, Místo naší duše 29. 10. 2019, Konstelace.info

Přihlášky přímo přes Maitreu.

Místo naší duše aneb: Be now and here!


29. 10. 2019, Praha, Maitrea, 18:00 – 21:00
Přednáškový a konstelační večer o naší snaze, být neustále někde jinde a někým jiným, než právě jsme.

Tam, kde zrovna jsme, nejsme náhodou. Dostali jsme se tam skrze celou naši životní cestu, takže nás toto místo může učit, odkud pocházíme a kam míříme. Ve své poslední knize „Příroda a lidská duše“ (vydala Maitrea) mluví Bill Plotkin o duši jako o „nejlepším možném místě“, přičemž výraz „místo“ používá nejen v geografickém smyslu (krajina, místo síly atd.), ale také ve smyslu našeho místa ve světě, v celku. Duše je tedy tam, kde se cítíme skutečně doma, kde jsme a máme být. Zaujmeme-li toto místo, dostaneme se do zvláštního klidu, smíření a jasnosti, kde není žádné hodnocení toho, co je pro nás dobré nebo zlé; dostaví se pouze přitakání tomu, co je. Ve své konstelační a poradenské praxi se stále více zaměřuji právě na toto přitakání realitě a okolí a nalezení toho „mého“ místa ve světě.

Přihlášky přímo přes Maitreu.

Během konstelačních a přednáškových večerů poskytuje Jan Bílý hluboký a mnohovrstevný pohled do různých oblastí našeho života. Vychází při tom ze své mnohaleté zkušenosti se systemickými konstelacemi, metody, která nám umožňuje vidět skryté souvislosti a rozpoznat zákonitosti, kterými se často nevědomky řídíme. A ačkoliv se některá témata večerů zdají na první pohled poněkud vzdálená našim každodenním potřebám a problémům, Jan Bílý odhaluje jejich přímé působení na to, co neustále prožíváme a s čím se potýkáme.

Ukázkové konstelace jsou stavěny podle aktuální dynamiky skupiny a uvážení lektora. Z tohoto důvodu není možné rezervovat si postavení vaší konstelace předem. Děkujeme za pochopení.