojovníkem nehodláte dívat na fotbal (popřípadě hrát na počítači Counter-Strike), budete ho muset trochu převychovat.

2. Díl – Milovník.

Milovník vás okouzlí hrou na loutnu (kytaru?), poetickými dopisy (esemeskami?) a detailní znalostí Kamasutry. Má většinou více ženských přítelkyni než mužských kámošů, což u majetnicky založených žen může způsobovat jisté rozčarování. Zato si – jak jinak – přijdete při milování na své. Malá nevýhoda milovníka vězí v jeho tendenci, utopit se v mlze. Nebo pomáhat i tam, kde to nikdo (tj. žena) nechce.

3. Díl – Mág.

Někdy také v převleku jako stepní vlk nebo Modrovous. Mág je třetí složka muže, který se jejich sloučením může stát Králem. Na ženy působí mág svým neodolatelným kouzlem, čímž může mít později problémy s MeToo. Nebezpečí takového kouzelníka, především pokud je už v letech (a to je většinou) tkví v jeho snadné zaměnitelnosti s tatínkem. Ale jinak je mág skvělý partner, obzvláště pokud je žena schopna prohlédnout jeho (některé) triky.