Konstelační seminář, Od násilí k síle – 20. až 22. 9. 2019, Konstelace.info

Od násilí k síle, od agrese k přijetí

Víkendový konstelační seminář, zabývající se naší vrozenou (?) agresivitou a strachem z ohrožení.
Termín: 20. – 22. 9. 2019
Cena: 3000,-
Místo konání: Mindfullnes Centrum,  
Časy: Pátek 17:00 – 20:00, sobota 9:30 – 17:00, neděle 9:30 – ca. 16:00
Přihlášky přímo přes web organizátorky Lenky Konečné

Sledujeme-li dění nejen ve světě, ale třeba i v naší “české kotlince”, nemůžeme si nepovšimnout vzrůstající nesnášenlivosti a agrese mezi různými skupinami lidí. Ať už je tento trend důsledkem posilování různých “kmenů” skrz sociální media, nebo výsledek rostoucích obav z budoucnosti, zdá se, že po dekádách “míru a lásky” opět vzrůstá ochota, řešit konflikty násilím. Agresivita je ovšem jedna ze základních složek lidské psýché, která se může vyskytovat jako užitečná schopnost se bránit, nebo jako destruktivní zloba a zášť. Jak tyto negativní aspekty agresivity přeměnit v sílu, o tom bude tento náš nový konstelační seminář.

• • • • •

Síla z konstelací

Systemické a rodinné konstelace nám mohou napomoci nejen k porozumění a přijetí našich stinných stránek, ale i k jejich změně v sílu a další pozitivní vlastnosti. Jak totiž zacházíme z různými aspekty naší psýché, jak vypadá naše “praktická” láska a sebeláska, schopnost soužití, uhlídání si našich hranic nebo právě boj a agresivita, to ve velké míře závisí na tom, jak probíhalo naše dětství, co jsme “odkoukali” od našich rodičů a zdědili od často už zapomenutých předků.

Násilí, agrese a nesnášenlivost vždy byly a jsou příznakem slabosti a nikoliv znamením vlastní síly. Ale jak se dostat do své síly, když na člověka každodenně útočí zprávy o válkách a teroristických útocích, o vraždách, požárech, záplavách a dalších katastrofách či o globálním stavu naší Země? Ještě, že aspoň ta ekonomika prosperuje .. ale – jak dlouho? A tak to není jen naše podvědomí a zděděná přesvědčení o nutnosti boje, ale a možná především jakési tušení, že takto svět nemůže jít dál. Že je třeba něco zásadně změnit – ovšem, otázkou zůstává, co přesně a jak.

Starý dobrý patriarchát?

Jsme přesvědčen, že nástup tak zvaných silných mužů – Donalda Trumpa, Vladimira Putina, Recipa Erdogana, Viktora Orbana abych jmenoval jen některé – a jejich rétorika síly neznamená návrat ke starým dobrým časům patriarchátu, jak to pár jejich příznivců vnímá, nýbrž že je to výraz strachu z rychlosti, jakou se dnešní svět mění a také výsledek oné nejistoty, která s každou změnou přichází. Chceme-li ovšem jako lidstvo přežít, musíme zvládnout jeden nelehký úkol – transformovat naši vrozenou agresivitu v sílu a důvěru. Protože války v dobách, kdy lidstvo vládne mnohanásobným “overkillem”, tedy možností zničit sebe sama, už neskýtají žádné řešení.

Pokud ovšem chceme něco změnit, je dobré začít u sebe a v malém. Proto se v tomto konstelačním semináři nebudeme zabývat jadernými hlavicemi, ale našimi mnohdy “horkými” hlavami, případně opakem – potlačenou agresivitou. Budeme hledat cesty, jak lze naši nesnášenlivost a agresivitu, úzkost a strach, boj a vnitřní válku, kterou často vedeme ve formě autoagrese prosti sobě, proměnit v sílu, toleranci a v neposlední řadě v lásku.