, Globální konstelace – Quo vadis, Česko? 29. 10. 2019, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu.

Quo vadis, Česko?


29. 10. 2019, Praha, Maitrea, 18:00 – 21:00
Konstelační večer s globálními konstelacemi na téma Společnost a konstelace.

Jak můžou globální konstelace přispět k posunu celé země?

Mnoho z nás má pocit, že vlastně ani moc do společnosti nepatříme. Nesledujeme nijak intenzivně politické dění a nezajímáme se o každodenní zprávy, neboť se domníváme, že by nás to stáhlo do víru negativity či beznaděje. Nechceme patřit ke kmenové duše nesnášenlivých, závidějících, nespokojených. Raději se věnujeme vnitřnímu rozvoji, lásce, zábavě, lehkosti. 

Ale přesto jsme okolní společností nesmírně a každodenně ovlivněni. 

V konstelacích se zabýváme pohledem na celek, tedy na všechny aspekty naší reality. A právě v konstelacích se ukazuje, že teprve když uznáme to, co nechceme vidět, co nám připadá hloupé, primitivní, lživé nebo zastaralé, přestane to na nás mít zhoubný vliv. 

Tento experimentální večer se budeme zabývat jednoduchou otázkou: Jak se vyrovnat s pocitem, že něco “tam venku” k nám nepatří. A na otázku “Quo vadis”, tedy kam směřujeme, postavíme několik globálních konstelací. 
Přihlášky přímo přes Maitreu.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.